Szkoła Muzyczna w Sochaczewie zaprasza - rekrutacja 2020/21

/ 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Szkoła Muzyczna w Sochaczewie zaprasza - rekrutacja 2020/21 Koncerty i muzyka sochaczew

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Sochaczewie zaprasza kandydatów, którzy chcieliby rozpocząć naukę. Trwa rekrutacja na rok 2020/2021. Chętni mogą zgłaszać się do 20 maja, wnioski o przyjęcie można składać za pośrednictwem email (forma wskazana) bądź w przypadku braku takiej możliwości w sekretariacie szkoły. 


Państwowa Szkoła Muzyczna w Sochaczewie ogłasza zapisy na rok szkolny 2020/21. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie w następujących stopniach. O terminach badania przydatności kandydatów PSM poinformuje na swojej stronie internetowej https://psmsochaczew.weebly.com/rekrutacja.html.  


SZKOŁA I STOPNIA:

CYKL 6-LETNI

O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Kandydaci przyjmowani są na następujące instrumenty:


FORTEPIAN, AKORDEON,SKRZYPCE, WIOLONCZELA, GITARA, KONTRABAS, PERKUSJA, FLET, OBÓJ, SAKSOFON, KLARNET, TRĄBKA, PUZON


CYKL 4-LETNI

O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Kandydaci przyjmowani są na następujące instrumenty:


AKORDEON, OBÓJ, FLET, KLARNET, PUZON, SAKSOFON, TRĄBKA, PERKUSJA, ALTÓWKA GITARA WIOLONCZELA, KONTRABAS


PODPISANE I ZESKANOWANE ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT SZKOŁY DO 20 MAJA 2020r. na adres e-mail: psmsochaczew@pro.onet.pl


Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej. (możliwość dołączenia zaświadczenia w późniejszym terminie)

Wzór wniosku można poprać ze strony internetowej szkoły www.psmsochaczew.weebly.com, bądź otrzymać w sekretariacie szkoły oraz w załącznikach na dole artykułu.


SZKOŁA II STOPNIA:

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli co najmniej 11 lat oraz nie więcej niż 23 lata. Kandydaci przyjmowani są na następujące instrumenty:


SKRZYPCE ALTÓWKA KONTRABAS WIOLONCZELA GITARA, FORTEPIAN AKORDEON FLET KLARNET SAKSOFON TRĄBKA, PUZON, PERKUSJA


PODPISANE I ZESKANOWANE ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT SZKOŁY DO 8 MAJA 2020r. na adres e-mail: psmsochaczew@pro.onet.pl


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły II stopnia winni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1. Wniosek na kwestionariuszu wydanym przez szkołę wraz z załącznikami

2. Świadectwo ukończenia szkoły muzycznej lub aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu

do niej (nie obowiązuje kandydatów bez przygotowania muzycznego)

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w

szkole muzycznej. (możliwość dołączenia zaświadczenia w późniejszym terminie)


Egzamin wstępny w szkole II st. obejmuje:

1. Egzamin w formie pisemnej z kształcenia słuchu,

2. Egzamin praktyczny z instrumentu z przygotowanych utworów muzycznych,

3. Badanie przydatności dla kandydatów bez przygotowania muzycznego.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej szkoły www.psmsochaczew.weebly.com, bądź otrzymać w sekretariacie szkoły, a także z załączników poniżej. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy