Sprostowanie - 04.04.2013

Zdjęcia i foto: Sprostowanie - 04.04.2013 Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Treść dokumentu przesłana do redakcji tygodnika „Ziemia Sochaczewska”

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) wnoszę o zamieszczenie sprostowania dotyczącego nieprawdziwych informacji, które znalazły się w tygodniku „Ziemia Sochaczewska, w artykule „PSS Społem walczy o dobre imię” na str. 8 w numerze 13 (1125) z 2. kwietnia 2013 r.

 

W związku z podaniem do publicznej wiadomości sprzecznych z prawdą informacji na łamach wydawanego przez Burmistrza Miasta Sochaczew za pieniądze Sochaczewskich podatników tygodnika „Ziemia Sochaczewska”, opublikowanych następnie na portalu e-sochaczew.pl przez redakcję w/w tygodnika, zamieszczam poniżej stosowne sprostowanie i wyjaśnienie, oczekując na podstawie prawa prasowego opublikowania niniejszej treści w całości.

 

Sprostowanie

 

W całości zgodne z prawdą są informacje podane przez Przemysława Gaika w wywiadzie dla Radia Fama w dniu 2 lutego 2013 na temat decyzji Burmistrza Piotra Osieckiego dotyczącej odmowy umorzenia podatku Sochaczewskiemu Szpitalowi ze względu na brak w ocenie Burmistrza ważnego interesu publicznego jak również podana w wymienionym wyżej wywiadzie informacja, że w wykazie osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dzierżawy gruntu udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty należności przekraczające 500 zł podana jest kwota 80 038,17 zł przypisana firmie, którą reprezentuje Radny Józef Chocian.

Fakt umieszczenia w tym wykazie sporządzonym przez Burmistrza Miasta Sochaczew wymienionej kwoty, przypisanej firmie którą reprezentuje Radny Józef Chocian jest okolicznością bezsporną i znajduje pełne potwierdzenie w dokumencie urzędowym jakim bez wątpliwości jest wykaz sporządzony przez Burmistrza Miasta Sochaczew Piotra Osieckiego.

W tym stanie rzeczy stwierdzenie, że podana przez Przemysława Gaika informacja jest nieprawdziwa jest niczym nieuzasadnione i nie znajduje jakiegokolwiek potwierdzenia w treści wywiadu z dnia 2 lutego 2013 roku udzielonego w Radiu Fama oraz w jakichkolwiek dokumentach urzędowych.

Faktem bezspornym jest również to, że Radny Józef Chocian, uzyskał mandat z listy Komitetu Wyborczego związanego z Burmistrzem Piotrem Osieckim i pozostaje członkiem klubu radnych, założonego przez członków stowarzyszenia, którego prezesem jest Burmistrz Piotr Osiecki.

 

Treść artykułu opublikowanego w tygodniku „Ziemia Sochaczewska, „PSS Społem walczy o dobre imię” na str. 8 w numerze 13 (1125) z 2. kwietnia 2013 r. podlegająca sprostowaniu.

 

Radny powiatowy Józef Chocian nie zaprzestaje walki o dobre imię PSS Społem, której od lat jest prezesem. Wszystko zaczęło się pod koniec stycznia, gdy podczas płatnej audycji w radiu Fama Przemysław Gaik zarzucił mu, że kierowana przez niego spółdzielnia korzysta z umorzeń w opłatach na rzecz miasta.  () Jesteśmy zaniepokojeni zaistniałym ostatnio faktem, kiedy to wicestarosta Janusz Ciura oraz członek Zarządu Powiatu Przemysław Gaik za pieniądze podatników wykupili w Radiu Fama wielokrotną emisję wywiadu, w którym udzielili kłamliwych informacji na temat spółdzielni oraz prezesa zarządu. () Społem PSS w Sochaczewie nigdy nie występowała do żadnego z burmistrzów Sochaczewa o umorzenie jakichkolwiek podatków. Dziwi nas stosunek Zarządu Powiatu do naszej firmy, ponieważ dotychczas, na każdym jubileuszu lub otwarciu nowego pawilonu, podkreślano, jak dużą rolę odgrywa ona w naszym lokalnym społeczeństwie.() to fragment pisma, którego adresatem jest starosta Tadeusz Koryś, a które chciał przeczytać na ostatniej sesji rady powiatu radny Józef Chocian.

Pismo pracowników PSS Społem to dalszy ciąg działań środowiska spożywców będących odpowiedzą na słynny już wywiad w radiu Fama, którego w styczniu udzielili członek zarządu Przemysław Gaik i wicestarosta Janusz Ciura. Fragment wywiadu, który budzi największe emocje członków PSS brzmi:

() Mam przed sobą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dzierżawy gruntu udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty na sumę przekraczającą 500 zł, to tutaj widzimy przedsiębiorstwo, które, o ile mi wiadomo, jest przedsiębiorstwem reprezentowanym przez radnego Józefa Chociana. () I tu w tym wykazie widzimy kwotę 80.038,17 zł. Jak widać można () mówił na antenie Famy Przemysław Gaik, jednoznacznie sugerując, że PSS Społem i Józef Chocian korzystają na tym, że prezes jest radnym wybranym z listy Sochaczewskiego Forum Samorządowego, a więc tego samego ugrupowania, którego szefem jest burmistrz Piotr Osiecki.

Próba odczytania pisma członków PSS Społem do starosty spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem przewodniczącej Haliny Pędziejewskiej. Jej zdaniem, dotyczyło ono konfliktu dwóch osób, który nie powinien być poruszany w gronie radnych.

 - Nie przemawia do mnie taka argumentacja. Była to bardzo ważna sprawa dla mieszkańców: 160-osobowej kadry Społem i ich rodzin - powiedział nam Józef Chocian.  - Są to także wyborcy, więc nie rozumiem, dlaczego istotna dla nich sprawa nie może być przedstawiona osobom, które otrzymały mandat m.in. dzięki ich głosom. Nie widziałem przeszkód również z formalnego punktu widzenia. Chciałem zabrać głos w punkcie sprawy różne, a więc w żaden sposób nie kolidowało to z przebiegiem posiedzenia.

Kancelaria prawna, z której korzysta PSS Społem już 7 lutego wystosowała pismo do starosty Tadeusza Korysia. Zażądała od starosty sprostowania w ciągu 7 dni nieprawdziwej informacji na antenie radia Fama,  na portalu e-sochaczew.pl oraz w lokalnej prasie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Kancelaria weszła w związku z tym na drogę prawną. Sprawa czeka na rozstrzygniecie, a prezes Chocian nie zamierza składać broni. Uważa, że jego firma jest szkalowana i wykorzystywana do celów politycznych. W efekcie może to wpłynąć zarówno na jej dobre imię, jak i kondycję finansową.

 - Dodatkowo za wyjątkowo niegodne uważam to, że takie działania opłacane są z publicznych pieniędzy. Nawet rozsyłając listy w tej sprawie pan Gaik nie jest w stanie zapłacić z własnej kieszeni. Wysyła je za pośrednictwem starostwa mówił Józef Chocian. 

Agnieszka Poryszewska


Przemysław Gaik

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Blog Przemysława Gaika wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy