Stypendyści z „Iwaszkiewicza”

/ 10 zdjęć
Zdjęcia i foto: Stypendyści z „Iwaszkiewicza”  Edukacja sochaczew
+5

Stypendium jest wyróżnieniem dla uczniów, którzy mogą poszczycić się wysokimi wynikami w nauce lub szczególnymi osiągnięciami. Dzięki uzyskanemu stypendium  uczniowie czują się dowartościowani, dostrzegają otwierające się przed nimi możliwości. Jest to dla nich wyróżnienie, nagroda, a także zachęta do dalszej  pracy. Dobrze zmotywowani starają się w pełni wykorzystywać własne talenty i potencjał. Stypendia są  powodem do dumy dla wyróżnionych, ich rodzin, fundatorów oraz społeczności szkolnych.  Stypendyści podnoszą  prestiż szkoły, z kolei szkoła stara się ich wspierać i mobilizować do jeszcze lepszej pracy i dalszego twórczego rozwoju. Tym bardziej cieszy fakt, że kolejny raz duża grupa uczniów „Iwaszkiewicza” została wyróżniona stypendiami naukowymi za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2017/2018.  

Najważniejsze  wyróżnienie - Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymają w bieżącym roku szkolnym Natalia Burzyńska  z Liceum Ogólnokształcącego oraz Gabriela Skrzypczuk z Technikum. Stypendystki będą otrzymywać stypendium  przez cały rok szkolny.

W dniu 10 października 2018r z rąk Starosty Sochaczewskiego Pani Jolanty Gonty 22 uczniów naszej szkoły odebrało Stypendium Starosty Sochaczewskiego. Stypendium za wybitne wyniki w nauce otrzymali: Wiktoria Bobowicz, Katarzyna Boczkowska, Katarzyna Rosiak, Damian Wójcicki i Bartosz Karda  z Liceum Ogólnokształcącego oraz Aleksanda Gasik, Mateusz Miszczak , Dariusz Łukawski, Wiktoria Wiciak, Aleksandra Hołoś, Eryk Jarota, Karolina Lipińska, Wiktoria Stępień, Barbara Stępniak, Katarzyna Rąg, Natalia Staniaszek, Agata Szymańska, Karolina Misiak, Julia Stępniak i Joanna Kacprzak z Technikum, zaś stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne –Weronika Migda z Technikum.  Stypendyści będą otrzymywać stypendium przez pierwszy  semestr roku szkolnego 2018/2019.

Do kolejnego projektu stypendialnego „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych”  zakwalifikowało się  w bieżącym roku szkolnym 5 uczniów naszego technikum. Są to: Mateusz Miszczak, z technikum organizacji reklamy , Kinga Fortuna z technikum ekonomicznego, Aleksandra Hołoś z technikum żywienia i usług gastronomicznych  oraz Julia Stępniak i Adrianna Staniszewska z technikum hotelarstwa. Przez cały rok szkolny pod bacznym okiem nauczycieli - opiekunów nasi stypendyści będą realizować swoje stypendialne projekty edukacyjne i rozwijać dzięki nim umiejętności zawodowe.

Wszystkim wyróżnionym stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych. Wyrazy uznania kierujemy również do nauczycieli i rodziców, bez których osiąganie takich wyników nie byłoby możliwe.

 

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy