Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Związku Miast Polskich

Zdjęcia i foto: Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Związku Miast Polskich Radni i rady samorządowe sochaczew

W dniach 29 - 30 kwietnia w Sochaczewie odbyło się spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń w zakresie usług opiekuńczych, działającej w ramach Projektu Norweskiego Związku Miast Polskich. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Częstochowy, Warszawy, Konina, Szamotuł, Sopotu i Sochaczewa. Spotkania takie odbywają się regularnie, co najmniej raz na dwa miesiące. Ich celem jest wymiana doświadczeń w zakresie nowych projektów czy pozyskiwania środków unijnych na działalność ośrodków pomocy społecznej. Miasta te, jako liderzy, wypracowują również standardy dobrych praktyk i usług opiekuńczych. Takie zjazdy mają jednak nie tylko służyć wymianie doświadczeń, ale także integrować grupę – dlatego w programie oprócz części roboczej znalazło się zwiedzanie miasta, także z lotu ptaka – dla chętnych uczestników przewidziano loty na paralotni, i udział w koncercie w szkole muzycznej. Otwierając spotkanie, wiceburmistrz Jerzy Żelichowski podkreślał, jak dobry mamy w mieście zespół zajmujący się opieką społeczną – dyrekcja i kadra MOPS, Wydział Spraw Społecznych UM, ekipa DDPS i ŚDS. W trakcie dwudniowego spotkania jednym z ważnych punktów była prezentacja programu „Koalicja na Rzecz Seniorów”, którego liderem jest MOPS Sochaczew. Przypomnijmy, że program ten jest jednym z faworytów konkursu Samorządowy Lider Zarządzania w kategorii usługi społeczne i znalazł się wśród trzech projektów, które komisja będzie wizytować przez wyłonieniem laureatów. Inne poruszane zagadnienia to: prezentacja dobrych praktyk – wdrażanie programów doskonalących – wybrane usługi socjalne sektora, omówienie i przyjęcie standardów usług opiekuńczych realizowanych jako zadania własne gminy, prezentacja doświadczeń z realizacji projektów systemowych. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat mocnych i słabych stron sektora pomocy społecznej w Polsce, podczas którego omawiano pożądane kierunki zmian. W sochaczewskim spotkaniu uczestniczył także dr Tomasz Potkański, zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich, koordynujący wszystkie działania w ramach Projektu Norweskiego.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy