Samorządowy ranking zdolności kredytowej surowy dla Sochaczewa

/ 21 komentarzy / 4 zdjęć
Zdjęcia i foto: Samorządowy ranking zdolności kredytowej surowy dla Sochaczewa Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Samorządowy ranking zdolności kredytowej surowy dla Sochaczewa

 

Propaganda najdroższa od wielu lat. Mamy ponoć boom!

Pod koniec października br. propaganda sochaczewskiego magistratu chwaliła się w internecie oraz lokalnym radiu, że „stan finansów miasta jest najlepszy od wielu lat”, że miliony złotych, pozyskane ponoć dzięki partyjnym koneksjom, spowodowały boom inwestycyjny w mieście.  Magistrat chełpi się, że miasto stać na inwestycje, a zadłużenie spada. Typowy sportowy optymizm. Potwierdził go burmistrz Osiecki w lukrowanym wywiadzie - prezencie  na Mikołaja. Przekaz informacyjny z magistratu przypomina mi propagandę sukcesu z PRL, zarówno swoją treścią, jak i metodologią. Jest zmasowany, kierowany do mieszkańców  za pośrednictwem większości lokalnych mediów. Optymistyczna, dobrze opłacana twórczość nabrała rangi, a dzisiejsza komunikacja medialna magistratu jest już inna od tej z początku kadencji burmistrza Osieckiego.  Nie ważne co się zrobi, ważne co się powie lub napisze, więc burmistrz nie grzeszy skromnością przy głoszeniu swoich prawd. Moje spojrzenie na finanse miasta, wbrew magistrackim sugestiom o związku z wyborczym kalendarzem, jest ponawianym ostrzeżeniem przed skutkami błędnego i kosztownego zarządzania.

 

Trolle tarczą władzy i kosztownego populizmu

Jeszcze kilka lat temu  magistrat polemizował, a później blokował krytyczne komentarze w Internecie. Teraz nie prowadzi się już polemiki, a współpracujące media dostają gotowe materiały, aby przekaz był spójny. Pojawiające się na portalach społecznościowych krytyczne opinie blogerów na temat miejskiej polityki samorządowej zaczęły być dywanowo trollowane i częstowane hejtem przez popleczników obecnej władzy, czego wcześniej w przestrzeni publicznej nie było. Co na to magistrat? Nie zdarzyło się jeszcze, aby od tych praktyk się zdystansował. Przyznaję, że pozyskiwane na koniec samorządowej kadencji milionowe dotacje dla miasta cieszą, ale wiem, że wymagają one również zaangażowania środków własnych. Jeśli ich nie ma w budżecie, trzeba się zapożyczać . Emituje się więc obligacje komunalne, bo są mniej restrykcyjne dla dłużnika od kredytów. W tym roku Rada Miejska wyraziła zgodę na emisję kolejnych obligacji za niemal 9 mln zł.  I wszystko wskazuje, że to nie koniec, bo wraca na wybory samorządowe obiecany osiem lat temu most. Stąd zapewnienia burmistrza, że nas stać na kolejne inwestycje, a zadłużenie miasta spada!

 

A jak jest naprawdę? Nie wszystko złoto, co się świeci!

Przysłowie mówi: „Nie wszystko złoto co się świeci”. W ostatnich dniach listopada br. ukazał się we Wspólnocie kolejny ważny ranking samorządowy. Odnosi się on do zdolności kredytowej definiowanej ustawowo przez sławny wśród samorządowców artykuł 243 ustawy o finansach publicznych, który uważany jest za dobry miernik kondycji finansowej samorządu. Ranking pokazuje % dochodów 2017 r., jakiego nie mogą przekroczyć spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami z uwzględnieniem średniej nadwyżki operacyjnej w ostatnich trzech latach w zestawieniu z dochodami ogółem lat 2014-2016. Jak wypada w tym zestawieniu Sochaczew? Niestety Sochaczew na 267 miast powiatowych w rankingu ze wskaźnikiem zdolności kredytowej  o wartości 5,95 % zajmuje w 2017 roku 252 miejsce, jedno z ostatnich. Ranking ten uwzględniając wcześniejsze lata pokazuje, że od momentu rozpoczęcia kadencji przez burmistrza Osieckiego (wówczas 99 miejsce w rankingu) zadłużenie miasta znacząco wzrastało  i systematycznie zaczęła spadać zdolność kredytowa budżetu miejskiego.  Moje umiejętności  analityczne nie pozwalają mi milczeć. Od dawna zwracam uwagę, że wydatki bieżące samorządu są przesadnie rozbuchane, a na pokrycie deficytów budżetowych i skromne inwestycje (poniżej 10% budżetu) trzeba pieniądze pożyczać.

https://e-sochaczew.pl/n/od-2014-roku-indywidualny/40267

Efektów egoistycznej polityki finansowej i iluzorycznych korzyści nie da się ukryć w dłuższej perspektywie czasowej. Ulgą i wybawieniem dla burmistrza Osieckiego stały się korzystniejsze od kredytów bankowych obligacje, gdyż można je wykupić za kilka, kilkanaście lat. Stąd ich kolejne emisje (2013/2014 - 27 mln zł, a w 2017/2018 - ok. 9 mln zł) obciążają coraz bardziej odległe lata (do 2028 r.). Czy w tym czasie realizowano jakieś strategiczne inwestycje? Nie, natomiast zaczęto za te pieniądze kreować medialny wizerunek zasobnego miasta i dobrego gospodarowania! Po co te rankingi? Poniższy link i pochodząca z niego fotografia 1, a także załączony wykres 1 pokazują prawdę o kondycji miejskiego budżetu od kiedy burmistrzem został p. Osiecki.  

 http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Andrzej/11_2017/Nr_23_Ranking_-_Zdolnosc_kredytowa_2014-2016.pdf


Fot. 1. Miejsce Sochaczewa w kolejnych latach w rankingu miast powiatowych/Wspólnota/

Może niech jacyś życzliwi i neutralni ekonomiści pomogą zrozumieć władzy miejskiej niebezpieczne przesłanie tego rankingu, bo przy tak beztroskiej polityce finansowej, gdzie za dzisiejsze „zastaw się,  a postaw się” budżet będzie zmuszony płacić przez następne kilkanaście lat, miastu grozi długa stagnacja rozwojowa. Chyba jednak coś do burmistrza dociera, bo szukając kolejnych pieniędzy zapowiedział ostatnio sprzedaż najlepszych i perspektywicznych dla rozwoju miasta nieruchomości gruntowych (m.in. pól czerwonkowskich, składowiska na Kuznocinie), które dla miasta pozyskał poprzednik. Te atrakcyjne działki to oprócz pieniądzy, również możliwość poprawy wskaźnika zdolności kredytowej przy nadal rozrzutnym zarządzaniu finansami publicznymi.

 

Czy radni miejscy analizują Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Miasto Sochaczew?

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest integralną częścią budżetu miejskiego i musi być aktualizowana wraz z zachodzącymi zmianami w budżecie miasta. Dokument ten zawiera wiele interesujących informacji finansowych, obejmujących 3 lata wstecz i wszystkie kolejne lata na które rozkłada się zadłużenie miasta. Wystarczy prześledzić  na załączonym wykresie 2 wartości zadłużenia dotyczące 2017 roku w kilku WPF na przestrzeni czasu (dostępne w BIP Urzędu Miasta), kiedy finansami miasta zarządzał obecny burmistrz, aby dostrzec bardzo niepokojącą tendencję zadłużania miasta i przesuwania obciążeń z tym związanych na odległe lata. Jeszcze w 2010 r. WPF przewidywał, że dług miasta w 2017 r. wyniesie ok. 15,6 mln zł. (linia niebieska)

 http://sochaczew.pl/AppData/StaticContentFiles/34.pdf

 Ale już trzy lata później kolejne kredyty burmistrza Osieckiego spowodowały zmianę w WPF i dług w 2017 r., przy dość wysokich spłatach, wzrósł do ok. 24,6 mln zł, czyli o 9 mln zł!!! Znajduje to odzwierciedlenie w poniższym linku.

http://sochaczew.pl/AppData/StaticContentFiles/1216.pdf

Aby spełnić wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych skorzystano w latach 2013-2014 z koła ratunkowego w postaci obligacji za ok. 27 mln zł!!! To pozwoliło znacznie obniżyć wysokości spłat długu przez okres następnych czterech lat, ale zadłużenia miasta nie zmniejszyło, a wręcz przeciwnie (linia pomarańczowa na wykresie 2). Wówczas WPF przewidywał, że po corocznych spłatach rat zadłużenie w 2017 r. wyniesie ok. 39,5 mln zł, czyli wzrośnie o ok. 24 mln zł w stosunku do prognozy tego roku przyjętej w  2010 r.

http://sochaczew.pl/AppData/StaticContentFiles/1293.pdf

Po emisji kolejnych obligacji w 2017 r. zadłużenie na koniec roku wyniesie ok. 42,3 mln zł. Niestety wspomniany boom inwestycyjny oprócz otrzymanych dotacji unijnych  wymaga również udziału własnego samorządu. Aby nie rezygnować z pozyskanych pieniędzy radni zgodzili się w listopadzie br. na emisję kolejnych obligacji na kwotę ok. 6 mln zł, które zasilą przyszłoroczny budżet 2018 r. i wówczas zadłużenie miasta wzrośnie do ok. 44,2 mln zł. (linia czerwona wykres 2 i link niżej)

http://sochaczew.pl/AppData/StaticContentFiles/1967.pdf

 

Niższe spłaty pozwalają na rozrzutność

Obniżka wysokości rocznych spłat nie wpływa na całkowite zadłużenie, ale w skali roku budżetowego ma kardynalne znaczenie, bo przy tych samych dochodach pozwala na większe wydatki.  Jeśli zamiast kwoty 6 mln zł oddamy bankowi 2 mln zł, w budżecie zostaje 4 mln zł. Taka sytuacja nastąpiła po pierwszej emisji obligacji za 27 mln zł.  Pokazuje to wykres 3, gdzie pole zielone oznacza finansowy benefit burmistrza Osieckiego po emisji obligacji w 2013/2014 roku. Jeśli taka ulga w spłatach trwała przez 4 lata, to burmistrz zyskał w tym czasie do dyspozycji ekstra kilkanaście milionów. Czy dobrze je zainwestował, czy mamił nas dobrostanem, za który z nawiązką będzie musiał zapłacić kolejny burmistrz po 2020 roku. Pole czerwone obrazuje wzrost obciążeń finansowych dla następnych kadencji na kwotę ponad 30 mln zł w relacji do WPF z 2010 r.!!!

Dzisiaj burmistrz funduje nam boom, za który mają zapłacić mieszkańcy w latach 2026-2028!!! Emocje wśród Sochaczewian i poruszenie wśród radnych wywołują sesje poświęcone pamięci i historii, a odnoszę wrażenie, że bez emocji traktuje się rozwój i kwestie finansowe miasta. Może tym, razem radni zastanowią się skąd wziąć następne pieniądze zanim zaczną budować most i formalizować przedwyborcze obietnice władzy. Burmistrz zaproponuje im kolejne obligacje!

 

Analizy finansowe nie kłamią

Burmistrz Czubacki przekazał budżet w dobrej kondycji z umiarkowanym zadłużeniem, które wzrosło nieznacznie, ale tylko z powodu przekazania ZWiK pieniędzy (10,7 mln zł) na kapitał zakładowy w latach 2008-2010. Celem dokapitalizowania było wzmocnienie finansowe Spółki przed kanalizacyjną inwestycją unijną i ochrona mieszkańców przed wzrostem cen wody i ścieków.

Obecne wysokie i rosnące zadłużenie miasta będzie prezentem dla mieszkańców od burmistrza Osieckiego. Stan zadłużenia  Sochaczewa obrazuje wykres 1. Graficzne przedstawienie danych liczbowych na przestrzeni kilkunastu lat daje rzeczywisty pogląd na politykę finansową realizowaną przez burmistrza Osieckiego. Kiedy w latach 2013/2014 przekonał radnych do emisji obligacji za 27 mln zł, zadłużenie miasta wzrosło w 2014 r. do kwoty ok. 45,6 mln zł.  Kiedy pod koniec ubiegłego roku uchwalano budżet na 2017 r. w WPF zapisano kolejne obligacje za 5,6 mln zł. Wówczas zadłużenie w 2017 r. znowu miało wzrosnąć do kwoty ok. 45,1 mln zł. We wrześniu br. radni z satysfakcją przyjęli informację burmistrza o rezygnacji z części emisji i zmniejszeniu kwoty obligacji o połowę, co obniżyło poziom zadłużenia w WPF.  Jednak już w listopadzie br. Rada Miejska wyraziła zgodę na kolejną emisję obligacji dla wsparcia budżetu 2018 roku na kwotę ok. 6 mln zł.  W efekcie WPF przewiduje, że po spłatach rat zadłużenie w 2017 r. wyniesie ok. 42,3 mln zł, a w 2018 r. wzrośnie do ok. 44,2 mln zł. Jak widać spirala zadłużenia utrzymuje zbliżony, wysoki poziom.

 

Dzisiaj budżet miejski stać na wszystko, co będzie jutro?

Z analizy budżetów w latach 2011-2017 wynika, że mamy nieposkromiony apetyt na wydatki bieżące. Wszyscy beneficjenci chętnie biorą, skoro burmistrz daje i zapewnia, że miasto ma się dobrze. Stać magistrat na kosztowną propagandę, na „skromne” świąteczne iluminacje na głównych ulicach (lubię umiar), na pęczniejącą i coraz droższą administrację, na finansowanie bogatej rozrywki mieszkańcom, na ulgi i bezpłatne świadczenia obciążąjące budżet miejski i kieszeń podatnika. Nic dziwnego, że ludzie gotowi są uwierzyć w bajkę o najlepszym od wielu lat stanie finansów miasta. Prawda jest niestety przykra. Przejadamy pieniądze publiczne, a niewspółmierny do możliwości budżetu miejskiego skromny rozwój inwestycyjny finansujemy z pożyczonych pieniędzy, zadłużając miasto na następne dziesięć  i więcej lat.

 

Jerzy Żelichowski

 5
Oceń
(1 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (21)

jerzyk2205jerzyk2205
0

A do sprzedaży czekają jeszcze atrakcyjne działki miejskie za ok. 7 mln zł!!!

http://sochaczew.pl/home/wwwfragment/2516?title=Mienie-i-nadzor-wlascicielski&filterId=5&tabId=76&pid=2516&sochaczew&fragmentId=881

nr. 227,  109 157 m2 - Kuznocin, cena - 1 100 000,00 zł

nr. 1909/24, 10 052 m2 - Olimpijska, cena - 787 200,00 zł

nr. 1909/25, 15 030 m2 - Olimpijska, cena - 1400 000,00 zł

nr. 1909/27, 33 412 m2 - Olimpijska, cena - 2 600 000,00 zł

nr. 976/96, 12 214 m2 - Wiskozowa, cena - 600 000,00 zł

nr. 320/1, 10 117 m2 - Grzybowa, cena - 1 600 00,00 zł

(2017-12-16 11:20)
adam11111adam11111
0

A Sochaczewskie śmieci w dalszym ciągu czekają na wywóz do Płońska.....i to gratis. Co się dzieje z jeżykiem  dawno takich głupot nie wypisywał....Prponuję aby pan zrobił wykaz inwestycji za panowania właśnie pana przez 8 lat u wykaz tego co zrobił obecny Burmistrz przez chyba 7lat. Porónanie ilościowe i kwotowe i przy okazji niech pan napisze ile km dróg gruntowych zostawiliście a ile jest ich obecnie. Po odpowiedzi na moje pytanie zadam następne bo przecie chce pan dyskutować na argumenty panie jeżyk. Z utęsknieniem czekam na merytoryczną odpowiedź.....

(2017-12-17 21:30)
wbienkowbienko
0

No i przyleciało ptasię na szachownicę. I zaczyna swoje kuplety. A jak już rypnie swoją "merytoryką" to jak gołąb o parapet. Na drzewo ptaszku.

(2017-12-17 22:10)
AjakosAjakos
0

adamku11111111 skończ tę swoją prostacką działalność. Kompromitujesz się tylko.

(2017-12-18 10:01)
adam11111adam11111
0

vaginka i ajako może wy pomożecie jeżykowi w odpowiedzi na pytania? To pomgę drogi guntowe po jeżyku to całe karwowo, część znaczna chodakowa, malesin, zatorze.. to niektóre tylko. A inwestycje to przede wszystkim wytrysk na placu kosciuszki i może jeszcze jakieś drobiazgi typu "ścieżka rowerowa" przy traugutta..Pozdrawiam i życzę owocnego  rozmyślania  o  socho

(2017-12-18 17:37)
jerzyk2205jerzyk2205
+1

Ten wykres wysokości spłat zadłużenia (kredytów i obligacji) w latach 2010-2028 jest wiernym odzwierciedleniem polityki finansowej obecnego burmistrza. Pytanie czy tak prowadziłby swoje prywatne interesy? W pierwszej kadencji jeszcze poczuwał się do regulowania spłat (po ok. 5 mln zł), których wysokość sam zaproponował Radzie Miejskiej do zatwierdzenia w styczniu 2011 roku, ale po emisji obligacji w 2013/14 zadłużenie do końca tej drugiej kadencji faluje między 41 a 45 mln zł, a spłaty zostały zredukowane do symbolicznych (po ok. 2 mln zł) w relacji do wielkości budżetu (obecnie ok. 150 mln zł). Nie stać było miasta na większe spłaty i większą redukcję zadłużenia, bo przecież tylko Sochaczew może sobie pozwolić na coroczny ponad milionowy budżet obywatelski, na wysokie wydatki bieżące. Niestety na inwestycje w latach 2014-16 burmistrz przeznaczył ok. 7,5% budżetu. Teraz zapowiada boom, no bo ważny jest finisz i wybory! W perspektywie przez następne siedem lat spłaty zadłużenia dużo wyższe niż dotychczas (po 4,5-6 mln zł). A czy w związku z obwieszczonym boomem, nie trzeba bedzie korygować jeszcze nie raz WPF? Myślę, że nawet nasz trollujący gołąb rozumie już co to znaczy rozrzutność.

(2017-12-18 22:29)
adam11111adam11111
0

Czyżby to był wykres temperatury pana jeżyka?????? Jeśli tak to życzę zdrowia....

(2017-12-19 08:12)
AjakosAjakos
0

adamku11111 gdyby za burmistrza Czubackiego kanalizacji nie zbudowali, do dziś byś brodził w błocie po kolana, bo twój pracodawca za Chiny ludowe by jej nie wybudował. Powiedzmy sobie szczerze, prócz upiększania za Osieckiego nie doczekaliśmy sie niczego. Przypomnijmy nowy most na Bzurze, sala gimnastyczna dla szkoły w Chodakowie, obwodnica, darmowy internet, lepsza komunikacja MZK, darmowe parkowanie na stacji pkp, dokończenie kanalizacji, nowe miejsca pracy na terenie dawnej cegielni itd.

Dokończenie po p. Czybackim kanalizacji, 3 cm asfaltu na ulicach przy czym w waszych statystykach każda ulica widnieje 2 razy, raz jako utwardzenie, dwa jako asfalt, remont Staszica na którą podnieśliście mieszkańcom Sochaczewa podatki, to wszystkie osiągnięcia Osieckiego i waszej spółki.

Nawet odrestaurowanie zamku to nie wasza zasługa, więc czy chcecie się pochwalić?

Może Sochaczewskim Budżetem Obywatelskim, który tak nieudacznie realizujecie, przypisując sobie pomysły mieszkańców do niego zgłoszone jako własne.

Smutna prawda jest taka, że ta ekipa nawet kibla nie umie sama wybudować, a jedyno co jej doskonale wychodzi to zadłużanie mieszkańców, którzy wcześniej czy później będą musieli zapłacić za wodotryski Osieckiego.

(2017-12-19 08:31)
kacperskyykacperskyy
0

Ajakos, niestety wiekszosc nie mysli samodzielnie i daja do łba sobie ładować takie glupoty ktorymi chwali sie obecna wladza. daja sie manipulowac w tak prosty sposob ze czasem to az szkoda tych ludzi.

drugie niestety to to, ze tacy pojda na wybory a ci co nie daja sie nabierac , kurde - nie pojda.

(2017-12-19 11:51)
wbienkowbienko
0

Wystarczy nie słuchać przekaźników władzy, rozejrzeć się wokół i oczy się otwierają.
I wtedy można zobaczyć ..... obraz nijaki i DŁUGI po horyzont.

(2017-12-19 15:01)
xyxxyx
0

panowie opanujcie sie fakt za osieckiego cos zaczeło sie dziac,za czubackiego było tak chcecie asfalt to sie do niego dokladajcie a jak nie to chodzcie po kolana w błocie,mysle ze te wszystkie komentarze negatywne to zal za utracona władza i tyle,chociaz obecnemu panujacemu tez mozna troche wytkanac..

(2017-12-19 21:22)
wbienkowbienko
0

@xyx

"za osieckiego cos zaczeło sie dziac". Z pewnością rośnie dług. Co jeszcze zaczęło sie dziać? Chodzę czasami po mieście "na zwiadu",a "tu cichosza tam cicho I w ogóle nic ni ma Wiosna to czy lato Jesień albo zima".

O bosz!  Zapomniełem PLAŻA, PLAŻA, PLAŻA!!!! - nasze własne Barbados, Karaiby i Bali w jednym. Tylko czy za rok, coś jeszcze po niej zostanie? Ale długi to z pewnością zostaną.

(2017-12-19 22:38)
kacperskyykacperskyy
0

dokladnie. jak przyjzec sie aktywnoscia magistratu tak kazdemu z osobna to opędzany jest kredytami albo sprzedaza ziemi.. nie ma pomyslu na zadne inwestycje.

ale jak maja byc jakies pomysly jak inteligencja zatrudniona w dziale promocji jedyny pomysl na promocje to ma jak widzimy na ulicach... albo jestes w centrum :) albo szopen albo organizowac konkursy i przejmowac prace innych bo sami nie potrafią niczego wymyslec albo slynna prowokacja gdzie zadzwonil obcokrajowiec z paroma bankami do inwestycji a gosc w dziale promocji kompletnie nichfersztejen po angielsku i odlozyl sluchawke, dalej.... ZKM dziadostwo komuna, scieżki rowerowe od czapy, remont jak zrobia to i tak spierd... ze trzeba poprawiac..

jak ma byc dobrze?

(2017-12-20 07:43)
jerzyk2205jerzyk2205
0

Na potwierdzenie awizowanego przez magistrat boomu w ostatnim roku przed wyborami, propaganda miejska zaczęła epatować w mediach informacjami o uruchomionych przetargach, nawet jeśli na razie nie ma gwarancji, że uda się wyłonić finalnego wykonawcę. Cóż, socjotechnika ma kreować wizerunek, choćby pozorny.

Na szczęście dla prawdy, samorządowy miesięcznik Wspólnota każdego roku publikuje obiektywne i profesjonalne opracowania, dotyczące głównych aspektów samorządowej działalności. W oparciu o nie powstają rankingi samorządowe, pozwalające porównywać wszystkie samorządy w skali całego kraju w oparciu o dane wieloletnie. Obecny burmistrz nie przepada za nimi, gdyż Sochaczew jako miasto powiatowe wypada w nich coraz marniej.

W opublkowanym w 2017 rankingu wydatków inwestycyjnych 2014-2016 Sochaczew uplasował sie na 207 pozycji wsród 267 miast powiatowych ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi na głowę mieszkańca w wysokości 313,7 zł. Tego faktu nie zmieni najlepsza miejska propaganda. Konkluzja? Pomimo bardzo obniżonych w drugiej kadencji spłat kredytów i obligacjii, nie nastąpił wzrost inwestycji, ani też nie obniżono zadłużenia budżetu miejskiego. Nie przygotowano miasta do kontynuacji II etapu projektu - budowa magistrali wodociągowej, mającej strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta, mimo sprzyjającej opcji politycznej. Owszem poprawiła się estetyka centrum miasta, ale jakim kosztem? Poniższy wykres zadłużenia miasta za okres dwóch kadencji burmistrza Osieckiego w latach 2010-2018 nie pozostawia żadnych wątpliwości. Zadłużenie miasta wzrosło o ok. 11 mln zł i przez ten czas oscyluje na podobnym poziomie. Linia przerywana wyznacza planowany spadek zadłużenia przez kolejne 10 lat, ale tylko pod warunkiem utrzymania drastycznych spłat (wykres spłat w komentarzu powyżej). Szykuje się niezły prezent dla dzisiejszej młodzieży, a przyszłych podatników miasta.

(2017-12-21 21:58)
dragon36dragon36
0

weż Pan i święta szykuj a nie propagande siejesz ,sam siedziałeś nic nie robiliście a teraz krytyka bo wybory blisko.Mimo wszystko wesołych świąt.

(2017-12-22 09:04)
robbo2krobbo2k
0

Teraz to dopiero sie zacznie zadłużanie. Dzięki PIS burmistrzowie beda tylko dwie kadencje to ja bym sie nie krepował tylko emitował obligacje z wykupem  na 10 lat.  Zauważam  zmiany w Sochaczewie "na plus"  pytanie jednak czy to "nie jest zakup ratalny". 

Moim zdaniem miasto potrzebuje wędek (narzedzi do zwiększania konkurencyjności)  a nie ryb (rozdawania). NIe można ładować milionów "w parki i fontanny" gdy są 30letnie autobusy. 

 

(2017-12-22 09:38)
jerzyk2205jerzyk2205
0

Panie robbo2k, to już się dzieje. Radni wyrazili zgodę na emisję kolejnych obligacji za 5 mln 950 tys. zł, bo burmistrz sprzedał im bajkę o boomie inwestycyjnym. Natomiast w WPF do budżetu na 2018 rok, który burmistrz przedłoży jutro na sesji budżetowej, jest informacja, że kwota 5.950 000 zł przeznaczona zostaje na spłaty zadłużenia w 2018 r. - 4.070 615 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 r. - 1.879 384 zł. To wyjątkowo nie fair postępowanie!!! Nie dość, że zadłużenie miasta wzrośnie o prawie 2 mln zł, to jeszcze przyszłoroczną spłatą zadłużenia obciąża się lata 2027 i 2028. To niesłychana, kuriozalna polityka finansowa. Budżetu miejskiego w wysokości ok. 150 mln zł nie stać obecnie na 4 mln zł (bo ma być boom), żeby spłacić ratę swojego długu, więc pożycza się te 4 mln na koszt budżetu i sochaczewskiego burmistrza, który będzie sprawował funkcję za 10 i 11 lat !!! A przedwyborczy boom organizuje się za pieniądze (ok.11 mln zł), których nie ma w budżecie miasta, tj.sprzedaż mienia za 5 mln zł oraz obligacje za ok. 6 mln zł !!! 

(2017-12-27 21:24)
adam11111adam11111
0

Panie jeżyk tych bzdetów które pan wypisuje nie chce się czytać. To własnie pan je wypisuje by wprowadzać ludzi w błąd bo to pan rozpoczął kampanię wyborczą, bo chce się pan gdzieś załapać. Podobno będzie pan kandydatem totalnej opozycji na burmistrza ale ludzie w socho są madrzy i drugi raz nie dadzą się nabrac i na pana nie zagłosują, chyba że z dzielnic gdzie zostawił pan dziesiątki kilometrów błotnistych gruntowych dróg, albo ulice powiatowe w "rewelacyjnym" stanie Staszica, Trojanowska..... czy DPS w Młodzieszynie, albo wielu, wielu dyrektorów w Ogrodniku, wymieniać można długo. Skończ pan.. wstydu oszczędź. Ponoć w Płońsku grunt sie usuwa.......

(2017-12-28 09:55)
robbo2krobbo2k
0

Adasiu czy mółgbyś się nie kompromitować i okazac choć trochę .... wiedzy co nalezy do której władzy.  Ja wiem ,że władza gminna dzisiaj przypisuje sobie sukcesy marszałka czy powiatu.  ale trochę  wiedzy  by się przydało tak dla zasady.   Kompromitujesz tylko  Osieckiego takimi wpisami.   Adam1111 wychodzisz z założenia "nie znam sie ale się wypowiem"  to raczej przystoi tylko durniom.

 

A wracając do tematu odsetek od tych długów wystarczyłoby na:

4 nowe autobusy dla ZKM

czy bezpłatną komunikację miejska  

 

 

 

(2017-12-28 13:00)
adam11111adam11111
0

robbo nie kompromituj się nieznajomościa samorządów ul. Staszica i Trojanowska to są w gestii powiatu i w poprzedniej kadencji powiatu jeżyk był w tzw układzie rządzących i co zrobił? nic, bo wolał robic powiatówki na wsiach u kolesi z psl-u, tak samo z Domem Pomocy w Młodzieszynie, Ogrodniuku itp itp. A kiedy te powiatówki zrealizowano? w obecnej kadencji przez PiS i Forum Burmistrza po odsunięciu od władzy nieudaczników i POpaprańców i taka prawda was boli.

(2017-12-29 11:18)
robbo2krobbo2k
0

@adam1111 W układzie...... ja pier&&^$^  ta  PISLamska mowa nienawiscie pada wam na głowę?   Forum Burmistrza  to jakaś nowa sekta  bo wsród ugrupowań takiego nie ma?

Uwielbiam tych anonimowych  skropromitowanych klakierów którzy kłamia jak z nut.   

Przypominam artykuł  i radze by wszyscy "politycy" ochłoneli  a nie wystawili sie do orderów za nie swoje zasługi

https://e-sochaczew.pl/n/remont-staszica/45680

Używanie argumentu ...  a poprzednik kradł więcej niż my  brzmi naprawde smiesznie.

 

(2017-12-29 15:05)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy