Szampan na niezgodę - sesja rady powiatu

/ 5 zdjęć
Zdjęcia i foto: Szampan na niezgodę - sesja rady powiatu Radni i rady samorządowe sochaczew

Ostatnia, ważna, bo budżetowa sesja Rady Powiatu w Sochaczewie przebiegała w nieprzyjemnej atmosferze. Spór między zarządem i popierającymi go radnymi a opozycją w radzie chwilami bardziej przypominał awanturę niż dyskusję. Przedsylwestrowy szampan był, ale bardziej na niezgodę niż wspólne powitanie Nowego Roku. Opozycja toastu nie wzniosła.
BUDŻET
Opozycjoniści nazywają budżet powiatu na 2012 rok administracyjnym i zachowawczym. - Jestem tu już trzecią kadencję i jeszcze tak słabego budżetu dla oświaty nie widziałem - mówił Tadeusz Głuchowski, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki. - Budżet przewiduje po 2, 3 tysiące złotych na zakup pomocy naukowych czy usług remontowych. Co za takie pieniądze można kupić czy zrobić? Mizeria również przedstawia się w dziale kultury fizycznej, gdzie zapisano 40 tysięcy, oraz w dziale kultury zabezpieczonym 20 tysiącami złotych. Mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni, że pojawią się jakieś dodatkowe pieniądze na te cele - tymi słowami radny uzasadniał niejednomyślność głosowania jego komisji, która zaopiniowała projekt budżetu trzema głosami „za” przy dwóch „wstrzymujących się”.

Andrzej Grabarek natomiast, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zarzucił budżetowi brak środków na inwestycje drogowe. Podkreślił przy tym niezaspokojone potrzeby gminy Iłów, którą reprezentuje: - Droga powiatowa Wszeliwy – Kiernozia pilnie potrzebuje remontu. Radni Iłowa kosztem dróg gminnych podczas jednej z ostatnich sesji zapisali na poprawę stanu tej drogi 100 tysięcy złotych. Niestety, nie ma tej drogi w budżecie powiatu. Ze smutkiem dowiedziałem się też, że przebudowę drogi Iłów – Młodzieszyn odłożono na za rok. Czy za rok będzie lepiej? Nie, być może będzie jeszcze gorzej. Dlatego apeluję do zarządu powiatu o dokonanie przesunięć w budżecie, uwzględniających wspomniane inwestycje - radny Grabarek uprzedził jednocześnie, że jego Klub Sochaczewskie Forum Samorządowe wstrzyma się od głosu podczas głosowania budżetu.

Głos popierający przedstawiony projekt budżetu zabrał Jerzy Żelichowski, przewodniczący Komisji Ochrony, Zdrowia i Polityki Społecznej. - Przyjrzałem się temu projektowi z uznaniem. Niewielkie dochody naszego powiatu podzielono racjonalnie. Można te małe środki na inwestycje rozdrobnić i zrobić w sumie niewiele, ale można też je skoncentrować, realizując poważne przedsięwzięcia. Takie też założenie ma ten budżet, w którym odnajdujemy dwie poważne inwestycje. Budowę mostu w Kozłowie Szlacheckim i termomodernizację Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, na którą placówka czeka już wiele lat. Jak wiemy, mimo obietnic, po sprzedaży Pól Czerwonkowskich szkoła nic nie dostała. Jej modernizacja będzie więc zamknięciem pewnego etapu - argumentował.

Ostatecznie jednak wszystkie komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat budżetu. Podobny był efekt głosowania. Budżet, przewidujący dochody na poziomie ponad 66 mln zł., a wydatki na ponad 69 mln zł., uchwalono 11 głosami „za” przy 10 „wstrzymujących się”.

RADA
Wynik głosowania ujawnia też obecny podział sił w Radzie Powiatu. Jest to szczególnie interesujące po zawirowaniach obserwowanych podczas przedostatniej sesji, kiedy to jedna z uchwał zarządu, dotycząca wcielenia POIK-u do PCPR-u, nie przeszła. To był jedyny jak dotąd moment utraty przez starostę większości w radzie.

Najwyraźniej jednak większość w radzie zarządowi powiatu udało się odzyskać. W jaki sposób zdobyto ów jeden przeważający głos? Być może ma to coś wspólnego z kolejną uchwałą, jaką przedstawiono radzie podczas budżetowej sesji. Uchwałą, która wywołała wśród opozycji falę wzburzenia. Emocji nie kryto, przez chwilę dyskusja straciła kulturalną formę, radny Szymon Ziółkowski na znak czy to protestu, czy zlekceważenia przebiegu sesji, demonstracyjnie podszedł do nakrytego białym obrusem stolika, wziął kieliszek i butelkę szampana, którą począł odkorkowywać, powstrzymali go jednak koledzy z rady i jej przewodnicząca.

STATUT
Uchwała, którą radny Józef Chocian nazwał skandalem, dotyczyła zmiany statutu z 1998 roku. Zarząd zaproponował wprowadzenie jej do porządku obrad już po uchwaleniu budżetu. I 11 głosami „za”, mimo ostrych wyrazów sprzeciwu opozycji, wprowadził. Sesyjną awanturę tłumaczyć może fakt, że zaproponowana zmiana statutu do kosmetycznych nie należy. Otóż umożliwia ona powołanie kolejnego etatowego członka zarządu. Trzeciego obok ujętych dotychczas przez statut starosty i wicestarosty. W uzasadnieniu do uchwały podano stale zwiększającą się liczbę spraw, którymi zajmuje się zarząd.

- Zatem wzmacniamy zarząd? Jakie uposażenie będzie miał nowy etatowy członek zarządu? Jakie obowiązki? Czy w projekcie budżetu uwzględniono już jego pobory? Jesteście silni, co starosta będzie chciał zrobić, zrobi, ale, proszę, uszanujcie radnych. Zajmijmy się tą sprawą w nowym roku, w przeciwnym wypadku obniżymy autorytet rady - apelował radny Dariusz Dobrowolski.

Wicestarosta Janusz Ciura poinformował w odpowiedzi, że informacji na temat ewentualnego, kolejnego członka zarządu zatrudnionego na etat w starostwie, udzieli w odpowiednim czasie: - Na dzień dzisiejszy zmieniamy tylko statut - podkreślił. Radny Józef Chocian, nie kryjący oburzenia całą sprawą, oznajmił, że nie widzi możliwości zebrania Komisji Statutowo-Regulaminowej, której jest przewodniczącym, i wydania stosownej opinii w tej sprawie. Przewodnicząca Halina Pędziejewska ogłosiła 20-minutową przerwę, po której rada, stosunkiem głosów 11 do 10, bez opinii przywołanej komisji, podjęła sporną uchwałę.

Tak oto szampan, czekający na radnych, stał się symbolem niezgody. Opozycyjni radni wyszli, nie chcąc wznosić toastu za udany Nowy Rok.

Kto zostanie nowym etatowym członkiem zarządu? Przypomnijmy, że poza Tadeuszem Korysiem i Januszem Ciurą, należą do niego Ryszard Ambroziak, Bogdan Dobrzyński i Przemysław Gaik. Nieoficjalnie wskazuje się kandydaturę radnego Gaika, ale poczekajmy na oficjalne rozstrzygnięcia.figa
 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy