Szkoła nowych możliwości - podsumowanie projektu w Szkole Podstawowej w Żukowie

/ 9 zdjęć
Zdjęcia i foto: Szkoła nowych możliwości - podsumowanie projektu w Szkole Podstawowej w Żukowie Edukacja sochaczew
+4

Przez dwa lata - rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015 - realizowany był w szkołach gminnych projekt unijny pt. Szkoła nowych możliwości - programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew. W ramach projektu, w naszej szkole odbywały się finansowane przez fundusz europejski zajęcia teatralne, szachowe, dziennikarskie, wyrównawcze z matematyki i języka polskiego, dla uzdolnionych z języka angielskiego oraz działał Szkolny Ośrodek Kariery.

W ramach zajęć teatralnych działa Koło teatralne "W.A.Ż.K.A"  skupiające uczniów uzdolnionych aktorsko, muzycznie oraz  zainteresowanych teatrem. Rozbudzanie zainteresowań literackich i artystycznych, uwrażliwianie na piękno słowa  i języka polskiego, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich uczuć, emocji to główne cele naszej działalności. Program edukacji teatralnej zakładał zdobycie ogólnych wiadomości i zrozumienie pojęć związanych z dziedziną teatru i edukacji medialnej oraz wzbogacenie osobowości ucznia, wspieranie jego rozwoju, kształtowanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki. Uczestnicy koła z sukcesem brali udział w konkursach recytatorskich i przeglądzie teatralnym. Przygotowali i zaprezentowali przedstawienia Współczesne Jasełka, Sercowe perypetie Księcia Adriana, Adam i Ewy, Kopciuszek w adidasach, Królewna Śmieszka i Kopciuszek  z  niezbyt czystą nóżką. Wszystkie spektakle  odniosły sukces, co oczywiście motywowało młodych aktorów do dalszej pracy i przyczyniło się do promocji szkoły w środowisku lokalnym.

            Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe z języka angielskiego prowadzone w ramach projektu unijnego przeznaczone były dla uczniów klas czwartych i piątych, którzy chcieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w konkursach języka angielskiego, interesują się kulturą i cywilizacją krajów anglojęzycznych oraz mają świadomość potrzeby rozwijania umiejętności językowych i przydatności języka angielskiego w przyszłości. Zajęcia, prowadzone w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, oparte były na aktywnej pracy uczniów z komputerem, tablicą interaktywną oraz kartami pracy. Podczas zajęć uczniowie kształtowali umiejętności językowe: słuchanie, rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie. Wzbogacali słownictwo i struktury komunikacyjne poprzez rozwiązywanie zadań oraz wykonywanie prac projektowych. Uczestnicy zajęć brali udział w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego odnosząc następujące sukcesy: I, II i III miejsce w kategorii klas czwartych oraz II miejsce w kategorii klas piątych.

            Zajęcia dziennikarskie. Głównymi celami zajęć są: tworzenie gazetki szkolnej „Żuczek”, poruszanie problematyki związanej z szeroko rozumianymi środkami masowego przekazu, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, poznanie pracy dziennikarza, doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim pod względem stylistycznym, ortograficznym i gramatycznym. Wszystkie cele przewidziane na początku roku szkolnego zostały zrealizowane. Wspólnie opracowaliśmy trzy wydania gazetki szkolnej. Dzieci nauczyły się wykorzystywać program Word, Paint do pisania artykułów.  Przeprowadzaliśmy wiele wywiadów, dzieci nauczyły się również szybko wyszukiwać potrzebne informacje.

            Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki odbywają się w dwóch czteroosobowych grupach z uczniami klasy piątej i szóstej. Dzięki dodatkowym zajęciom z matematyki, na których stosowano częstość powtórzeń, indywidualizację, udzielano dodatkowych wskazówek prawie wszyscy uczniowie w podstawowym stopniu opanowali umiejętności matematyczne przewidziane na danym etapie nauczania. Dzieci usprawniły swoją sprawność  rachunkową, poznały sposoby rozwiązywania zadań tekstowych. Dzięki częstym odniesieniom do życia codziennego uczniowie odróżniają większość figur płaskich i przestrzennych. Znają jednostki długości i masy oraz zależności między nimi. Na zajęciach często korzystaliśmy z tablicy interaktywnej.

            Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego były przeznaczone dla uczniów klasy czwartej i piątej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego. Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy. Grupa A – klasa czwarta i Grupa B – klasa piąta. Z myślą o tych uczniach, został opracowany program zajęć wyrównawczych, by uzupełnić ewentualne braki wiedzy z zakresu humanistyki - ćwiczyć umiejętności polonistyczne (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie, naukę o języku). Oprócz tego priorytetem na zajęciach wyrównawczych była motywacja do nauki. Program miał również na celu dowartościowanie dzieci oraz podniesienie ich samooceny. Obejmował wymagania konieczne i podstawowe, co miało umożliwić osiągnięcie skuteczności w nauczaniu.

            Zajęcia szachowe przeznaczone były dla wszystkich chętnych uczniów z klas starszych. Przez dwa lata uczniowie opanowali wiele cennych umiejętności potrzebnych przy królewskiej grze. Szczegółowo analizowaliśmy możliwości poszczególnych bierek szachowych, ich wartość i współdziałanie. Uczniowie przyswoili sobie szereg debiutów oraz poznali dobrze końcówki elementarne, które musi poznać każdy szachista zawodowiec i amator. Podczas zajęć rozgrywane były turnieje i rywalizacja w Szkolnej Lidze Szachowej. Na każdych zajęciach wykorzystywana była tablica multimedialna.

              Klasa szósta systematycznie spotykała się w zajęciach Szkolnego Ośrodka Kariery. Uczniowie zapoznawali się z trendami rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia. Młodzież przygotowywała się do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej, dzięki określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań. Na zajęciach uczniowie wyposażani też byli w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych.

           Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Dołożymy wszelkich starań, aby były kontynuowane w następnym roku szkolnym.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy