ŚWIAT SAM SOBIE NIE DA RADY……. SEGREGUJMY WIĘC ODPADY!

ŚWIAT SAM SOBIE NIE DA RADY……. SEGREGUJMY WIĘC ODPADY!

NOWY PORZĄDEK ŚMIECI W GMINIE SOCHACZEW.

Od 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Przez najbliższy rok wywozem odpadów od Państwa będzie się zajmować firma REMONDIS-ZEBRA, która została wyłoniona w drodze przetargu. Poza systematycznym odbiorem poszczególnych rodzajów odpadów, zadaniem firmy będzie również wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki na odpady i worki do segregacji.

! ODPADY ODBIERANE OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH SYSTEMU

Odpady komunalne zbierane selektywnie

Odpady zmieszane

Odpady wielkogabarytowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów

Chemikalia

Zużyte opony

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

STAWKI

 

 …ZŁ/OS         J E Ś L I  

                        SEGREGUJESZ

W przypadku wybrania tej opcji nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane i worki do segregacji.

 


 

… ZŁ/OS        J E Ś L I

                                NIE  SEGREGUJESZ

W przypadku wybrania tej opcji nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik  o zwiększonej pojemności.

UISZCZANIE OPŁAT

Należne opłaty wnosimy kwartalnie bez wezwania w następujących terminach:

I – do 15 września za III kwartał danego roku – za okres 01.07. – 30.09.

II – do 15 grudnia za IV kwartał danego roku – za okres 01.10. – 31.12.

III – do 15 marca za I kwartał danego roku – za okres 01.01. – 31.03.

IV – do 15 czerwca za II kwartał danego roku – za okres 01.04. – 30.06.


Na terenie gminy Sochaczew w nowym systemie będzie prowadzona  SEGREGACJA  do trzech rodzajów worków.I worek koloru żółtego

TU WRZUCAMY!!!:

·         TWORZYWA SZTUCZNE

·         METALE, OPAKOWANIA Z METALI

·         OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

·         PAPIER I TEKTURĘ

·         OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

Plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe torebki i opakowania, puszki po konserwach i napojach, kapsel, kartony po mleku i napojach, opakowania z metali kolorowych, gazety, zeszyty, zniszczone książki, torby papierowe, tekturę.

 

NIE WRZUCAMY!!!:

·         BUTELEK I  POJEMNIKÓW PO OLEJACH I SMARACH

·         BUTELEK I POJEMNIKÓW Z ZAWARTOŚCIĄ

·         ZABAWEK,

·         PUSZEK PO FARBACH

·         OPAKOWAŃ PO AREOZOLACH

·         PAPIERU ZATŁUSZCZONEG LUB SILNIE ZABRUDZONEGO


II worek koloru białego

TU WRZUCAMY!!!:

·         SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE

·         OPAKOWANIA ZE SZKŁA

·         SŁOIKI I BUTELKI BEZ NAKRĘTEK

NIE WRZUCAMY!!!:

·         PORCELANY, CERAMIKI

·         LUSTER

·         SZKŁA OKIENNEGO


III worek koloru zielonego

TU WRZUCAMY!!!:       


·         ODPADY ZIELONE

Zwiędłe kwiaty, produkty pochodzenia roślinnego, trawa, liście, gałęzie

NIE WRZUCAMY!!!:

·         KOŚCI, ODCHODÓW ZWIERZĘCYCH

·         POPIOŁU

UWAGA!  W worki koloru zielonego zostaną wyposażone tylko te nieruchomości, których właściciele zadeklarowali, że nie będą kompostować odpadów biodegradowalnych
w przydomowym kompostowniku. 


ODPADY ZMIESZANE

POJEMNIK CZARNY – TU WRZUCAMY: odpady ( śmieci komunalne ) pozostałe po segregacji, np. pampersy, odpady kuchenne -  (Obierki warzyw i owoców, skorupki jaj, łupiny orzechów, resztki produktów mlecznych, fusy razem z papierowym filtrem, suchy chleb) zimny popiół oraz odpady których nie można umieszczać w workach do segregacji.

O wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz harmonogramach odbioru odpadów dla poszczególnych sołectw poinformujemy Państwa do dnia 1 lipca.

 

Jednocześnie informujemy, iż wyłoniona firma rozpoczęła już dostarczanie pojemników i worków do zbiórki odpadów na teren poszczególnych nieruchomości. Natomiast we wszystkich domach, które dotychczas obsługiwały firmy Remondis, Zebra i Ekoserwis pozostaną pojemniki, których Państwo używają dotychczas. 


 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (1)Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy