Sejmik Mazowsza wspiera in vitro – warunki uczestnictwa

Zdjęcia i foto: Sejmik Mazowsza wspiera in vitro – warunki uczestnictwa  Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Prace nad programem in vitro Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął już wiele miesięcy wcześniej. Zdecydowano wówczas o stworzeniu programu polityki zdrowotnej, która skupia się na leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Mieszkanki Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego także mogą skorzystać z możliwości jaką daje program Sejmiku.


Radni Sejmiku, w tym także pochodzący z Sochaczewa Marcin Podsędek oraz Adam Orliński, podjęli decyzję, która może otworzyć wielu sochaczewskim parom do posiadaniu upragnionego potomka. Obecnie projekt uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.


Szczegóły programu

Leczenie niepłodności to długi oraz skomplikowany proces. W całym województwie mazowieckim będzie można 1098 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. W całym programie ma zatem szansę zmieścić się około 366 par. Jedna para może skorzystać z trzech procedur. Program województwa zakłada dodatkowo 20 procedur mrożenia komórek jajowych przed leczeniem gonadotoksycznym.


Przez cztery lata (2019-2022) Samorząd wyda na leczenie niepłodności wśród mieszkanek 6,6 mln zł. 


Jakie są wytyczne, aby skorzystać z programu?

Jedna para może skorzystać z trzech prób zapłodnienia pozaustrojowego przeznaczając na ten cel maksymalnie 6 000 zł na jedną procedurę zapłodnienia. Jeśli chodzi o leczenie gonadotoksyczne dla każdej uczestniczki przewidziano przed leczeniem procedurę mrożenia komórek jajowych, maksymalnie do kwoty 3 600 zł. 

Kryteria jakie muszą spełnić pary starające się o udział w programie to: wiek powyżej 20 r.ż., mieszkanie na terenie województwa mazowieckiego (osoby fizyczne mieszkające na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu), stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną bezwzględna przyczyna niepłodności wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.


Ważną informacją jest granica wieku kobiet starającej się o dziecko. Program nie określił górnej granicy kobiet a ostateczną decyzję podejmuje lekarz.

 

Dla kobiet chcących skorzystać z zamrożenia komórek jajowych przed  leczeniem gonadotoksycznego także jest kilka wytycznych.  Kandydatki powinny mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (osoby fizyczne mieszkające na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu), posiadać stwierdzoną a także potwierdzoną dokumentację medyczną choroby nowotworowej bądź innej choroby, której leczenie wymaga zastosowania terapii gonadotoksycznej. Tutaj również nie określono dla tej procedury dolnej ani górnej granicy wieku, gdyż o kwalifikacji do programu będzie ostatecznie decydował lekarz, kierując się wskazaniami medycznymi.


Samorząd Województwa Mazowieckiego przewiduje, iż do programu będzie można zgłaszać się już we wrześniu br. Lista placówek realizujących program będzie dostępna na stronie mazovia.pl 


Foto: Sejmik Województwa Mazowieckiego fb. 

 2.5
Oceń
(2 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy