Sochaczew na 387 miejscu!!!

/ 15 komentarzy
Zdjęcia i foto: Sochaczew na 387 miejscu!!! Wybory samorządowe 2018 sochaczew

GDZIE JEST SOCHACZEW W RANKINGU "RZECZPOSPOLITEJ"? Na 387 MIEJSCU!!!

 

O Rankingu

Ranking Samorządów  jest organizowany przez "Rzeczpospolitą" już od 14 lat. Staramy się  w nim wyłonić i pokazać jako przykłady do naśladowania te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" sprawdza efektywność działań samorządów na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości  środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.  Odpowiedzialne zarządzenia zasobami w tych obszarach zwiększa potencjał  rozwojowy samorządów i pozwala osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju.

https://rankingsamorzadow.pl/


Kapituła ogłosiła wyniki 2018 roku 

W ogłoszonym w dniu 8.10.2018 r. rankingu samorządowym Rzeczpospolitej za 2018 rok, Sochaczew wypadł mizernie. Zajął 387 pozycję!!! Gazetka wyborcza p.Osieckiego, adresowana do mieszkańców, przedstawia miasto, jako niemal inwestycyjnego lidera. Sugeruje, że mamy pasmo sukcesów inwestycyjnych w mieście. Tymczasem w porównaniu z innymi gminami miejskimi i miejsko-wiejskimi w Polsce, wypadamy kiepsko. Pan Osiecki chwali się wysokim budżetem, ale zawdzięcza to m.in. pieniądzom na 500+ oraz dotacjom inwestycyjnym przyznanym wielu samorządom w roku wyborczym. Jeśli PiS w przyszłym roku przegra wybory i pieniądze przestaną płynąć do swoich, to zadłużone miasto bardzo się pogrąży. Ten obiektywny ranking pokazuje realną sytuację Sochaczewa w porównaniu z innymi samorządami. Tak nisko naszego miasta dawno nie było, a byliśmy kilkakrotnie za poprzedniego burmistrza w pierwszej setce. W 2009 zajęliśmy nawet pierwsze miejsce w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej - Innowacyjna Gmina. Rok później miasto pozyskało z unijnego Funduszu Spójności ponad 100 mln zł na kanalizację sanitarną, a mimo to burmistrz przegrał wybory. Mieszkańcy uwierzyli w miłe dla ucha bajki. Dzisiaj jednak w trosce o wspólną przyszłość mogą zignorować miejską hipokryzję i dokonać racjonalnego wyboru. Czas skończyć z propagandą sukcesu, a wziąć się rzetelnie do pracy i zacząć nadrabiać stracony dystans do najlepszych polskich samorządów.

Jerzy  Żelichowski

 5
Oceń
(2 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (15)

linulinu
+2
Trudno sie nie nie zgodzić... z faktami (2018-10-09 08:07)
NovJanNovJan
+3
4. Grodzisk Mazowiecki

20. Mszczonów

33. Brwinów

53. Płońsk

48. Skierniewice

199. Błonie

286. Łowicz

289. Milanówek

304. Zyrardówtuż przed nami: Prudnik, Drohiczyn, Góra, Ledziny , Szczekocinya tuż za nami : Pilica,Tuszyn, Czyżew , Ozimek, Margonin, Sławagłosujcie nadal na Osieckiego to wprowadzi Was za 4 lata do 7setki

(2018-10-09 09:19)
RouterRouter
+2
oj słabo ,słabo,wstyd. (2018-10-09 09:34)
wbienkowbienko
+2
Ale jak to bywa zlansowanym dzisiaj przez władzę poczuciem rzeczywistości - tym gorzej dla faktów. (2018-10-09 09:55)
wbienkowbienko
+2
W obszarze trwałości ekonomiczno-finansowej, gdzie można było uzyskać maksymalnie 30punktów, brane były pod uwagę:

 • dynamika dochodów własnych podatkowych (per capita, w latach 2015–2017) – do 3 pkt

 • dynamika pozostałych dochodów własnych (per capita, w latach 2015–2017) – do 4 pkt

 • dynamika dochodów z majątku (per capita, w latach 2015–2017) – do 4 pkt

 • wartość pozyskanych w dotacji rozwojowych (per capita, w 2017 r.) – do 3 pkt

 • wartość nadwyżki operacyjnej (w relacji do dochodów bieżących, w 2017 r.) – do 3 pkt

 • dynamika wydatków majątkowych (per capita, w latach 2015–2017) – do 4 pkt

 • dynamika wydatków na drogi (per capita, w latach 2015–2017) – do 3 pkt

 • wartość wydatków majątkowych na infrastrukturę techniczną (w tym gospodarka komunalna i transport) w relacji do dochodów z podatku od nieruchomości i z majątku (w 2017 r.) – do 3 pkt

 • powierzchnia terenów objęta planami zagospodarowania przestrzennego w relacji do powierzchni gminy (w 2016 r.) – do 3 pkt.
W obszarze trwałości społecznej, gdzie można było uzyskać maksymalnie 35 punktów, brane były pod uwagę:


 • dynamika wydatków na transport publiczny (per capita, w latach 2015–2017) – do 3 pkt

 • czy samorząd zapewnia nieodpłatny transport publiczny dla młodzieży szkolnej, dla studentów lub dla innych grup społecznych – do 3 pkt

 • dynamika wydatków majątkowych na infrastrukturę społeczną (oświata, kultura, pomoc społeczna, per capita, w latach 2015–2017) – do 3 pkt

 • liczba miejsc w publicznych żłobkach w relacji do liczby dzieci do lat 3 – do 2 pkt

 • liczba miejsc w publicznych przedszkolach w relacji do liczby dzieci w wieku 3–6 lat – do 2 pkt

 • dynamika wydatków na oświatę w przeliczeniu na liczbę uczniów szkół prowadzonych przez samorząd (w 2016 r.) – do 3 pkt

 • czy samorząd posiada lokalną strategię rozwoju oświaty – 1 pkt

 • wartość wydatków bieżących na pomoc społeczną w przeliczeniu na liczbę korzystających z pomocy społecznej (w 2017 r.) – do 2 pkt

 • czy samorząd posiada strategię rozwiązywania problemów społecznych – 1 pkt

 • wartość wydatków bieżących na kulturę (per capita, w 2017 r.) – do 2 pkt

 • czy samorząd szacuje liczbę odbiorców instytucji kultury – 1 pkt

 • wartość wydatków bieżących na sport i rekreację (per capita, w 2017 r.) – do 2 pkt

 • wartość wydatków majątkowych na gospodarkę mieszkaniową (per capita, w 2017 r.) – do 3 pkt

 • wartość wydatków na współpracę z organizacjami pozarządowymi (w relacji do wydatków bieżących, w 2017 r.) – do 2 pkt

 • wartość budżetu partycypacyjnego (w relacji do dochodów własnych, w 2017 r.) – do 2 pkt

 • wartość przekazanych środków jednostkom pomocniczym (per capita, w 2017 r.) – do 2 pkt

 • czy działa Młodzieżowa Rada lub Rada Seniorów (w 2017 r.) – do 1 pkt.
W obszarze trwałości środowiskowej, gdzie można było uzyskać maksymalnie 25 punktów, brane były pod uwagę:


 • wartość wydatków majątkowych na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną oraz dostawy wody (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w 2017 r.) – do 5 pkt

 • wartość wydatków na ochronę powietrza (per capita, w 2017 r.) – do 2 pkt

 • wartość wydatków na zieleń miejską (per capita, w 2017 r.) – do 3 pkt

 • czy gmina posiada Program Rewitalizacji zgodny z odpowiednią ustawą z 2015 r.? Jaka jest w programie powierzchnia terenów przeznaczonych do rewitalizacji (w relacji powierzchni do terenów zdegradowanych)? Ile wyniosły wydatki na rewitalizację (w przeliczeniu na hektary) w 2017 r. – do 4 pkt

 • odpady zebrane selektywnie w relacji do odpadów zebranych ogółem (w 2017 r.) – do 3 pkt

 • wartość wydatków (z budżetu samorządowego i zewnętrznych źródeł) na wsparcie wyposażenia gospodarstw domowych w instalacje OZE (per capita, w 2017 r.) – do 2 pkt

 • systematyczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza podejmowane przez samorząd – do 2 pkt

 • odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej (w 2017 r.) – do 2 pkt

 • relacja odsetka gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej do korzystających z sieci wodociągowej (w 2017 r.) – do 2 pkt.
W obszarze jakości zarządzania i współpracy między samorządami jako elementu innych

trwałości, gdzie można było uzyskać maksymalnie 10 punktów, brane były pod uwagę:


 • czy strategia rozwoju samorządu jest zintegrowana ze studium zagospodarowania przestrzennego – 1 pkt

 • czy wdrożono system ewaluacji strategii rozwoju – 0,5 pkt

 • czy wdrożono normę ISO 37120 – 1 pkt

 • czy wdrożono system zarządzenia jakością zgodny z normami ISO – 1 pkt

 • czy wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym – 1 pkt

 • czy mieszkańcy mają możliwość podejmowania inicjatyw uchwałodawczych – 0,5 pkt

 • czy samorząd świadczy usługi publiczne wspólnie z innymi samorządami – do 2 pkt

 • wartość wydatków na szkolenia pracowników (w relacji do wydatków bieżących, w 2017 r.) – 1 pkt

 • czy plany zagospodarowania przestrzennego są dostępne w internecie, czy są one konsultowane społecznie w inny sposób niż wymogi ustawowe, czy są one uzgadniane z samorządami w ramach obszarów funkcjonalnych w inny sposób niż wymogi ustawowe – do 2 pkt.
SOCHACZEW UZBIERAŁ 8,90 ALE NASI WŁODARZE LICZYLI PEWNIE NA DODATKOWO PUNKTY ZA POCHODZENIE !!!! :) :) :)

(2018-10-09 09:58)
adam11111adam11111
0
UWAGA UWAGA TOTALNA OPOZYCJA W AKCJI.....Jak w piosence: nie pomoże wam już nic. A ten"geniusz samorządowy" wg Czerekachapowinien się zamknąć w końcu jak scyzoryk i poszukać ciekawszego miejsca zamieszkania.Tak go teraz to nasze piekniejace od 2010rmiasto, które zostotało przez niego spaskudzone, parzy. Nie mówię już o tym co wyprawiał w powiecie w poprzedniej kadencji jako jedenasty radny, który dawał większość w Radzie tym, którzy zostali skazani albo mają jakieś problemy z prawem. O może o tym porozmawiajmy bo przecież startuje ta osobo do powiatu na radnego i liczy, że znowu bedzie wielkim jedenastym. Już nie bedę przypominał tego co sie wyprawiało w Domu Pomocy Społecznej i innych jednostkach gdy byłeś pan WIELKIM JEDENASTYM (2018-10-09 10:50)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Historia kołem się toczy. Tak było cztery lata temu.

https://e-sochaczew.pl/n/raport-podsumowanie/44049

(2018-10-09 10:58)
JacekJacek
+1
Widzę, że etatowy troll urzędu miasta adam11111 wrócił do pracy. Ale jest postęp: wyjątkowo nie zaczął wypowiedzi od "Choroba postępuje" :) (2018-10-09 11:25)
jerzyk2205jerzyk2205
0
A tak było dziewięć lat temu.

https://e-sochaczew.pl/n/urzad-miasta-sochaczew/21328

(2018-10-09 11:31)
adam11111adam11111
0
Choroba niestety już dalej postępować nie może. na marginesie życzę Czubackiemu aby zdecydowanie opykał tego geniusza samorzeadowego, bo podobno są na jednej liscie. Bogus jezdeś porzadnym chłopem a zadajesz sie tyle lat z taką osoba szkoda mi ciebie, ale życze ci sukcesu wyboerczego. Wiele osób ci tego życzy...Pozdrowionka (2018-10-09 12:13)
binkobinko
+1
No właśnie nie wiadomo czy R..Adam jeszcze pracuje, czy już nie pracuje w UM... Tabliczka cały czas wisi, więc może jednak pracuje ;) (2018-10-09 13:32)
maczetaostramaczetaostra
+3
Jak czytam Ja i moi znajomi program Osieckiego , to pusty śmiech Nas ogarnia . Po co pisać nowe programy , jeżeli starych się nie zrealizowało . Wystarczy w/g mnie na klawiaturze wbić kopiuj - wklej . Jeżeli chodzi o inwestycje to Osiecki nic nie stworzył oprucz miejsc dla swoich znajomków i ziomków . I w tym programie przeważa hasło rozwiniemy sport. Pytam się czy to pozwoli nie jeździć do pracy do Warszawy . Z trawy , chodników boisk , jeszce nikt zupy dla rodziny nie ugotował . Nawołuję młodych ludzi , idźcie na wybory , jężeli chcecie aby w tym mieście coś drgnęło . Namawiajcie swoich rodziców i dziadków aby poszli i przyczynili się do zmian w mieście , inaczej tylo jeden brzuch plus znajomkowie będzie pełeny a pozostali zostaną w czarnej ..... . (2018-10-09 14:10)
lokalnylokalny
+2
Najważniejsze, że liczba procesji oraz imprez pod patronatem sie zgadza. W tym na pewno stoimy na pudle. Wkrótce też zakończą remont przy dworcu PKP i te obiecane skrócenie czasu dojazdu do Warszawy stanie się faktem. (2018-10-09 18:24)
Lukasz DabrowskiLukasz Dabrowski
0
Może przyszedł czas zakończyć propagandę sukcesu burmistrza Osieckiego, który zadłuża nas na potęgę i wziąć się do ciężkiej pracy, zanim zaciągnięte długi doprowadzą do bankructwa budżet miasta... (2018-10-10 00:20)
NovJanNovJan
+1
Obiecując skrócenie czasu dojazdu do Warszawy Osiecki zapewne liczył na zmiane PIS która miała powiększyć aglomeracje warszawska, od naszej strony to byłoby do Błonia, wtedy w „Warszawie” bylibyśmy juz po 30 minutach , a tu nic koalicjant zawiódł ;) (2018-10-10 07:03)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy