Sochaczewski Test Coopera - zapisy ruszyły :)

Zdjęcia i foto: Sochaczewski Test Coopera - zapisy ruszyły :) Biegi sochaczew

Szanowni Biegacze. Kibice i potencjalni Sponsorzy.


Uprzejmie informujemy, że przed nami długo wyczekiwany Trzeci Charytatywny Erminowski Test Coopera. Gospodarzem tego wydarznia będzie po raz trzeci wyjątkowa szkoła - Zespól Szkół Specjalnych w Erminowie. Nauczyciele i uczące się tam dzieci tworzą niezwykła atmosferę, która potem przenosi na rywalizujących biegaczy - amatarów. Organizatorem Testu Coopera jest ZSS i Klub Maratończyka ,,Aktywni" Sochaczew. Jak co roku bardzo liczymy na wydatną pomoc w postaci pieniążków. Będą one przeznaczone jaki i w poprzednich latach na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych z Erminowskiej Szkoły.
Wpisowe dla dorosłych wynosi 15 złotych (ta suma jest niezwykle istotna - też na pomoc w Szkole). Dzieci i młodzież jest zwolniona z opłaty. Każdy biegacz i nordoc-walker otrzyma wspaniały medal, wodę, owoce i posiłek regeneracyjny przygotowywany w szkolnej stołówce. Na każdego z Was czeka mnóstwo atrakcji, puchaty w różnych kategoriach wiekowych i wiele, wiele innych niespodzianek aukcji.
Odbędzie się też internetowa aukcja. 21 WRZEŚNIA PONOWNIE BIEGAMY DLA ZDROWIA, DLA DZIECI I Z PASJI.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE WIĘCEJ SZCZEGUŁÓW.
ZAPISY PRZYJMOWANE SĄ NA ADRES ezimny1981@gmail.com
GOTOWI- NA START!!!

Regulamin:

SOCHACZEWSKI TEST COOPERA – „4 PORY ROKU”


I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Sochaczewa i okolic bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej.

II. ORGANIZATOR
Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew.

III. TERMIN I MIEJSCE
a) 21 września 2013 roku (sobota) Zespół Szkół w Erminowie koło Sochaczewa
b) Szczegółowe informacje na bieżąco na stronie internetowej www.aktywni.e-sochaczew.pl w zakładce "Nasze Imprezy" - „Sochaczewski Test Coopera – 4 Pory Roku”.
c) Biuro zawodów czynne w każdym z dniu imprezy na godzinę przed rozpoczęciem zawodów oraz w czasie ich trwania; znajdować się będzie w namiocie rozstawionym na terenie miejsca zawodów.
d) Serie puszczane będę co ok. 20 minut w grupach max 20 osobowych. 
e) Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa. Uczestnicy na gwizdek sędziego starają się pokonać jak najdłuższy dystans.
f) Przewidziany jest bieg dla dzieci „ Bieg Skrzatów” oraz „Mini Test Coopera” – szczegóły na końcu regulaminu. Mini Test jest próbą 6 minutową.
g) Przewidziane są dwie serie marszowe dla Nordic-Walking: 6-cio minutowa seria marszowa dla nordic-walkerów ”VIP” oraz 12-sto minutowa dla zaawansowanych marszerów.

IV. UCZESTNICTWO
1. Każdy uczestnik Sochaczewskiego Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z regulaminem testu i musi go przestrzegać. Odebranie numeru jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Limit uczestników Sochaczewskiego Testu Coopera wynosi 300 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu takiej liczby zarejestrowanych uczestników.
3. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Należy dokonać tego najpóźniej na 15 minut przed startem.
4. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w imprezie, które znajduje się na stronie internetowej www.aktywni.e-sochaczew.pl lub w Biurze Zawodów. Uczestnikom zostaną wydane numery startowe, które należy umieścić na okryciu wierzchnim w widocznym miejscu (na klatce piersiowej) w celu identyfikacji uczestnika w trakcie imprezy.
6. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest dodatkowo posiadanie pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. Oświadczenie dostępne na www.aktywni.e-sochaczew.pl lub w Biurze Zawodów. Honorowane będą tylko zaświadczenia wydrukowane w formie podanej przez organizatora biegu.
7. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
9. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
10. Zawodnik przypisany do serii biegowej musi w niej wystartować – nie będzie zmian ani przeniesień do innych biegów. Spóźnienie na własny bieg jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
Zawodnicy zapisani w dniu startu biegną w dodatkowej ostatniej serii poza klasyfikacją pucharową. 
11. Obowiązuje opłata startowa w wysokości min. 15 zł. Uzbierana suma przekazana będzie na cel charytatywny. Płatność tylko i wyłącznie w dniu zawodów. Opłata dotyczy tylko i wyłącznie osób które ukończyły 18 rok życia.


V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na adres e-mail ezimny1981@gmail.com, oraz SMS na nr. tel 697 296 626 – Emanuel Zimny. Terminy zgłoszeń do 18 września 2013 roku do godz. 20.00 edycji Sochaczewskiego Testu Coopera i informacje dostępne na stronie internetowej www.aktywni.e-sochaczew.pl 

VI. KLASYFIKACJA
1. Podczas Sochaczewskiego Testu Coopera prowadzone będą klasyfikacja wiekowe:
dzieci i młodzieży: skrzaty 0-6 lat, szkoły podstawowe klasy: I-III, IV-VI, gimnazjaliści klasy I-III
kobiet i mężczyzn w wieku lat:
16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50+
2. Wyniki zawodów zamieszczone zostanią w zakładce „Nasze Imprezy” „Sochaczewski Test Coopera - 4 Pory Roku” na stronie www.aktywni.esochaczew.pl.
4. Przebiegnięty dystans mierzy się z dokładnością do 10 metrów na niekorzyść zawodnika.
5. Do klasyfikacji wiekowej zawodnik zostaje przypisany w swoim pierwszym starcie. 

VII. NAGRODY
1.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą każdą z edycji Sochaczewski Test Coopera - 4 Pory Roku otrzymują: pamiątkowy medal oraz inne drobne upominki. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
3. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator KM Aktywni Sochaczew
4. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

IX. REGULAMIN MINITESTU – COOPERA i Biegu Skrzatów
1. Bieg jest imprezą towarzyszącą Sochaczewskiego Testu Coopera.
2. Regulamin jest dotyczy uczestników w wieku 12 lat i młodszych
3. W mini teście ustala się 3 kategorie wiekowe. 4-6 szkół podstawowych, 1-3 szkół podstawowych oraz kategorie skrzatów – 0-6 lat dziewczynki i chłopcy.
4. Próba wysiłkowa MINITESTU – COOPERA trwa 6 minut (1/2 testu Coopera) a Bieg Skrzatów na dystansie 100m.
5. Zapisy odbywają się drogą mailową na adres ezimny1981@gmail.com lub SMS na tel. 697 296 626 – Emanuel Zimny. W dniu biegu będzie możliwe dopisanie do listy startowej pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej. Zapisy do 15 września 2013 roku do godziny 20.00.
6. Zapisy do Biegu Skrzatów odbywają się drogą mailową na adres ezimny1981@gmail.com lub SMS na tel. 697 296 626 – Emanuel Zimny. W dniu biegu będzie możliwe dopisanie do listy startowej od godziny 8:00-.do 8:45. Zapisy do 18 września 2013 roku do godziny 20.00.
7. Zawodnicy w wieku 17 lat i młodsi startują tylko i wyłącznie za zgodą swoich prawnych opiekunów.
8. Zawodnicy w Biegu Skrzatów biegną razem z swoim prawnym opiekunem lub pod stałą – opieką swojego prawnego opiekuna.- w dniu startu nie podlegają weryfikacji w biurze zawodów.
9. Zawodnicy w Biegu Skrzatów biegną bez numerów startowych. 
10. Młodych uczestników dotyczą te same zasady i regulamin Sochaczewskiego Testu Coopera

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy