Sesja miejska na wzgórzu zamkowym 2015

/ 3 komentarzy / 8 zdjęć
Zdjęcia i foto: Sesja miejska na wzgórzu zamkowym 2015 Spotkania, jubileusze sochaczew
+3

W pięknej scenerii wzgórza zamkowego i w oprawie muzycznej Sochaczewskiej Orkiestry Kameralnej Camerata Mazovia przebiegała uroczysta sesja miejska dedykowana dwóm istotnym wydarzeniom: Dniom Sochaczewa 2015 oraz 25-leciu samorządności w Polsce. 12 czerwca o godz. 17.00 pośród ruin najważniejszego zabytku naszego miasta zebrali się obecni i byli radni Sochaczewa, obecny i byli burmistrzowie oraz kilkaset zaproszonych gości, uhonorowanych z okazji święta pamiątkowymi medalami.


OTO LISTA WSZYSTKICH UHONOROWANYCH MEDALAMI PAMIĄTKOWYMI 

PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI MIEJSKIEJ 12 CZERWCA 2015 

Z OKAZJI 25-LECIA SAMORZĄDNOŚCI W POLSCE

 

Honorowi Obywatele Miasta:

1. Maria Gołkowska

2. Ks.  Prałat Antoni Jaszczołt                     

3. Jan Kopeć 

4. Jerzy Krupa                   

5. Ksiądz prałat Józef Kwiatkowski

6. Tadeusz Tomaszewski

7. Maciej Wojewoda

 

Goście szczególni:

 1. Andrzej Kierzkowski  -  Przewodniczący Rady  Powiatu Sochaczewskiego

2.  Piotr Szymański - Wójt Gminy Brochów

3. Roman Kujawa  - Wójt Gminy  Iłów    

4. Monika Pietrzyk-Pałubińska  - Wójt Gminy Młodzieszyn                                                                          

5. Maciej Mońka  - Wójt Gminy Nowa Sucha 

6. Grzegorz Kropiak  - Wójt Gminy Rybno        

7. Mirosław Orliński  - Wójt Gminy Sochaczew     

8. Marek Olechowski - Wójt Gminy Teresin 

9. Gen. Stefan Mordacz - Dowódca Jednostki Wojskowej w Bielicach

10. Maciej Małecki – Poseł na Sejm Ziemi Sochaczewskiej, Przewodniczący Rady IV kadencji  i Wiceprzewodniczący Rady VI kadencji , Radny III, V kadencji,

11. Helena Bajurska  - Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

12. Danuta Radzanowska - Przewodnicząca NSZZ ,,Solidarność”

13. Ewa Jaszczak - kierownik Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 

14.  Adam Struzik - Marszałek

15. Jacek Kozłowski -Wojewoda

16. Mirosław Adam Orliński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

17. Joanna Niewiadomska – Kocik

18. Jacek Woźnica- Prezes Sądu Rejonowego w Sochaczewie

19. Marek Sybicki – Prokurator Rejonowy

20. Piotr Piątkowski- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

21. Janusz Patury- Komendant Powiatowy Policji

22. Krzysztof Wasilewski  - Komendant Hufca ZHP

23. Przedstawiciel Melton

24. Ks. Kanonik Piotr Żądło - Proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca

25. Ks. Prałat Józef Staszewski - Proboszcz Parafii Św. Józefa Robotnika

26. Ks. Kanonik dr Mirosław Skrobisz - Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

27. Ks. Zbigniew Żądło  -  Proboszcz Parafii św. Brata Alberta 

28. Ks. Kazimierz Wojtczak- Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Trojanowie

29. Ks. Kanonik Janusz Włodarczyk- Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim

30. Ks. Jan Marian Głuszczyk – Parafia św. Jana Chrzciciela w Kątach

31.  Andrzej Wierzbicki- Sekretarz Miasta

32.  Jolanta Brzóska- Skarbnik Miasta

 

Burmistrzowie Miasta Sochaczew


1. Grzegorz Rosiak - Burmistrz Miasta Sochaczew w latach 1990-1991

2. Stanisław Szulczyk - Burmistrz Miasta Sochaczew w latach 1999-2002

3. Bogumił Czubacki - Burmistrz Miasta Sochaczew w latach  2002- 2010

4. Piotr Osiecki – Burmistrz Miasta Sochaczew w latach 2010 – do chwili obecnej 

  

Przewodniczący Rad


1. Paweł Gralak – Przewodniczący Rady I kadencji

2. Andrzej Olejnik - Przewodniczący Rady  II i III kadencji oraz Radny Rady III i  IV kadencji

3. Edward Stasiak - Przewodniczący Rady  III kadencji , Radny Rady II, III, V, VI i VII kadencji

4. Danuta Radzanowska - Przewodnicząca Rady V kadencji  oraz Radna IV kadencji

5. Jolanta Gonta - Przewodnicząca Rady VI kadencji

6. Sylwester Kaczmarek - Przewodniczący Rady VII kadencji i Radny VI kadencji

 

Wiceprzewodniczący Rad


1.  Agnieszka Tomaszewska - Wiceprzewodnicząca Rady  I kadencji oraz Radna Rady II kadencji

2.  Marek Gołkowski - Wiceprzewodniczący Rady I kadencji i Radny Rady I i  II kadencji

3.  Jacek Zawadzki - Wiceprzewodniczący Rady I kadencji oraz Radny I i II kadencji

4.   Halina Pędziejewska - Wiceprzewodnicząca Rady II kadencji

5.   Tadeusz Kobek - Wiceprzewodniczący Rady II kadencji

6.   Bogusława Cieślak - Wiceprzewodnicząca Rady III kadencji i Radna Rady I, II, III i V kadencji

7.  Jan Anyszewski - Wiceprzewodniczący Rady III kadencji oraz Radny III i IV kadencji

8.  Jakub Grabiec - Wiceprzewodniczący Rady III kadencji oraz Radny II i III kadencji

9.  Krzysztof Żyżyński - Wiceprzewodniczący Rady III kadencji oraz Radny II, III i IV kadencji

10. Maria Kuśmirek - Wiceprzewodnicząca Rady IV kadencji oraz Radna III kadencji

11. Julian Tasiecki - Wiceprzewodniczący Rady V kadencji, Radny II i IV kadencji

12. Sławomir Szadkowski - Wiceprzewodniczący Rady V kadencji

13. Marcin Cichocki - Wiceprzewodniczący Rady VI kadencji i Radny VII kadencji

14. Arkadiusz Karaś - Wiceprzewodniczący Rady VI i VII kadencji

15. Sylwester Zdzieszyński  - Wiceprzewodniczący Rady VII kadencji i Radny  VI kadencji

 

Zastępcy Burmistrza Miasta


1.  Józefa Lucyna Michejda - Zastępca Burmistrza w latach 1990-1993

2.  Piotr Ostromęcki - Zastępca Burmistrza w latach 1991-1993

3.  Tomasz Ciesielski - Zastępca Burmistrza w  latach 1993-1994

4.  Tadeusz Krysiak -  Zastępca Burmistrza w latach 1993-1994

5.  Stefan Mierzejek -  Zastępca Burmistrza w latach 1994-1995

6. Stanisław Popławski - Zastępca Burmistrza w latach 1995-2002

7. Jerzy Michalak - Zastępca Burmistrza w latach 1999-2002

8. Krzysztof Brymora - Zastępca Burmistrza w latach 2002-2007

9. Jerzy Żelichowski - Zastępca Burmistrza w latach 2002- 2010

10. Krzysztof Ciołkiewicz - Zastępca Burmistrza

11.  Stanisław Wachowski - Zastępca Burmistrza w latach 2011 – 2014, Wiceprzewodniczący Rady VI kadencji i Radny V kadencji ,

12. Dariusz Zawidzki - Zastępca Burmistrza w latach 2010-2011

13. Dariusz Dobrowolski  -  Zastępca Burmistrza od 2014 r. - do chwili obecnej Wiceprzewodniczący Rady IV kadencji oraz Radny II kadencji,

14. Marek Fergiński - Zastępca Burmistrza w latach 2010 – do chwili obecnej

 

Radni miejscy


1. Witold Antuszewicz – Radny Rady Miejskiej IV i V kadencji

2.  Tomasz Barzyc  - Radny Rady Miejskiej II kadencji

3.  Józef Błaszczyk- Radny Rady Miejskiej I kadencji

4.  Wiesław Błaszczyk – Radny Rady Miejskiej  I kadencji

5.  Wiesław Brodowski-  Radny Rady Miejskiej III i IV kadencji

6.  Henryk Bryła- Radny Rady Miejskiej II , III i IV kadencji

7.  Andrzej Brzóska – Radny Rady Miejskiej II kadencji

8.  Jan Buczek - Radny Rady Miejskiej VII kadencji

9.  Józef Chocian  -  Radny Rady Miejskiej II, III, IV i V kadencji

10. Janusz Chodakowski  - Radny Rady Miejskiej i kadencji

11. Tomasz Ciesielski - Radny Rady Miejskiej I kadencji

12. Daniela  Cieślak - Radna Rady Miejskiej V kadencji 

13. Andrzej Dąbrowski   - Radny Rady Miejskiej II kadencji

14. Zofia Denisiewicz -  Radna Rady Miejskiej II, III i VII kadencji

15. Sławomir Dorywalski  - Radny Rady Miejskiej  V, VI i VII kadencji

16.  Paweł Draber  – Radny Rady Miejskiej II kadencji

17. Krystyna Dybiec  - Radna Rady Miejskiej V, VI i VII kadencji

18. Marek Dymkowski  - Radny Rady Miejskiej   I kadencji

19. Stanisław Dziekoński – Radny Rady Miejskiej I kadencji

20. Paweł Fijałkowski – Radny Rady Miejskiej I kadencji

21.  Bogumił Gajda -Radny Rady Miejskiej III kadencji

22. Teresa Godlewska – Radna Rady Miejskiej I i II kadencji

23. Kamila Gołaszewska-Kotlarz- Radna Rady Miejskiej VII kadencji

24. Jan Gubański - Radny Rady Miejskiej I kadencji

25.  Zbigniew Ignasiak - Radny Rady Miejskiej I kadencji

26. Dariusz Jaczyński - Radny Rady Miejskiej I kadencji

27. Maciej Jaśkiewicz - Radny Rady Miejskiej I kadencji

28. Agnieszka Karpińska - Radna Rady Miejskiej VII kadencji

29.  Andrzej Kierzkowski  – Radny Rady Miejskiej III kadencji

30.  Ireneusz Kisiołek - Radny Rady Miejskiej VI kadencji

31. Adam Kloch - Radny Rady Miejskiej VII kadencji

32. Irena Kocimska – Radna Rady Miejskiej III kadencji

33.  Józef Kopala - Radny Rady Miejskiej I kadencji

34. Marek Kosieradzki - Radny Rady Miejskiej VII kadencji

35. Urszula Kossakowska   –  Radna Rady Miejskiej IV, V i VI kadencji

36. Waldemar Kowaluk -  Radny Rady Miejskiej VI kadencji

37.  Teresa  Kozbuch - Radna Rady Miejskiej IV, V i VI i VII kadencji

38. Anna Król – Radna  Rady Miejskiej  I kadencji

39. Marek Księżak - Radny Rady Miejskiej VII kadencji

40.  Ryszard Kuśmirek -  Radny Rady Miejskiej III kadencji

41. Halina Kuzińska - Radna Rady Miejskiej VII kadencji

42. Adam Lemiesz – Radny Rady Miejskiej III kadencji

43. Zbigniew Lewandowski – Radny Rady Miejskiej IV kadencji

44. Zofia Łempicka - Radna Rady Miejskiej VI kadencji

45. Jerzy Maćkiewicz – Radny Rady Miejskiej III kadencji

46. Selena Majcher - Radna Rady Miejskiej VII kadencji

47. Bronisław Maklakiewicz  – Radny Rady Miejskiej IV kadencji

48. Wiesław Maliszewski - Radny Rady Miejskiej I kadencji

49. Paweł Masłowski – Radny Rady Miejskiej IV i V kadencji

50. Elżbieta Matuszewska-Woźnica – Radna Rady Miejskiej IV kadencji

51. Witold Miłkowski  – Radny  Rady Miejskiej I kadencji

52. Jacek Myśliński – Radny Rady Miejskiej I kadencji

53.  Franciszek Niewiadomski – Radny Rady Miejskiej I kadencji

54. Henryka Nowacka - Radna Rady Miejskiej III kadencji

55. Tomasz Obrączka - Radny Rady Miejskiej VI kadencji

56. Krystyna Opasiak - Radna Rady Miejskiej III kadencji

57. Kazimierz Orzechowski  - Radny Rady Miejskiej I kadencji

58. Bartosz  Otręba - Radny Rady Miejskiej V, VI  kadencji

59. Urszula Pawlak - Radny Rady Miejskiej VI kadencji

60. Paweł Piątkiewicz - Radny Rady Miejskiej VI kadencji

61. Anna Podsędek – Radna Rady Miejskiej  V kadencji

62. Marcin Podsędek - Radny Rady Miejskiej VI i VII kadencji

63. Tomasz Połeć - Radny Rady Miejskiej I  i III kadencji

64. Grzegorz Próchniak - Radny Rady Miejskiej V kadencji

65.  Teresa Przybylska - Radna Rady Miejskiej II kadencji

66. Marta Rosiak - Radna Rady Miejskiej II kadencji

67. Janusz Rogulski - Radny Rady Miejskiej II kadencji

68. Bożena Rutkowska - Radna Rady Miejskiej VI kadencji

69. August Rutkowski - Radny Rady Miejskiej VI kadencji

70. Daniel Skrzypkowski – Radny Rady Miejskiej I kadencji

71.  Andrzej Sobczak - Radny Rady Miejskiej   I kadencji

72. Renata Sokołowska - Radna Rady Miejskiej VII kadencji

73. Adam Skóra - Radny Rady Miejskiej II kadencji

74. Janusz Szostak - Radny Rady Miejskiej II kadencji

75. Krystyna Szymańska – Radna Rady Miejskiej III kadencji

76.  Tadeusz Walczuk- Radny Rady Miejskiej III kadencji

77.  Krzysztof Wasiak - Radny Rady Miejskiej I i IV kadencji

78. Jan Wasilewski  - Radny Rady Miejskiej I i II kadencji

79. Tadeusz Wasilewski  – Radny Rady Miejskiej IV kadencji

80. Grzegorz Wierzbicki - Radny Rady Miejskiej V kadencji

81. Helena Włodarczyk - Radna Rady Miejskiej I kadencji

82. Jakub Wojewoda - Radny Rady Miejskiej VI kadencji

83. Mieczysław Wróbel - Radny Rady Miejskiej III kadencji

84. Krystyna Zagajewska - Radna Rady Miejskiej I kadencji

85. Magdalena Zborowska - Radna Rady Miejskiej VII kadencji

86. Barbara Zduńczak - Radna Rady Miejskiej V kadencji

 

 

Miejskie jednostki oświatowe, kulturalne i sportowe:


1. Jolanta Skotak - Dyrektor Przedszkola Nr 1

2. Renata Trzos - Dyrektor Przedszkola  Nr 3

3. Monika Radwańska- Komosa - Dyrektor Przedszkola Nr 4

4. Ewa Brylska -  Dyrektor Przedszkola Nr 6

5. Danuta Walczuk - Dyrektor Przedszkola Nr 7        

6. Hanna Celeda  - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

7. Krzysztof Werłaty -  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

8. Ewa Malinowska  -  Dyrektor Szkoły Podstawowej   Nr 4

9. Małgorzata Gorgis  -  Dyrektor  Gimnazjum Nr 1

10. Teresa Zawisza-Chlebowska - Dyrektor  Gimnazjum Nr 2

11. Zbigniew Pakuła  -  Dyrektor Zespołu Szkół

12. Barbara Bronicz -  Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej

13. Paweł Rożdżestwieński - Dyrektor Muzeum  Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzury

14. Ewa Lembke - Kierownik Żłobka Miejskiego

15. Teresa Kłujszo - Dyrektor Klubu Nauczyciela

16. Mieczysław Głuchowski  - Dyrektor   M O S i R

17. Halina Pędziejewska  - Dyrektor MOK

18. Danuta Kozłowska- Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

 

Pozostałe miejskie jednostki  oraz prezesi spółek z udziałem Miasta


1. Krzysztof Sieczkowski  - Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej

2. Tomasz Myśliński  - Dyrektor  Zakładu Gospodarki Komunalnej

3. Teresa Głowacka  - Kierownik Zakładu Usług Pogrzebowych               

4. Jarosław Dorociak - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Sp. z o.

5. Artur Michalski - Prezes  Zakładu Wodociągów  I Kanalizacji  Sp. z o.o.

6. Zofia Berent  - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

7. Teresa Michałowska   - Dyrektor  Dziennego Domu Pomocy Społecznej

8. Joanna Majewska  -  Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy

 

Pozostałe instytucje uhonorowane medalem


1. Piotr Szenk - Dyrektor  Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 

15. Waldemar Orliński – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

16. Anna Wróblewska - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia

17. Maria Olędzka -  Powiatowy Inspektor Sanitarny

18. prof.dr hab.Wojciech Ciechomski - Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

19. Dariusz Miłkowski -  Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Fr. Chopina

20. Julia Jakubowska  -  Dyrektor  Zespołu Szkół -Centrum Kształcenia Praktycznego

21. Hanna Bonecka - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza

22. Tomasz Obrączka  -  Dyrektor   Zespołu Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Ustawicznego

23. Hanna Milcarz  -  Dyrektor  Zespołu Szkół Specjalnych  w Erminowie

24. Radosław Konieczny – Dyrektor Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

25. Barbara i Tadeusz Owczuk - Kierownik Muzeum Domu Ur. Fr.Chopina

 

Firmy:


1.  MARS Polska Sp. z o.o.  (Aleksandra Chrzanowska Dyrektor Generalny MARS Polska Sp. z o.o., Beata Brymora MARS Polska Sp. z o.o. )

2. Energop  Sp. z o.o.  (Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarządu)

3. ProLogis Poland Management Sp. z o.o (Renata Michalczyk )

4.  Wavin Metalplast-Buk  Sp. z o.o. 10. (Wojciech Iwanek Dyrektor )

5. Boryszew ERG ( Piotr Szeliga-  Prezes Zarządu)

6. Sarens Polska Sp. z o.o.  (Prezes Jolanta Mirkowicz)

7. Procter&Gamble, Agnieszka Pawlik

8. Bakoma Sp. z o.o. , (Andrzej Zalewski)

9 ,,Społem”  Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sochaczewie ( Prezes Józef Chocian)

10. Bank Spółdzielczy (Kazimierz Majewski Prezes Zarządu)

11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa (p.o. prezesa Zbigniew Starzyński)

 

Media:


1. "Echo Powiatu" i Radio Sochaczew

2. ,,Ziemia Sochaczewka”

3. ,,Express Sochaczewski”

 


 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (3)

Reage77Reage77
0
Wielu zacnych ludzi...
Wszystkim gratuluję.

Szkoda tylko, że miasto się nie rozwija... (2015-06-15 14:51)
kacperskyykacperskyy
0
patrzac na niektore nazwiska faktycznie prawi obywatele i szacun za wlozone sily i prace na rzecz tego miasta ale z drugiej strony patrzac na nazwisko pana posla maleckiego to chyba pomylil wzgorza: zamkowe w sochaczewie z tumskim w płocku "W wyborach w 2011 uzyskał mandat poselski w okręgu płockim z listy PiS"

a jak juz byl to ciekawe czy na klapie marynaki mial logo kasy stewczyka :)

http://natemat.pl/106705,posel-pis-wystapil-w-reklamie-skok-u-stefczyka-jestem-ich-klientem-od-lat-bardzo-zadowolonym
(2015-06-15 15:16)
jagojago
0
Z paru setek zacnych zaproszonych gości, frekwencja nie zbyt dopisała. 3/4 pustych miejsc, wyglądało bardzo wymownie. Za to dopisali goście z pisków i sofosów, gdyby nie trochę urzędników miejskich to może dwa pierwsze rzędy udało by się wypełnić. Na dwudziestolecie samorządu, sala w Chodakowie zapełniona była gośćmi i mieszkańcami aż po brzegi. Teraz lipa, bardzo wymowne ale nie ma czego niestety świętować, kwazi demogracja, zamordyzm, marazm miasta, przejadanie pieniędzy, drożyzna w mieście.
(2015-06-16 13:15)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy