SBO 2016 – plaża miejska czy miasteczko rowerowe?

/ 12 komentarzy
Zdjęcia i foto: SBO 2016 – plaża miejska czy miasteczko rowerowe? Inwestycje sochaczew


Spośród 28 wniosków zgłoszonych do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 zespół opiniujący wybrał 25, na które od 28 września br. do połowy października będą mogli głosować mieszkańcy. Taką informację podał Urząd Miasta, tłumacząc, że 3 wnioski odrzucono z powodu tego, że wskazanych zadań w ocenie zespołu nie da się zrealizować w ciągu roku, co było jednym z zasadniczych kryteriów kwalifikacji. Są to „Akademia Pierwszej Pomocy” (wniosek Inicjatywy Mieszkańców Sochaczewa), „Plac Zabaw za Bzurą” (wniosek Sylwestra Zdzieszyńskiego), Budowa ciągu pieszego i ścieżki rowerowej łączącego ul. Gawłowską i ul. Staszica wraz z rewitalizacją kładki na rzece Bzurze i terenu wokół kładki”.

 

Największa wątpliwość dotycząca Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, który w naszym mieście funkcjonuje od 2 lat, dotyczy charakteru realizowanych w jego ramach inwestycji.  Zdaniem oponentów nie może być tak, że ze środków SBO finansowane są inwestycje wpisane w samorządowy obowiązek, jak remont szkoły czy budowa przyszkolnego boiska, a takie zadania wygrywały do tej pory (w obu poprzednich edycjach zasadnicza pula środków SBO trafiła do Zespołu Szkół w Chodakowie). Przez część społeczeństwa odbierane jest to jak łatanie dziur budżetowych pieniędzmi z SBO.

 

Inna wątpliwość dotyczy tego, że znaczna część wniosków składanych do realizacji w ramach SBO sporządzana jest przez radnych miejskich, którzy mogą wszak realizować swoje pomysły i walczyć o ich sfinansowanie z „normalnego” budżetu w ramach pracy na rzecz samorządu, do jakiej zobowiązał ich przyznany przez mieszkańców mandat. SBO to przestrzeń na realizację społecznego zaangażowania tzw. zwykłych obywateli czy stowarzyszeń.

 

Poniżej lista 25 wniosków, na które sochaczewianie (od 16 roku życia) będą mogli głosować od 28 września do połowy października.  Podajemy nazwę projektu, autora wniosku, lokalizację inwestycji, opis oraz szacowane koszty.

 

1.       Remont oraz wykonanie nowych miejsc parkingowych, Marek Księżak, Jerzy Michalak, Edward Stasiak. Działka na terenie Cmentarza Komunalnego. Projekt zakłada remont obecnych parkingów przy Cmentarzu Komunalnym na Wypalenisku, oraz wykonanie nowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Trojanowskiej na odcinku około 250 metrów. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się wykonanie chodnika dla pieszych oraz ścieżki dla rowerów. 650.000 zł.

 

2.       Remont przycmentarnej Kaplicy, Marek Księżak, Jerzy Michalak, Edward Stasiak. Cmentarz Komunalny na Wypalenisku. W ramach planowanego remontu Kaplicy przewidziane są następujące: Wymiana okien i drzwi wejściowych, docieplenie pomieszczenia oraz odnowienie elewacji zewnętrznej. 300.000 zł.

 

3.       Plaża miejska z pomostem do cumowania kajaków. Stowarzyszenie Motocyklistów Sochaczewa. Działka 1750/1 (teren nadbrzeża Bzury). Założeniem projektu jest wykonanie plaży miejskiej z pomostem do cumowania kajaków. W celu realizacji projektu należy wykonać prace ziemne umożliwiające wyznaczenie plaży miejskiej pokrytej piaskiem. Proponujemy zakup pomostu pływającego wykonanego z modułów z tworzywa sztucznego pozwalających na ewentualną rozbudowę oraz szybki montaż i demontaż co jest wskazane ze względu na okresowe powodzie mogące zniszczyć pomost stały. Pomost pełniłby rolę przystani do cumowania kajaków. 300.000 zł.

 

4.       Remont ulicy Bohaterów Chodakowa. Barbara Górnicka. 96-500 Sochaczew, ul. Bohaterów Chodakowa. Projekt obejmuje remont ulicy oraz chodników po obu stronach ulicy. Główne założenia to zdemontowanie dotychczasowych chodników i ułożenie nowych z kostki brukowej wraz z krawężnikami po obu stronach ulicy oraz wyrównanie aktualnej nawierzchni poprzez wylanie nakładki asfaltowej.  500.000 zł.

 

5.       „Pod czujnym okiem” - rozbudowa systemu monitoringu miejskiego oraz modernizacja Centrum Monitoringu Wizyjnego. Magdalena Zborowska, Selena Majcher, Marcin Cichocki. Ulica Staszica (okolice Szkoły Podstawowej nr 4); teren Gimnazjum nr 2 (siłownia zewnętrzna, boisko orlik); pasaż Żeromskiego; ul. Żeromskiego/ul. Senatorska; ul. Długa (okolice torów kolejki wąskotorowej); ul. Kochanowskiego (okolice lasku); młyn w Chodakowie/most; skrzyżowanie ul. Chodakowska/ul. Wyszogrodzka; ul. Grunwaldzka/ul. Hotelowa (plac zabaw, park, osiedle); pasaż Duplickiego; ul. Korczaka (osiedle); boisko Szkoły Podstawowej nr 2; park im. I.W. Garbolewskiego; skrzyżowanie ul. Hanki Sawickiej/ul. Wojska Polskiego (przy Szkole Podstawowej nr 3); skrzyżowanie ul. 15 Sierpnia/ul. Licealnej/ul. Traugutta (przy ZSO im F. Chopina); rozwidlenie ul. Lotników; rondo ul. Towarowa/ul. Licealna/ul. Piłsudskiego; nowy plac zabaw – podwórko „NIVEA”; ul. Gawłowska; ul. Kozubowskiego - plac zabaw. Projekt zakłada rozbudowę monitoringu miejskiego o 20 nowych kamer, modernizację lokalnego systemu oglądowego, budowę systemu łączności: zakup kamer szybkoobrotowych full HD dzień/noc z oświetlaczem podczerwieni do 100 metrów; zakup serwera monitoringu zapewniającego zapis obrazu z kamer; zakup oprogramowania; zakup komputera klienckiego; montaż serwera i konfiguracja oprogramowania; wykonanie instalacji kablowej i montaż punktów kamerowych; profesjonalna linia radiowa działająca w wolnym paśmie; zakup urządzeń towarzyszących w punkcie kamerowym; modernizacja nadajników światłowodowych w istniejących punktach kamerowych; wykonanie przyłączy zasilających. 300.000 zł.

 

6.       Tablice wizualizujące historyczny wygląd sochaczewskiego zamku. Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Agnieszka Poryszewska, Sebastian Stępień. Otoczenie wzgórza zamkowego. Projekt obejmuje wykonanie i montaż czterech stylowych tablic wykonanych ze szkła, Stojąc na wprost nich zobaczyć będzie można zarys XVIII-wiecznego wyglądu Zamku Książąt Mazowieckich. Wpisywałby się on w istniejące pozostałości, przedstawiając budowlę przed jej zniszczeniem. Uzupełnienie stanowiłyby tablice zawierające informacje na temat obiektu. Wparcie merytoryczne projektu zapewnia stowarzyszenie na rzecz historycznej odbudowy zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”. Proponujemy też utwardzenie terenu wokół tablic kamienną kostką brukową. 55.000 zł.


7.       Miasteczko Komunikacyjne. Sebastian Stępień, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Agnieszka Poryszewska. Integracyjny Ogród Zdrowia i Sportu przy al. 600-lecia lub miejsce wskazane przez Urząd Miasta. Miasteczko służyć będzie edukowaniu dzieci i młodzieży z zakresu przepisów ruchu drogowego poprzez zabawę. W miasteczku używane mogłyby być rowery, rolki, hulajnogi, deskorolki, wrotki itp. Trasy zbudowane byłyby na planie rond, skrzyżowań zarówno równorzędnych, jak i róg głównych z podporządkowanymi. Instalacja zawierałaby oznakowania pionowe i poziome, w tym sygnalizatory świetlne. Wszystko byłoby łatwe do demontażu i ponownego zamontowania w przypadku prac porządkowych. 350.000 zł.

 

8.        Chodnik z oświetleniem na ulicy Topolowej. Mieszkańcy Chodakowa. Głównym założeniem projektu jest wymiana chodników wzdłuż budynków 1-6 zainstalowanie brakującej lampy na początku ul. Topolowej (od ul. Chopina) oraz wykonanie oświetlenia wzdłuż ogródków działkowych.. 90.000.

 

9.       Chodnik na ulicy Pocztowej. Mieszkańcy Chodakowa. Głównym założeniem projektu jest położenie nowego chodnika po obu stronach ulicy Pocztowej  - na lewej  stronie od poczty w kierunku ulicy Wyszogrodzkiej. Należy też wymienić krawężniki chodnikowe oraz usunąć pnie wyciętych przez miasto drzew. Łączenie  ulicy Pocztowej i Matejki  wymaga naprawy płyty chodnikowej na kilku metrach.             150.000.

 

10.    Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hanki Rawickiej 5-7 w Sochaczewie. Gimnazjum nr 1 im, Jana Pawła II w Sochaczewie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie     Program „Boisko wielofunkcyjne” obejmuje budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego, w skład, którego wchodzą: - Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m (pole gry 26 x 56 m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości minimum 4 metrów z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych powlekanych; wyposażone w piłko chwyty o wysokości min. 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1 m od ogrodzenia za bramką (piłko chwyty nie mogą być częścią ogrodzenia). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości minimum 40 minimetrów. Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną). - W ramach powyższego boiska, w mniejszym obrysie o wymiarach 20 x 40 m będzie boisko do gry w piłkę ręczną. - W ramach powyższego boiska należy wpisać linie dwóch boisk do piłki koszykowej i trzech boisk do piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m). Nawierzchnia boiska-poliuretanowe. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę). - Budynek sanitarno–szatniowy o powierzchni użytkowej min. ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne: magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higeniczno-sanitarny,  pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. - Oświetlenie kompleksu - łącznie budowa minimum 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.- Dookoła boiska trzytorowa bieżnia wyposażona w nawierzchnię wykonaną z poliuretanu; -  skocznia do skoku w dal z deską wykonaną z twardego drewna, w komplecie skrzynia ze stali ocynkowanej montowana bezpośrednio w gruncie; - Bieżnia 100 m do biegów krótkich zakończona skocznią w dal. 800.000 zł.

 

11.    Zagospodarowanie terenów między blokami na ul. Senatorskiej. Kamila Gołaszewska-Kotlarz. ul. Senatorska: teren I między blokami nr 14 i 16; teren II między nr 8 i 10. Na ul. Senatorskiej znajdują się tereny, które obecnie spełniają funkcję miejsca do wyprowadzania psów, zniszczone ławki, zaniedbane alejki. Tereny te powinny stać się wizytówką osiedla. Teren nr I: między blokami 14 i 16 – wyłożenie kostką brukową lub innym kruszywem istniejących alejek, przycinka drzew, wykonanie nowych ławek, posianie trawy. Teren nr II: zerwanie asfaltu, zrobienie alejek, nasadzenie krzewów, wykonanie piaskownicy oraz stolika do gry w szachy, posianie trawy. 98.000.

 

12.    Boisko do piłki nożnej i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie. Społeczność szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie, pan Sylwester Kaczmarek Przewodniczący Rady Miasta Sochaczew. Adam Kloch rady Miasta Sochaczew. Boisko Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie. Rosnąca popularność aktywnego spędzania czasu wolnego czasu powoduje, że pilną staje się potrzeba zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury i zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Problemem z jakim boryka się dzisiaj każdy kraj, miasto, wieś to podnoszenie szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród społeczeństwa. Czynna rekreacja jest niezbędna no obecnym etapie rozwoju cywilizacji. W tym celu powstał projekt, którego zdaniem jest połączenie: poprawy aktywności ruchowej, nakłonienie do czynnej rekreacji, promowanie zdrowego trybu życia, organizacji wolnego czasu wśród mieszkańców, oraz realizacji programu wychowania fizycznego przez uczniów i nauczycieli wszystkich rodzajów pobliskich szkół. Sochaczewski Boryszew zamieszkują ludzie o różnym wieku. Atrakcyjność terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania tam wolnego czasu. W obecnej chwili mieszkańcy tej dzielnicy nie mają dostępu do podobnego kompleksu. 740.000.

 

13.    Pracownia komputerowa dla Zespołu Szkół w Sochaczewie. Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Sochaczewie. Celem projektu jest wyposażenie pracowni komputerowej w naszej szkole w nowe zestawy komputerowe ( 22 sztuki ), zawierające co najmniej: procesor Intel Core i5 3, 1 GHz, HD Grapics 4600, pamięć operacyjna (RAM) co najmniej 8 GHz i monitory 21, 5 cala. W ramach wyposażenia pracowni przewidywany jest także remont istniejącej sieci. 100.000 zł.

 

14.   Winda towarowo-gastronomiczna w przedszkolu. Ewa Brylska Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie. Winda towarowo-gastronomiczna w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Sochaczewie jest niezbędna do transportowania posiłków dla 150 dzieci z 6 grup wiekowych. Budynek liczy prawie 70 lat, ma 3 kondygnacje użytkowe i bardzo dużą powierzchnię. W przeszłości istniała taka winda, ale od 35 lat jest nieczynna, a wejścia do szybu są zamurowane. Założeniem jest: 1. Zakup i montaż windy; 2. Wyodrębnienie osobnej drogi do transportu żywności, aby nie krzyżowała się z drogą, którą poruszają się dzieci, rodzice, pracownicy i interesanci. 3. Odciążenie pracowników obsługi od ciężkiego, wielokrotnego  dźwigania posiłków po schodach. Nasze działania: 1. Zakup i montaż windy; 2. Otwarcie szybu; 3. Założenie drzwiczek przystankowych na poszczególnych kondygnacjach; 4. Wszelkie obróbki murarskie, malarskie, stolarskie, glazurnicze wraz z materiałami; 5. Sporządzenie projektu, kosztorysu, zorganizowanie przetargu i przeprowadzenie nadzoru budowlanego. 80.000 zł.

 

15.    Asfalt za Bzurą Sylwester Zdzieszyński. Osiedla po zachodniej stronie rzeki Bzury w Sochaczewie          Projekt przewiduje prace remontowe i inwestycyjne w zachodniej części Sochaczewa za rzeką Bzurą na 8 ulicach: Bukowej, Chłodnej, Perłowej, Spokojnej, Tęczowej, Wesołej, Zieleńczej i Zielonej. Roboty drogowe obejmują: odwodnienie (konieczne studzienki), korytowanie, tłuczniowanie ( podbudowa), położenie nakładki asfaltowej i tłuczniowanie poboczy. 730.000 zł.

 

16.    Wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z remontem łazienek. Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hanki Sawickiej 5. Prace remontowe wewnątrz „starej” części czterokondygnacyjnego budynku szkoły polegające na: a. wymianie skorodowanej żeliwnej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, b. skucie starej glazury i terakoty w łazienkach, ułożenie nowej, wymiana armatury, c. prace malarskie po wymianie instalacji. 100.000 zł.

 

17.    Sochaczewski Klub dla Rodzin „Wesoła Chata”. Grupa nieformalna mieszkanek miasta Sochaczew. Celem projektu Sochaczewski Klub dla Rodzin Wesoła Chata jest wsparcie sochaczewskich rodzin, a także stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywności rodzinnej i integracji mieszkańców miasta. W klubie zarówno rodzice jak i pozostali członkowie rodziny będą mogli wymienić się doświadczeniami, otrzymać wsparcie od specjalistów. Sochaczewski Klub dla Rodzin byłby miejscem spotkań wzmacniających rodziny w przestrzeni społecznej, pobudzające ich aktywności. Działania w ramach: - zajęcia ogólnorozwojowe dla rodziców i dzieci w wieku 1-3 i 3-6 lat; - Cykl spotkań głośnego czytania bajek dzieciom w wieku 0-9 lat; - Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 7-10 lat; - zajęcia dla rodziców z dziećmi w wieku 7-10 lat; - warsztaty dla dorosłych „Efektywność osobista czyli o zarządzaniu sobą w czasie”; - zajęcia wspierające rozwój osobisty; - konsultacje psychologiczne; - konsultacje pedagogiczne; - koło Sochaczewskich Gospodyń Miejskich; - organizacja pikników, letnich teatrzyków dla dzieci, wydarzeń rodzinnych, tworzenie publikacji informacyjno-naukowych.    98.400 zł.

 

18.    Podjazdy dla niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Kultury w Chodakowie. Ośrodek Kultury w Sochaczewie. Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie filia Chodaków. Na problemy osób niepełnosprawnych patrzy się z coraz większym zrozumieniem, chociaż do ideału jeszcze daleko. Miejski Ośrodek Kultury z Sochaczewie wychodząc naprzeciw wszystkim grupom społecznym od lat ubolewał nad brakiem profesjonalnego podjazdu dla niepełnosprawnych. W obu placówkach swoje siedziby mają stowarzyszenia i związki min. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Emerytów „Włókienko”, Związek Kombatantów RP. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, w której osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich musiały być wnoszone na teren naszych placówek. Niejednokrotnie rezygnowały również z uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego miasta z powodu tak prozaicznej przyczyny jak komunikacja. A gdyby można było przełamać chociażby bariery komunikacyjne? Wiele osób poruszających się na wózku mogłoby skorzystać z naszej oferty i uczestniczyć w naszych zajęciach artystycznych czy koncertach. Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie postanowił, więc przystosować przynajmniej jedna filię mieszczącą się w Chodakowie, z której bogatej oferty bardzo licznie korzystają mieszkańcy Sochaczewa. 80.000 zł.

 

19.   Studio nagrań Sochaczew. Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie / Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie filia Chodaków. Miejski Ośrodek Kultury to placówka prężnie działająca przeznaczona dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z terenu miasta i powiatu sochaczewskiego. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnym i regionalnym staramy się od ponad dwóch lat o stworzenie pierwszego w mieście profesjonalnego studia nagrań dla Miasta Sochaczew. W Sochaczewie istnieje bardzo bogata baza muzyczna: Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina I i II stopnia, liczne zespoły muzyczne i ludowe, orkiestry dęte i symfoniczne oraz dzieci i młodzież kształcąca się w trzech filiach MOK. Na gruncie lokalnym organizowane są przez MOK też liczne coroczne konkursy i przeglądy muzyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu, Projekt „Sochaczew Rozśpiewany”. Współpracujemy również z innymi instytucjami pożytku publicznego, które również organizują imprezy muzyczne, korzystając z zaplecza MOK. Miasto Sochaczew nie posiadało do chwili obecnej studia nagrań, którego cele są spójne z założeniami projektu:- edukacja muzyczna dzieci, młodzieży; - edukacja medialna dzieci, młodzieży; archiwizacja działań kulturalno-muzycznych; - promocja dorobku kulturalnego regionu; - promocja młodych talentów; - poprawa kondycji finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury. 210.000 zł.

 

20.    Mały Amfiteatr w Dzielnicy. Jolanta Kawczyńska. Teren z tarasem na tyłach siedziby Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83. Projekt przewiduje działania, które będą podjęte przy realizacji zagospodarowania terenu znajdującego się za budynkiem siedziby Sochaczewskiego Centrum Kultury, wzdłuż ulicy Stadionowej, cała powierzchnia 3000m2. Budynek położony korzystnie przy ul. 15 Sierpnia oznakowanej przejściem dla pieszych i przystankami komunikacji miejskiej. Obszar ogrodzony, z wejściem i wjazdem od ul. 15 Sierpnia oraz wejściem od ulicy Stadionowej. Taras budynku łączy salę widowiskową z wymienionym plenerem. Teren jest własnością Sochaczewskiego Centrum Kultury. Ideą projektu jest wielofunkcyjność, strefa artystyczno-rekreacyjna (scena z zadaszeniem) oraz strefa zielona- zagospodarowanie terenu.  Wyrównanie i założenie nawierzchni trawiastej, zasadzenie roślin i krzewów ozdobnych, zaprojektowanie ciągu komunikacyjnego, elementy chodnika, ławki, wytyczenie części terenu na miejsca do parkowania, wytyczenie  fragmentu widowni (ok.300 miejsc), remont betonowego tarasu i schodów z przeznaczeniem na scenę plenerową z monitoringiem, z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. 600.000 zł.

 

21.    Chodnik dla Chodakowa. Łukasz Kalinowski. ul. Wyszogrodzka, Kolejowa, Pocztowa. Budowa nowych chodników  w Sochaczewie przy ul. Wyszogrodzkiej, Kolejowej i Pocztowej. Zerwanie  zniszczonych płyt chodnikowych, utwardzenie podłoża, założenie obrzeży chodnikowych, ułożenie kostki brukowej z uwzględnieniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych. 490.000 zł.

 

22.    Oświetlenie i nawodnienie boiska w Chodakowie. Robert Szewczyk Prezes Zarządu KS Bzura Chodaków/Stadion MOSiR ul. Chopina 101 A) Oświetlenie podstawowe Boiska -  płyta główna ul. Chopina 101. Zakup Słupów wraz z lampami  dla boiska pełnowymiarowego (100x45) – cena za 6 słupów z lampami około 60 tys. zł (materiał / robocizna). Konieczność wyposażenia boiska w 6 (sześć) słupów po trzy na każdą stronę wraz ze stosownym podłączeniem do źródła energii. B) Wykonanie nawodnienia Boiska - płyta główna ul. Chopina 101. *Nawadniania boisk sportowych w oparciu o różnego typu urządzenia Cała instalacja nawadniająca składa się z podziemnej sieci wykonanej z rur polietylenowych, zraszaczy, urządzeń sterujących, pompy wspomagającej oraz elementów łączących. *Wykonanie sieci podziemnej. Wzdłuż sieci prowadzone są kable sterujące jako połączenie każdego zaworu ze sterownikiem. *Montaż zraszaczy. Najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym na boiskach sportowych w Polsce jest zastosowanie zraszaczy wynurzanych. *Montaż sterowania – montaż sterowników, nadających się do sterowania procesem nawadniania. Układ sterujący podłączony jest do wyłącznik, który wstrzymuje pracę instalacji nawadniającej w czasie opadu naturalnego (oszczędność wody). * Podłączenie do obecnego ujęcia wody. Łącznie koszt całości nawodnienia (urządzenie / robocizna) wyniesie około 40 tys. zł. 100.000 zł.

 

23.    Boryszewskie boisko do piłki nożnej. Sylwester Kaczmarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Sochaczewie. Teren Gminy Miasto Sochaczew na tyłach MOK Boryszew. Projekt polega na wykonaniu boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach zewnętrznych 62 m x 30 m o nawierzchni trawiastej. Wymiary pola gry to 56m x 26m. Montaż oświetlenia i czterech ławek pomocniczych oraz wyłożenia kostką brukową alejek wokół boiska. 150.000 zł.

 

24.    Autobus City Smile. Alicja Kaczmarek. Projekt polega na zakupie nowego autobusu komunikacji miejskiej city smile. Ten projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Sochaczewa. Zakup nowego autobusu pozwoli wycofać ze służby zamortyzowany tabor. Nowy autobus podniesie standard przewozów komunikacji miejskiej. Nowy sprzęt obniży także koszty eksploatacji. Nie bez znaczenia jest obniżenie emisji spalin i ochrona środowiska naturalnego. 800.000 zł.

 

25.    Boisko wielofunkcyjne i siłownia zewnętrzna na Zatorzu. Sylwester Kaczmarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Sochaczewie . Teren Gminy Miasto Sochaczew przy przejeździe kolejowym, róg  ulicy Bojowników. Projekt polega na wykonaniu boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach zewnętrznych 62 m x 30 m o nawierzchni trawiastej. Wymiary pola gry to 56m x 26m. Ustawienie bramek do piłki nożnej, ustawienie koszy do gry w koszykówkę. Przy boisku mile widziane 4 do 6 sztuk urządzeń do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna. 480.000 zł.

 


figa

 5
Oceń
(1 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (12)

Obywatel85Obywatel85
0
W tym roku to istna parodia masa projektów dopisanych do listy w której nie powinny się znajdować !!!

- Kler ma za mało pieniędzy że zgłasza się po remont kaplicy i o dodatkowe miejsca parkingowe,opłacaliśmy ostatnio grób na kolejne xx lat i nie powiem ile ten bandzior w czarnej sutannie za to zainkasował...........

- Sponsorowanie Autobusów ???? przepraszam ale z jakiej to okazji ??

- Oświetlenie boiska,remont łazienek w szkołach,podjazdy dla niepełnosprawnych itd itd....do jasnej cholery to powinny zrobić odpowiednie instytucje a nie kolejne umycie rąk i dopisanie tego do sbo.

- Pracownia komputerowa i winda w przedszkolu.........jak wyżej.


W przyszłym roku idąc z postępem może zobaczymy w propozycjach: Nowy samochód dla burmistrza,wczasy w Vegas dla klera z Wawrzyńca,dodatkowe klimatyzatory dla urzędasów,i Bóg jeden jeszcze wie co innego........... (2015-09-11 11:13)
NastroNastro
0
Plaża miejska z pomostem do cumowania kajaków TAK TAK TAK.
Szlachetna inicjatywa SMS, szacun, Panowie.
Pytanie - kto ma być operatorem takiegoż obiektu użyteczności miejskiej?
W mojej ocenie powinna być jednostka władz miasta.
Plaża powinna być jak napisano MIEJSKA i nie chciał bym aby jej charakter społeczeństwo odebrało jako obiekt MOTOCYKLOWY a nie MIEJSKI.
(2015-09-11 11:35)
NastroNastro
0
Ps. poza tym w 1000000 % zgadzam się z przedmówcą, Obywatelem85. (2015-09-11 11:37)
tadeusztadeusz
0
Pomysłodawcami ''Budżetu Obywatelskiego'' w Sochaczewie byli Przemek Gaik i Marcin Podsędek... ich projekt został tak przerobiony przez ekipę burmistrza Osieckiego że w ogóle nie przypomina w nim nic obywatelskiego oprócz samej nazwy ''Budżetu Obywatelskiego'' po co wprowadzać nazwą w błąd mieszkańców niech go Pan nazwie zgodnie z tym jak go Pan wprowadza w życie... np: ''Budrzet Magistrackich WidziMiSię''... (2015-09-11 11:47)
tadeusztadeusz
0
Edit: miało być: ''Budrzet Magisrackich WidziMiSię'' :-/ ...................................
.
Urzędnicy traktują nasze miasto jak prywatny folwark... wolna ręka hulaj dusza urzędnikowi nikt nic nie zabroni.......................... więc zrobi co tylko będzie sobie życzył...................... po czym przychodzi rok wyborczy................ i novoosieccy z SFS i PiS znów zaczną łazić po domach i usłużnie prosić o nasze głosy .....................................


(2015-09-11 11:57)
Obywatel85Obywatel85
0
Zacznijmy od tego że radni & urzędnicy nie powinni mieć prawa do zgłaszania swoich projektów ! a już na pewno nie takich typu remont szkolnych łazienek i tym podobnych,które to powinny być finansowane z innej puli.

SBO to pomysły zwykłych mieszkańców,ludzi działających społecznie,różnych towarzystw itd a nie oszołomów wykorzystujących sbo to spełniania tego co obiecali albo do wybicia się w hierarchii.

Patrzę na te projekty i brakuje mi wielu innych przykładów z innych miast :( gdzie są projekty na dodatkowe małe place zabaw między osiedlami,remont skate parku na ktorym to z roku na rok śmiga co raz więcej młodych.

Będą ostatnio w innym mieście widziałem projekt Paintballowy :) zrobili sobie świetny teren przy brzegu rzeki.
Nawet nie wiecie ile młodych stało w kolejce aby się wyszaleć :):):) u nas nawet nie trzeba by daleko szukać mamy Hemitex,cegielnie,skarpy nad rzeką,lasek gawłowski itd
Mało tego miasto widząc to jak jest zachwyt małolatów samo z siebie udostepniło dalszą działę i zafundowało przeszkody,schronienia itd :)

Ale u nas to odpada takiego Burmiszcza chcieliście takiego teraz macie........a jeśli nawet na nastepną kadencje będzie ktoś inny wątpie choćby nie wiem jak chciał,nie prędko usunie zaniedbania bo tym obecnym geniuszu który tylko udaje burmistrza.

Troszkę się rozpisałem ale aż nóż się otwiera gdy widzę co dzieje się w Błoniu czy nawet okolicznym Kampinosie :( a tym cyrkiem Monty Phytona u nas :( (2015-09-11 13:52)
użytkownik20684użytkownik20684
0
Komentarz usunięty ze względu na naruszenie regulaminu. (2015-09-11 14:29)
Obywatel85Obywatel85
0
Siłownie były fajnym pomysłem wystarczy przejechać obok którejkolwiek tam zawsze ktoś z tego korzysta :) a pomysł kina hmm.....frekwencja mówi sama za siebie.

Może pierdoła a może i nie ale wstyd troszkę że w mieście brak szaletu a ten w parku przy muszli stoi i niszczeje od lat :( ostatnio zatrzymał mnie jakiś przejezdny i pytał o WC. Dałem mu dwie opcje najbliższy supermarket albo biegiem w okolice toru/muszli. (2015-09-11 14:53)
stefekstefek
0
Zdecydowanie, z tej całej puli tylko plaża miejska i miasteczko rowerowe to projekty faktycznie obywatelskie i służące maksymalnie dużej liczbie mieszkańców. Reszta - do odstrzału lub do realizacji w ramach normalnego budżetu miasta.
Co robią pracownicy promocji w UM, że do dziś tablic z historycznym wyglądem zamku na wzgórzu nie ma? Szanowni państwo od promocji nie zauważyli, że na wzgórze przybywają turyści?
Szanowny Panie burmistrzu, wstyd, że nie był Pan w stanie przez 5 lat wygospodarować środków na remont łazienek w szkole na Hanki Sawickiej. To 100 tysięcy złotych!!! Chryste, ciekawym ile kosztuje UM utrzymanie działu promocji, o którym wspomniałem powyżej, a które promocji nie uprawia. Może ograniczyć tam zatrudnienie, skoro i tak efektu nie ma, i zrobić dzieciakom porządne kibelki.
(2015-09-11 16:37)
Obywatel85Obywatel85
0
Miałem okazje nazwijmy to ,, dłużej przebywać ,, w tym dziale ;) i jedyne co nasuwa mi się na myśl po dłuższej kontroli osobiście to..........zamknąć to w cholere i tak jak powiedziałeś zrobić dzieciakom porządne kibelki. (2015-09-11 17:13)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Budżet Obywatelski? Szkoda słów.
Kiedy dwa lata temu w Radomiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Budżet obywatelski – konsultacje czy współdecydowanie?”, na próżno wśród uczestników szukałem kogoś z Sochaczewa. Wielka szkoda, bo wiedza sama do Sochaczewa nie przyjdzie. Siedzenie w magistracie horyzontów nie poszerzy. Warto korzystać z doswiadczeń innych samorządów, które są liderami, a mimo to wciąż starają się być lepsze, wymieniając się dobrymi przykładami.
Zamiast profanować modną ideę, lepiej sie wybrać do Sopotu czy Dąbrowy Górniczej i zobaczyć jak Budżet Obywatelski powinien wyglądać. Wszak podróże kształcą. (2015-09-12 14:27)
GRZECHGRZECH
0
Jakiś czas temu czytałem propozycje do BO.
Jako jeden z najbardziej obywatelskich zwrócił moją uwagę projekt ciągu komunikacyjnego łączącego staszica z gawłowską. Czemu został usunięty?
Przecież to była idealna kontynuacja remontu staszica.

Ogólnie projekty które pozostały do wyboru są straszne. Nie wiem czy w ogóle oddawać swój głos.
Może w ramach protestu powinniśmy nic nie wybierać. (2015-09-13 12:45)
klosu 1klosu 1
0
Pogadamy sobie i tyle nasze, a ;oni; i tak zrobią co im wygodniej np., kolejne kibelki. Wydział promocji pewnie już nie ma kasy na działalność bo cały budżet zjadły pensje urzędników. (2015-09-13 19:21)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy