Światełko dla żołnierza 2013 r.-wolontariusze remontują cmentarz Wojska Polskiego w Leontynowie.

/ 9 zdjęć
Zdjęcia i foto: Światełko dla żołnierza 2013 r.-wolontariusze remontują cmentarz Wojska Polskiego w Leontynowie. Historia i tradycja sochaczew
+4

Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. II batalionu 18 pułku piechoty od 15 lat zajmuje się społeczną opieką nad grobami wojennymi w powiecie sochaczewskim. Za priorytet działalności uznajemy konserwację i tworzenie dokumentacji Miejsc Pamięci Narodowej w swoim regionie. Każdego roku wykonujemy akcje porządkowe na cmentarzach z okresu I i II wojny światowej. Prace wiążą się zazwyczaj z rocznicami walk, okresem Świąt Wielkanocnych i Święta Zmarłych.

W dniach 25-26 października, w ramach akcji „Światełko dla Żołnierza”, pracowicie spędziliśmy weekend. W zakresie działań, mających na celu konserwację najbardziej zaniedbanych żołnierskich kwater i przygotowanie ich na Święto Zmarłych, sochaczewscy rekonstruktorzy własnym sumptem odremontowali cmentarz Wojska Polskiego w Leontynowie (gm. Młodzieszyn). W ciągu dwóch dni obiekt został gruntownie oczyszczony i odmalowany. Dla zwieńczenia prac zabrakło tylko nowych tabliczek epitafijnych, które w najbliższym czasie wymienić ma urząd gminy w Młodzieszynie.

W tym roku nie działaliśmy sami. Prace podjęliśmy wspólnie z Gimnazjum im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Młodzieszynie. Dzień przed malowaniem ,oczyszczenia obiektu, dokonali uczniowie III a, pod przewodnictwem nauczyciela historii Marka Orzechowskiego. Należy wspomnieć że nauczyciel ten, zawsze z okazji Święta Zmarłych, prowadzi młodzież na żołnierskie mogiły. Uczniowie idą pieszo, zazwyczaj do Leontynowa, gdzie oczyszczają alejki, zapalają znicze. Jest to ważna lekcja pamięci o żołnierzach poległych za niepodległość Polski we wrześniu 1939 r.

Cmentarz wojenny w Leontynowie

Mogiła zbiorowa nr.38 w Leontynowie powstała w wyniku Bitwy nad Bzurą  1939 r. Wśród lasu, na niewielkim wzniesieniu odnajdujemy cmentarz o rozmiarze 170 m2, gdzie pochowano ok. 300 polskich żołnierzy. Wśród poległych zidentyfikowano zaledwie 7 nazwisk (kpt. Karol Kleczeński- 16 DP, kapral Edward Ciupa- 57 pp, strz. Henryk Kazińszczyk-10 pp , strz. Kienemejer, strz. Antoni Rusin-19 pp, strz. Feliks Sakowski-10 pp, strz. Czesław Sałata-10 pp).  Z nieznanych bliżej przyczyn, 2 w/w nazwiska figurują także w wykazach cmentarzy w pobliskim Juliopolu a jedno w wielkopolskim Ostrzeszowie. Tym samym, mamy właściwie do czynienia z mogiłą bezimiennych bohaterów.

Śp. kapitan Karol Kleczeński

Wedle jednego z epitafiów spoczywa tutaj kapitan Karol Kleczeński, oficer sztabu artylerii dywizyjnej 16 Dywizji Piechoty, kawaler Orderu Virtuti Militari V klasy. Dzięki zachowanej relacji podpułkownika Władysława Szweda, d-cy 11 DAK, poznajemy okoliczności śmierci kapitana:

  (...) W nocy z 17 na 18 września następuje odwrót w celu dojścia do rejonu lasów Budy Stare.(…) Wszędzie masy rozbitych taborów, sprzętu, olbrzymie leje od bomb. W oddziałach całkowite wyczerpanie ludzi i koni. W południe wznawia się marsz ku Bzurze pod Brochowem. Obie baterie 11 DAK trzymają się razem. Dochodzi do ciągłych starć z n-plem i baterie ustawicznie zajmują odkryte stanowiska, torują ogniem drogę. Rosną straty, coraz więcej jest rannych. W rejonie Budy Stare dołącza do 1 baterii kpt.  Karol Kleczeński, stary oficer 11 DAK, odkomenderowany do dowództwa 16 DP. Ginie 18 września od odłamka artyleryjskiego n-pla, leżąc obok ppłka Szweda na stanowisku 1 baterii.(...)

Ostatni bój okrążonych

Po 16 września 1939 r., w lasach rejonu Leontynowa zbierały się kilkusetosobowe oddziały z różnych przerzedzonych pułków ( wśród nich 10,18,37, 19, 57 pp ) ,które w poprzednich dniach utraciły w walce zwartość. Z nielicznej literatury wiemy, że jeszcze 19 września biły się tutaj min resztki 26 PAL i 37 pp, ze swoim dowódcą podpułkownikiem Stanisławem Kurczem. Po nieudanej próbie marszu na przeprawę w Witkowicach, w warunkach otoczenia, różne grupy wojska organizowały w lasach młodzieszyńskich samodzielne punkty obrony. Wznoszące się nad rejonem wsi Leontynów zalesione wydmy stały się dla izolowanych, polskich oddziałów polowym bastionem, którego broniono jeszcze prawdopodobnie do ostatnich dni września 1939 r. Losy odciętych żołnierzy nie zostały do końca wyjaśnione. Część z nich trafiła do niewoli, inni, w tym ok. 300 znaleźli śmierć i ostatnie miejsce spoczynku w Leontynowie. Po zakończeniu działań wojennych mieszkańcy wsi- świadkowie dramatycznych wydarzeń, udzielali ostatniej posługi poległym. Samorzutnie grzebali zabitych, tworzyli i pielęgnowali ten wyjątkowy leśny cmentarzyk.

Pole walki i cmentarze na Trakcie Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 r.

Ze względu na wydarzenia związane z bohaterskimi dowódcami kierującymi walką i heroizmem żołnierzy polskich poległych w walce z Niemcami w 1939 roku, od kilku lat powstaje „Trakt Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 roku”. Trakt przyjmuje formę edukacyjnego szlaku turystycznego zaś jego pierwszym, przygotowanym etapem jest 10 obiektów położonych na terenie gminy Młodzieszyn. Wśród w/w obiektów nie zabraknie pola walki i cmentarza 300 żołnierzy Wojska Polskiego w Leontynowie. Prezentacja Traktu nastąpiła podczas posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w dniu 25 kwietnia 2013 r., w siedzibie inicjatora projektu- Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie. W czasie posiedzenia władze województwa oraz ROPWIM zadeklarowały dofinansowanie I etapu zadania dotyczącego wykonania infrastruktury informacyjnej w gminie Młodzieszyn a w ramach rozwoju projektu także w innych gminach naszego powiatu. Dzięki drogowskazom, tablicom informacyjnym i publikacji specjalnego przewodnika, już w 2014 r., każdy łatwo odnajdzie cmentarz w Leontynowie i inne obiekty. 

Warto zapalić tu światło 1 listopada.

Mimo, że jeszcze  w tym roku, wybierających się na żołnierską mogiłę w Leontynowie spotykać będą problemy z jej lokalizacją, zachęcamy do jej odwiedzenia. Na pewno warto tam dotrzeć i zapalić znicz w Dniu Święta Zmarłych 1 listopada. Może dzięki Państwu , w tym roku  zapłonie tam 300 światełek, każde za jednego, pochowanego tu żołnierza II Rzeczypospolitej ? Pamiętajmy jednak że jest to teren leśny i należy zachować wyjątkową ostrożność w obchodzeniu się z ogniem.

Jak odnaleźć cmentarz „300- tu” w Leontynowie ?

Obiekt położony jest daleko od głównych dróg a dojazd do niego nie jest w żaden sposób oznakowany. Aby dotrzeć do cmentarza należy zjechać z drogi krajowej nr. 50 w kierunku Iłowa, następnie po ok. 100 metrach skręcić w prawo, w żużlowy trakt prowadzący na północ, w kierunku miejscowości Radziwiłka. Mijając zabudowania wsi Leontynów trzeba dojechać do skraju lasu i przy kapliczce skręcić w polną drogę w lewo. Tu z powodu dalszej, złej drogi proponujemy zostawić samochód i dalej ruszyć pieszo. Wyboisty trakt przy stawach, za gospodarstwami wsi Leontynów i agroturystyki „Kalotówka”, wiedzie wzdłuż lasu wznoszącego się na wydmie. Po około 1 km należy wspiąć się piaszczystym duktem na leśne wzniesienie, ze szczytu zobaczymy położony w lesie cmentarz.

Warto wspomnieć że w najbliższej okolicy znajdują się też 2 inne, leśne cmentarze. W pobliskich Budach Starych pochowano 225 zaś w Radziwiłce  ok. 300 żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r.  

 

W pracach udział wzięli:

Członkowie MGRH im. II/18 pp-  Daniel Bogucki, Artur Chrustowski, Piotr Bury, Szymon Grzelak, Maciej Gubar, Paweł Kasprzak,Alan Pszonczenko, Jakub Wojewoda.

Nauczyciele z Gimnazjum im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Młodzieszynie- Marek Orzechowski, Daniel Małek, oraz 25 uczniów z klasy III A.

Akcje dokumentował Lech Giziński z Wadera Studio.

 

Opracowano na podstawie badań własnych autora

 

Jakub Wojewoda

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy