Sprawy drogowe tematem na sesji

Zdjęcia i foto: Sprawy drogowe tematem na sesji Radni i rady samorządowe sochaczew

27 lipca odbyło się XXXII posiedzenie Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez wójta Romana Kujawę sprawozdania z działalności od poprzedniego posiedzenia RG. Jakie informacje zostały przekazane w tej części spotkania?

Została podpisana umowa na dofinansowanie drogi w Zalesiu. Zostało ono pozyskane z funduszu ochrony gruntów rolnych, a w najbliższym czasie będzie rozpisany przetarg na przebudowę i ruszą prace budowlane. Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa ustalono, iż gminne dożynki tego roku odbędą się 3 września w Brzozowie. Dodatkową atrakcją będzie plenerowy spektakl pt. „Na Wiśle śpiewają oryle szlakiem nadwiślańskich gmin Północnego Mazowsza” w reżyserii Marka Mokrowieckiego. Odbędzie też konkurs na najładniejszy ogródek, jednak trzeba pamiętać, że regulamin jasno mówi o tym, że nie można brać w nim udziału rokrocznie. Poinformowano ponadto, że odbył się przetarg na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie. Prace ruszą jednak wówczas, gdy zostanie pozyskane dofinansowanie, ponieważ nie jest możliwe wykonanie takiej inwestycji z własnych środków. Z kolei na inną inwestycję gmina Iłów otrzymała kwotę 6 253 074 zł w ramach projektu dotyczącego budowy odnawialnych źródeł energii. Wniosek był składany razem z gminą Słubice, jednak znaczna część funduszy została przyznana gminie Iłów. O budowę OZE w naszej gminie złożono 76 wniosków.

Po przedłożeniu sprawozdania przez wójta dyskusja sprowadziła się do tematu wozów strażackich. Głos zabrała jedna z radnych, która zapytała wójta: Wczoraj na Komisji Budżetowej zrozumiałam takie słowa, że z OSP Suchodół został przeniesiony samochód strażacki. Na jakiej podstawie i co spowodowało, że samochód strażacki znalazł nowe miejsce? Wydaje mi się, że nie po to budujemy strażnice, żeby reprezentowały daną miejscowość, pięknie wyglądały i nie straszyły, choć to też jest bardzo ważne, ale najważniejszym elementem strażnicy, to chyba są samochody bojowe. Jestem zażenowana takim podejściem. Ta sama radna zwróciła następnie uwagę na popularny ostatnio w tutejszej gminie temat zakupu nowego wozu strażackiego dla OSP Iłów. Jej zdaniem nie ma potrzeby zakupu całkiem nowego sprzętu, tym bardziej, że ten, który został zamówiony wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów. Właśnie ten element może spowodować, że trudno będzie nim sprostać zadaniom na terenach piaszczystych. Wątpliwości radnej starał się wyjaśnić zastępca przewodniczącego RG pełniący funkcję prezesa OSP Iłów: Pozyskaliśmy na obecną chwilę około pół miliona złotych, natomiast z tych pieniędzy nie ma możliwości zakupienia samochodu używanego. Pozyskane pieniądze mają być wydane na nowy samochód. Jeżeli kupujemy samochód używany 10-letni za 300 tys. nie mający homologacji, dodatkowo wydajemy 60 tys., co daje 360 tys. za 10 letni samochód. Zdania radnych w tym temacie były bardzo podzielone. Niektórzy z nich stanowczo podnosili, że tak drogi samochód nie jest absolutnie potrzebny, a fundusze przeznaczone na ten cel można by przerzucić na inne, bardziej pożądane inwestycje.

W dalszej części posiedzenia korzystając z obecności przedstawicieli samorządu powiatu sołtysi zabrali głos w sprawie przydrożnych zakrzaczeń oraz fatalnego stanu niektórych odcinków dróg powiatowych. Podawano, że są one połatane, ale niestety łata położona na łatę nie wytrzymuje zbyt długo. Pojawiło się też pytanie dotyczące możliwości odtworzenia przydrożnych rowów, co jest, jak argumentowano w obecnej sytuacji konieczne, ponieważ woda deszczowa spływa wprost na pola i zalewa gospodarstwa. Z kolei sekretarz gminy poprosił, aby przyjrzeć się lepiej oznakowaniu terenu zabudowanego na Krzyżyku, gdyż jego zdaniem i większości mieszkańców niekoniecznie przepisowo jest tam postawiony znak informujący o terenie zabudowanym. Na te i wiele innych pytań odpowiedziała dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie - Małgorzata Dębowska. Z przekazanych przez dyrektorkę informacji wynikało, iż zostały wykonane remonty cząstkowe na wielu odcinkach dróg, został wyremontowany chodnik na mostku w Iłowie, przeprowadzono wycinkę krzaków na odcinku Brzozów – Iłów, usunięto 1300 m2 zakrzaczeń, na odcinkach Iłów – Piotrkówek, Iłów – Giżyce wykonano oznakowanie pionowe (postawiono 64 znaki). Na bieżąco również prowadzone jest koszenie traw i chwastów.

„Dalej odpowiadając na państwa pytania i uwagi dotyczące jakości wykonywanych remontów cząstkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg trzeba mieć na uwadze słabą konstrukcję drogi, woda wypłukuje materiał, przy ruchu ciężkim też nie trudno jest o szybkie uszkodzenia. Nie można stwierdzić, że drogi są nieprzejezdne, czy też stwarzają zagrożenie, ponieważ staramy się w miarę możliwości poprawiać wszelkie uszkodzenia. Oczywiście na bieżąco będziemy weryfikować drogi, które wymagają wykonania poprawek, jednak proszę mieć na uwadze, że to nie są całkowite przebudowy określonych dróg, są to jedynie remonty cząstkowe”. Takimi odpowiedziami, jak można było przypuszczać nie wszyscy byli usatysfakcjonowani, bądź też oczekiwali zupełnie innych. Dyrektor PZD wyjaśniała, że prace drogowe wykonywane są w miarę możliwości budżetowych na bieżąco i tam, gdzie są konieczne. Nie ma takiej możliwości, jak podkreśliła, aby przebudować wszystkie drogi i zadowolić wszystkich.

Kolejno poinformowano zgromadzonych o pracach związanych z wodociągowaniem wsi nadwiślańskich oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Prace te mają być podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich, czyli wodociągowanie wsi nadwiślańskich w miejscowościach: Gilówka Dolna, Rokocina Iłowska, Łady, Arciechów, Bieniew, Arciechówek, Obory, Budy Iłowskie, Rzepki gmina Iłów chce rozpocząć jeszcze w tym roku. Następnie w II kwartale 2018 r. odbędzie się realizacja budowy 67 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednym z ostatnich punktów obrad była analiza ściągalności podatków od środków transportowych oraz informacja na temat gospodarki wodno – ściekowej i gospodarowania odpadami. Tutaj jasne komunikaty podawały, iż za wodę mieszkańcy mają obecnie ponad 67.000 zł zaległości, za odpady komunalne 43.000 zł, natomiast w gospodarce wodno – ściekowa kwota zaległości wynosi 375.000 zł. Oczywiście, jak poinformowano stosowanie do przepisów są wysyłane upomnienia, jednak nie daje to zbyt zadowalających efektów.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy