Są pieniądze na projekt parkingu przy PKP

Być może już w październiku dowiemy się, ile miejsc postojowych powstanie na dużym parkingu, który zbudowany zostanie przy stacji PKP w Sochaczewie, obok dawnej wieży ciśnień. 90 a może 120? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w dokumentacji technicznej, na którą burmistrz i radni miasta jeszcze we wrześniu przeznaczą kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak zapewnia z-ca burmistrza Stanisław Wachowski, prace przybliżające nas do sochaczewskiego Parkuj i Jedź cały czas trwają.

- Gdy w lipcu otrzymaliśmy informację o zgodzie Zarządu Województwa Mazowieckiego na budowę parkingu, pierwszym krokiem było znalezienie pieniędzy na dokumentację techniczną. Burmistrz Osiecki zaproponuje radnym, którzy na pierwszej po wakacyjnej przerwie sesji spotkają się 25 września, by w budżecie wydzielić ok. 60 tys. zł na projekt. Jestem przekonany, że radni jednogłośnie poprą ten wniosek mówi S. Wachowski.  

Czekając na zgodę Rady, ratusz rozpoczął poszukiwanie specjalistów, którzy mają doświadczenie w projektowaniu Parkuj i Jedź

- Chodzi o rozeznanie rynku, które pracownie architektoniczne w kraju wykonały wcześniej taką dokumentację szybko, sprawnie, za rozsądne pieniądze i co najważniejsze w krótkim czasie uzyskały wszelkie uzgodnienia techniczne. Na terenach kolejowych czy przyległych do działek PKP znajduje się wiele instalacji teletechnicznych, sieci podziemnych i naziemnych, tory, inne elementy infrastruktury. Dobry architekt wie, które z nich uda się ominąć, które należy przełożyć, a których nie wolno ruszyć. Niedoświadczone biuro może takie uzgodnienia z zakładem energetycznym, spółkami kolejowymi, telekomunikacją czy nadzorem budowlanym prowadzić nawet 12 miesięcy, a nam zależy, by zgodę wszystkich zainteresowanych podmiotów uzyskać maksymalnie w 6-8 miesięcy i jesienią 2013 roku oddać gotowy obiekt do użytku dodaje wiceburmistrz.

W wariancie optymistycznym, na projektowanie i uzgodnienia biuro miałoby czas od października do marca, a zatem w kwietniu - maju wybrana w drodze przetargu firma mogłaby wejść na plac i rozpocząć budowę miejsc postojowych. 

W ostatnich dniach PKP oficjalnie potwierdziły, że zgadzają się na zaproponowaną przez ratusz lokalizację parkingu przy dawnej wieży ciśnień.

- To znaczący krok w procesie inwestycyjnym i dobry sygnał dla miasta, że PKP poważnie traktuje tę sprawę i tak jak burmistrz mieszkańcom korzystającym z usług narodowego przewoźnika, tak PKP również chce swoim klientom ułatwić życie. Istotne jest także to, że zarośnięty krzakami plac zyska nowe oblicze. Chcielibyśmy, aby parking został ogrodzony, utwardzony i oświetlony, a docelowo także całodobowo obserwowany przez kamery miejskiego monitoringu podkreśla Edward Stasiak, przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji RM.

Parkingu Parkuj i jedź powstanie w tzw. ogólnodostępnej formule. Oznacza to, że ratusz i samorząd województwa pokryją koszty budowy po połowie, a gotowy obiekt zostanie oddany w zarząd władzom miasta lub wyznaczonej przez burmistrza jednostce. Miasto zleci wykonanie projektów, wybierze wykonawcę, dopilnuje budowy, zadba o sprzątanie parkingu, odśnieżanie, oświetlenie całego terenu i będzie mieć w tych kwestiach głos decydujący.

Jaki będzie koszt? Trudno operować konkretnymi kwotami, ponieważ nie wiadomo, jak szeroki będzie zakres robót. Kosztorys prac przedstawi projektant i wtedy w budżecie na 2013 rok będzie można zabezpieczyć stosowną kwotę.

Przypomnijmy, że starania o Parkuj i jedź trwają od kilku lat, jednak rozpędu nabrały wiosną 2012 roku. Marszałka Adama Struzika, współfinansującego projekt w 50%, do pomysłu przekonywał m.in. burmistrz Piotr Osiecki oraz radny sejmiku Mirosław Adam Orliński. Warto podkreślić, że mimo bardzo trudniej sytuacji Mazowsza płacącego ogromne janosikowe do budżetu państwa, samorząd województwa nie zamknął programu budowy parkingów przy stacjach PKP. W 2013 roku powstaną 3 tego rodzaju obiekty, a tym jeden w Sochaczewie.

 



0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy