Stowarzyszenie „Przystań” zaprasza do współpracy

/ 1 komentarzy
Zdjęcia i foto: Stowarzyszenie „Przystań” zaprasza do współpracy NGO lokalne sochaczew

SZANOWNI PAŃSTWO, pragniemy uprzejmie poinformować, że w sierpniu 2004 r. Stowarzyszenie „Przystań” zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000103973) jako Organizacja Pożytku Publicznego. Przywilejem organizacji pożytku publicznego jest między innymi prawo przyjmowania od darczyńców 1% podatku dochodowego. W związku z tym wdzięczni będziemy za pamięć i za wszelkie wpłaty na konto naszego Stowarzyszenia. Do głównych celów statutowych należą: nie tylko doraźna pomoc (również material-na) udzielana dzieciom i ich rodzinom, które zostały dotknięte wieloma problemami: ubó-stwem, alkoholizmem, narkomanią, wieloma innymi, ale także długoterminowa pomoc fa-chowych terapeutów w taki sposób, aby osiągnąć rzeczywisty efekt pomocy, a nie namiastkę wsparcia, które często doprowadzić może rodzinę do ubezwłasnowolnienia i „inwalidztwa” socjalnego. Dlatego rodziny będące pod opieką Stowarzyszenia traktowane są jako całość, pod opieką pozostają wszyscy jej członkowie. Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, która opieką obejmuje około 40 dzieci. Dzięki systematycznie prowadzonej reedukacji oraz zabawom edukacyjnym pod-opieczni osiągnęli widoczną poprawę w wynikach nauczania, zwiększyła się znacznie liczba osób promowanych do następnej klasy. Dzieci mają wiele zainteresowań, które mogą rozwi-jać pod okiem opiekunów. Poza tym, podopieczni uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach socjalizujących, rozwijających zainteresowania plastyczne, sportowe, artystyczne. W okresie wakacyjnym podopieczni wypoczywają nad jeziorem, korzystając ze wszystkich atrakcji oferowanych przez lokalne ośrodki wypoczynkowe. Wszystkie zajęcia prowadzone są w ramach pracy charytatywnej przez członków Stowarzyszenia oraz wolonta-riuszy pod opieką zatrudnionego wychowawcy. Dotacja Powiatowego Centrum Pomocy Ro-dzinie w Sochaczewie wystarcza na zatrudnienie pracownika w wymiarze ½ etatu. Każda wpłata, a także inny rodzaj udzielonej przez Państwa pomocy, będzie nie-ocenionym krokiem do osiągnięcia wspólnego celu – odnalezienia przez wiele dzieci dro-gi, drogi do godnego życia. Za każdą pomoc w ich imieniu dziękujemy. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym P R Z Y S T A Ń ul. Młynarska 4, 96-503 SOCHACZEW, tel. /046/ 86-33-666, tel. 0606-34-37-31 Konto bankowe: PKO SA I/O Sochaczew 06124018221111000007204304 kontakt elektroniczny: repsz@wp.pl

 0
Oceń
(0 głosów)

 Opinie i komentarze użytkowników (1)

handlowiechandlowiec
0
Mam pytanie kto założył stowarzyszenie i kto sporządził sprawozdanie ? (2005-11-27 00:00)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy