Szkoła w Brzozowie czeka na Krajowy Certyfikat

/ 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Szkoła w Brzozowie czeka na Krajowy Certyfikat Edukacja sochaczew

Niecodzienne lekcje…

Szkoła Podstawowa w Brzozowie systematycznie organizuje i prowadzi akcje na rzecz promocji zdrowia. Są to najczęściej niecodzienne lekcje z uczniami prowadzone z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania na temat zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i wiele innych. Zalicza się do nich niewątpliwie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzono w Placówce w dniu 10 września. Tego dnia uczniowie klas IV-VI wzięli udział w poglądowej lekcji przebiegającej pod hasłem: „Uczeń – ratownik”. Na zaproszenie Dyrektora Placówki lekcję prowadzili ratownicy medyczni, którzy pracują w zespołach ratunkowych działających na terenie powiatu sochaczewskiego. Zajęcia zostały podzielone na trzy części: pierwsza pomoc w formie prezentacji multimedialnej, ćwiczenia praktyczne oraz zapoznanie się z wyposażeniem karetki pogotowia. Zadaniem prowadzących, jak sami wyjaśnili było przygotowanie uczniów do roli ratowników.

 „Uczeń – ratownik”…

W ramach prowadzonych zajęć ratownicy pokazywali uczniom filmiki ze scenkami, w których młode osoby demonstrowały jak prawidłowo pomagać choremu podczas napadu padaczki, zasłabnięcia w sytuacji kiedy osoba oddycha i nie oddycha, a także w przypadku zadławienia, ukąszenia, zranienia i oparzenia. Uczniowie dowiedzieli się też jak prawidłowo wzywać karetkę pogotowia oraz co powinno znaleźć się w apteczce podręcznej. Po obejrzeniu filmów uczniowie mieli zajęcia praktyczne, podczas których ćwiczyli jak ułożyć człowieka w pozycji ustalonej bocznej, a także jak wykonywać akcję przywracającą oddech oraz jak pomóc w sytuacji zadławienia. Na koniec dzieci przeszły na boisko szkolne, na którym stała karetka pogotowia. Obejrzały dokładnie jej wnętrze i dowiedziały się jak wygląda procedura ratowania życia w karetce. Była też okazja zobaczyć jak wygląda karetka wioząca chorego na sygnale. Za przeprowadzenie lekcji podziękowania należą się panu Sławomirowi Karpińskiemu – kierownikowi pogotowia ratunkowego w Sochaczewie oraz jego współpracownikowi. 

Szkoła Promująca zdrowie…

Jak wyjaśnił dyrektor Szkoły Andrzej Grabarek - takie zajęcia doskonale wpisują się w działania prozdrowotne podejmowane w szkole należącej do mazowieckiej sieci szkół promujących zdrowie, w której Placówka figuruje od 2008r. Naturalną konsekwencją tej przynależności było podjęcie przez społeczność szkolną starań o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, którym placówka może się pochwalić od 7.10.2009r.

Krajowy Certyfikat...

Obecnie Szkoła  w Brzozowie ubiega się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W tym zakresie, jak wyjaśnił Dyrektor Szkoły - procedura jest skomplikowana, a wymagania bardzo duże, jednak przyjmując taki kierunek, Placówka nie może rezygnować z dalszego rozwoju, tym bardziej, że jej Wojewódzki Certyfikat jest ważny tylko do 7.10.2014r. Dlatego też, jeszcze przed wakacjami Szkoła podjęła olbrzymi wysiłek opracowania i złożenia obszernej dokumentacji dotyczącej jej osiągnięć jako szkoły promującej zdrowie. Odbyła się też publiczna prezentacja dotycząca działań i wyników Placówki w tym zakresie. W terminie do 30.10.2014r Szkoła otrzyma informację czy została zakwalifikowana do grupy szkół ubiegających się w roku 2014 o Krajowy Certyfikat. Podkreślić trzeba, że dokument ten posiadają jak na razie 104 szkoły w całej Polsce i tylko jedna na Mazowszu. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy