Silny i bogaty samorząd to warunek praworządności

/ 2 komentarzy / 6 zdjęć
Zdjęcia i foto: Silny i bogaty samorząd to warunek praworządności Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew
+1

Setki samorządowców z całej Polski połączyła 10 stycznia konferencja zorganizowana przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości w Sali Kolumnowej Sejmu RP nt. „Samorząd terytorialny w Polsce – problemy i zagrożenia”. Spotkanie było przede wszystkim wymianą cennych doświadczeń przedstawicieli władz samorządu terytorialnego każdego szczebla, od gmin do województw.

Konferencję rozpoczął Prezes PiS Jarosław Kaczyński, który doceniając rolę samorządów w budowaniu silnego, bezpiecznego i sprawiedliwego państwa, powiedział, że „utworzenie samorządów to jeden z największych sukcesów, jakie odniosła Polska po 1989 roku, bo przecież znaczna część władzy jest w ręku samorządu, szczególnie władzy tak istotnej dla obywatela”. Niestety działania władz państwowym zmierzają do osłabienia samorządów, a tym samym do dewaluacji ustrojowej i osłabienia idei samorządności. Na szczególną uwagę zasługuje ustawa o finansach publicznych, która po nowelizacji stawia samorządy w trudniejszej sytuacji. Z każdym rokiem przybywa też zdań publicznych przekazywanych przez organy centralne do gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich, a na ich realizację nie są zabezpieczane dodatkowe pieniądze. Kolejne poruszane kwestie to wykorzystanie funduszy unijnych, inwestycje municypalne i zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny w projektach dofinansowywanych przez Unię Europejską. „Silny i bogaty samorząd to warunek praworządności” – podsumował swoje wystąpienie Jarosław Kaczyński.
Posłowie, samorządowcy, przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Związki Gmin Wiejskich RP długo dyskutowali o stanie finansów publicznych, osiągnięciach polskich samorządów, ale także o realnych zagrożeniach. Podsumowaniem konferencji będzie wypracowane stanowisko, które zostanie podane do publicznej wiadomości oraz przesłane do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Podczas konferencji nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego. Specjalne zaproszenie poseł Maciej Małecki wysłał do wszystkich samorządów z terenu tych powiatów. W Sali Kolumnowej Sejmu RP gościli Wojciech Szustakiewicz starosta żyrardowski, Krzysztof Ciołkiewicz wicestarosta żyrardowski, Wojciech Jasiński przewodniczący Rady Powiatu w Żyrardowie, Piotr Osiecki burmistrz Sochaczewa, Jolanta Gonta przewodnicząca Rady Miejskiej w Sochaczewie oraz Arkadiusz Karaś wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sochaczewie. Nasi samorządowcy docenili spotkanie, które swoje naturalne przedłużenie znalazło podczas rozmów przy kawie.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (2)

CarrieCarrie
0
Dlatego powinni rządzić sportowcy, kibice i bogacze!!! (2012-01-12 06:22)
dreptakdreptak
0
Styl trudny, co najmniej dwuznaczny. To w końcu jak?, dobrze, czy źle? :-) (2012-01-12 20:07)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy