Szukamy w Sochaczewie miejsc przyjaznych seniorom

W Sochaczewie działa wiele firm i instytucji, które szanują seniorów, przygotowują dla nich specjalne oferty, dostosowują swe siedziby do specyficznych potrzeb osób starszych. Dlaczego ich nie pokazać, nie wyróżnić? Teraz jest to możliwe w ramach akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom".  

Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby seniorów działających na terenie Sochaczewa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji  kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o tym wyróżnieniu. Idea i regulamin akcji, a także znak graficzny stanowiący podstawę identyfikacji opracowane zostały w ramach Programu Sochaczewska Karta Seniora. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

 

 

Akcja Miejsce Przyjazne Seniorom Edycja na rok 2013

Organizatorem akcji Miejsce Przyjazne Seniorom jest Miasto Sochaczew. Ze strony organizatora akcję realizuje Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Kandydaci ubiegający się o certyfikat wypełniają formularz zgłoszenia. Powinien zostać złożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, lub przesłany na adres mailowy projekty.spoleczne@sochaczew.pl, bądź listownie na adres ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, z dopiskiem: Akcja: Miejsce Przyjazne Seniorom.

Zgłoszenia mogą składać: instytucje; firmy; organizacje; urzędy; osoby fizyczne tj. grupa przynajmniej 10 osób, które mogą zarekomendować wybrane miejsce  i posiadają pisemną zgodę dyrektora, kierownika, właściciela zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu.

Instytucja (miejsce) ubiegająca się o certyfikat powinna: posiadać ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych; utrzymywać i rozbudowywać ofertę; umieć dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą; realizować zniżki i rabaty dla seniorów w Programie Sochaczewska Karta Seniora; posiadać architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do osób starszych; być otwartą na potrzeby osób starszych i wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom.

Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli: Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, organizacji działających na rzecz seniorów, przedstawicieli seniorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ponownej wizytacji wybranego miejsca w celu zweryfikowania czy w dalszym ciągu spełnia ono kryteria programu, a w przypadku stwierdzenia niespełniania w/w kryteriów do odebrania certyfikatu oraz znaku.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się najpóźniej 15 grudnia

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, w Wydziale Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia mieszczącym się w budynku Kramnic Miejskich w Sochaczewie u zbiegu ulic 1 Maja/Wąskiej/Warszawskiej (wejście od ul. 1 Maja, II piętro), lub telefonicznie tel.: 46 862 22 35.


Miejsce Przyjazne Seniorom DEKLARACJA WSPÓŁPRACY.pdf

Miejsce Przyjazne Seniorom ZGODA NA UDZIAŁ W AKCJI.pdf

Miejsce Przyjazne Seniorom BURMISTRZ - OGŁOSZENIE AKCJI.pdf

Miejsce Przyjazne Seniorom FORMULARZ OCENY_PODMIOTU.pdf

Miejsce Przyjazne Seniorom FORMULARZ_REKOMENDACJI.pdf

Miejsce Przyjazne Seniorom REGULAMIN AKCJI.pdf

Miejsce Przyjazne Seniorom WNIOSEK O_CERTYFIKAT.pdf

 

 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Urząd Miasta w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmySochaczew wiadomości - TOP5