STOP PRZEMOCY

Zdjęcia i foto: STOP PRZEMOCY Komunikaty sochaczew

Założenia Programu
W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacji celów ustawowych oraz celów wskazanych w Programie, określono cztery podstawowe obszary zawierające kierunki działań oraz sprecyzowano oddziaływania wobec różnych grup odbiorców:
I. Profilaktyka i edukacja społeczna:
Obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.
II. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
Obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób z niepełnosprawnością lub osób niesamodzielnych).
III. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie:
Obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc.
IV. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Każde z działań we wskazanych obszarach zostało przypisane konkretnym podmiotom odpowiedzialnym za ich realizację. Opisano też przewidywane wskaźniki monitorowania realizacji działań.
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, pomaganie osobom dotkniętym przemocą, a także oddziaływanie na osoby stosujące przemoc jest nadrzędnym celem, który powinien łączyć działania sektora publicznego i organizacji pozarządowych.

 

W poniższej tabeli wskazane są instytucje pomocowe.

 

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie

Lp.

Miejscoiwość

Nazwa

organizacji

Adres

organizacji

Rodzaj świadczonej pomocy

Telefon

Fax

Adres e-mail

1

Grodzisk Mazowiecki

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicz, 45

Organizacja czasu wolnego dzieciom, zajęcia socjoterapeutycznego

22 7556235

 

 

2

Grodzisk Mazowiecki

Stowarzyszenie

Rodzin

Abstynenckiech

Familia

Kilińskiego  8a,

05-825

Grodzisk

Mazowiecki

udzielenie wsparcia, poradnictwo, konsultacje

604 736 231

 

 

3

Sochaczew

Krajowe

Stowarzyszenie

Pomocy Osobom

Potrzebującym "Z

sercem do

wszystkich"

96-500

Sochaczew

ul. Zamkowa 4

organizowanie punktów konsultacyjnych w ramach

realizowanych projektów, prowadzenie kampanii społecznych

związanych z profilaktyką przeciwdziałania przemocy w

rodzinie

46 8635580

46 8635580

 

4

Sochaczew

Fundacja Centrum

Praw Kobiet Biuro

Fundacji CPK w

Sochaczewie

96-500

Sochaczew

ul.1 Maja 21

wsparcie informacyjne i prawne

660 711 221

 

cpk_sochaczew@cpk.org.pl

5

Mszczonów

Stowarzyszenie

FILOS,

Specjalistyczna

Placówka Dla Ofiar

Przemocy W Rodzinie

96-320

Mszczonów,

Gąba, ul.

Socjalna 1

- Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci

i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i

środowisku,

- Zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia,

całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do

pory roku i opieki medycznej, opieki psychologicznej,

pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.

688 210 263

 

wieslawa.radziwon@gmail.com

6

Żyrardów

F-cja Centrum Praw

Kobiet

ul. Mireckiego

63 ;96-300

Żyrardów

Porady i konsultacje prawne i psychologiczne

882 512 900

 

 

7

Powiatowe Stowarzyszenie

Rodzin

Abstynenckich

"Jutrzenka"

ul.

Mielczarskiego

13

Poradnictwo, udzielanie wsparcia

(46) 854 21 29

 

agnieszkaad2@interia.pl

 

 

 

Ośrodki interwencji kryzysowej udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie

Lp.

Miejscowość

Nazwa

organizacji

Adres

organizacji

Telefon

Fax

Adres e-mail

1

Sochaczew

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Ziemowita 8 / 10

96 – 500 Sochaczew

(46) 862 12 17

(46) 862 12 17

poiksochaczew@o2.pl

Ośrodek wsparcia udzielający pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie

1

Mszczonów

STOWARZYSZENIE

IM. JOANNY FROEHLICH

ul. Socjalna 1

96 – 320 Mszczonów

668 210 263

668 210 263

j_luboinski@op.pl

Punkty konsultacyjne

Lp.

Miejscowość

Nazwa ośrodka

Adres

Podmiot prowadzący

Telefon

Fax

Adres e-mail

1

Grodzisk

Mazowiecki

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Składowa 5

05-825 Grodzisk

Mazowiecki

Gmina Grodzisk

Mazowiecki

(22) 7 555 869

(22) 7 555 869

i.chorek@grodzisk.pl

2

Milanówek

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

dla Ofiar Przemocy w Rodzini

05-822 Milanówek, ul.

Fiderkiewicza 41

Gmina Miasto

Milanówek

(22) 724 94 69

 

ewa.zalewska@milanowek.

pl

3

Podkowa Leśna

poradnictwo psychologiczne

Grodzisk Maz. ul.

Daleka 11

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

(22) 724 09 05

(22) 734 43 10

 

 

4

 

 

 

m. Płock

Punkt Konsultacyjny

09- 400 Płock

ul. Wolskiego 4

Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w

Płocku

24 364 - 02 - 48(79)

24 364 - 02 -48

oik@mopsplock.eu

5

Bielsk

Punkt Konsultacyjny

09-230 Bielsk

ul. Medyczna 1

Urząd Gminy w

Bielsku - Gminna

Komisja Profilaktyki i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

24 367 10 05

24 367 10 05

 

6

 

 

 

 

 

Bodzanów

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy