Stypendia za wyniki w nauce rozdane

/ 4 zdjęć
Zdjęcia i foto: Stypendia za wyniki w nauce rozdane Edukacja sochaczew

W siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew, w dniu 19 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, na której wręczano stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i  klas gimnazjalnych z terenu gminy Sochaczew. Było to już 14-te spotkanie honorujące najlepszych uczniów z terenu gminy.

Wyróżnieni zostali uczniowie klas IV-VIII oraz ostatnia klasa gimnazjalna. W związku z  trudnym rokiem dla uczniów ostatnich klas szkoły, do uzyskania stypendium kwalifikowała średnia ocen 4,75 i powyżej oraz co najmniej dobre zachowanie. Dla uczniów klas IV-VI osiągnięta musiała zostać średnia ocen: 5,00 i także co najmniej dobre zachowanie. Stypendia sportowe przyznawane są czołowym sportowcom szkół, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w rywalizacji międzyszkolnej, powiatowej i wojewódzkiej.

 Stypendia, których fundatorem jest Rada Gminy, wręczali Wójt- Mirosław Orliński, Radni, dyrektor GZEAS- - Bogusława Cieślak oraz dyrektorzy poszczególnych szkół. 

Przyznano 262 nagrody za wyniki w nauce oraz 7 nagród za osiągnięcia sportowe. 

W tym gronie znalazło się 224 uczniów szkół podstawowych oraz 38 uczniów z klas gimnazjalnych: 

• W Szkole Podstawowej w Feliksowie 30 uczniów otrzymało stypendia naukowe, w tym  2 uczniów  otrzymało wyróżnienia sportowe.

• W Szkole Podstawowej w Gawłowie stypendia za wysokie wyniki w nauce dostało 29 uczniów,

• W Szkole Podstawowej w Kątach - 141 uczniów otrzymało stypendia naukowe, w tym w  klasach gimnazjum za najwyższe wyniki nagrodzonych zostało 27 uczniów.  Za  wyniki sportowe zostali także nagrodzeni 4 uczniowie. 

• W Szkole Podstawowej w Mokasie stypendia otrzymało 8 dzieci.

• W Szkole Podstawowej w Żukowie stypendia naukowe otrzymało 26 uczniów. 

• W Szkole Podstawowej w Wyczółkach 13 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w  nauce

• W Szkole Podstawowej w Wymysłowie najwyższą średnią uzyskało 14 uczniów w tym dla 5 uczniów szkoły podstawowej i 9 klas gimnazjalnych. Jedna uczennica otrzymała stypendium za osiągnięcia sportowe.

  Zgodnie z wieloletnią tradycją przyznano również nagrody Wójta Gminy Sochaczew za  uzyskanie najwyższych średnich ocen. Otrzymali je Wiktoria Kęska z VIII kasy Szkoły Podstawowej w Żukowie ze średnią 5,78. Wśród uczniów z III klas gimnazjalnych za najlepsze wyniki została wyróżniona Anna Modzelewska – średnia 5,61 ze Szkoły Podstawowej w  Kątach. 

  Uroczyste spotkanie władz Gminy z uczniami jest uhonorowaniem ogromnego wysiłku, jaki dzieci, młodzież oraz nauczyciele i wychowawcy włożyli w wykonywanie swoich obowiązków. Jest to powód do dumy nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale  także  dla całej lokalnej społeczności. 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: eSochaczew wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy