Tekturowy czek, wstrzymana inwestycja, zwolnienia pracowników w ZWIK

/ 2 komentarzy
Zdjęcia i foto: Tekturowy czek, wstrzymana inwestycja, zwolnienia pracowników w ZWIK  Radni i rady samorządowe sochaczew

10 lipca 2020 r. odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Sochaczewie, tym razem trwała tylko około 1,5 godz., ale była dość burzliwa.


Porządek obrad dotyczył:
1. zmiany w uchwale budżetowej na 2020 r. dotyczące emisji obligacji na kwotę 9,7 mln zł
Bardzo zasadne stało się tutaj pytanie do p. Burmistrza, po co mieszkańcom kolejne zadłużenie w postaci emisji obligacji? skoro budżet roku poprzedniego zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości około 6 mln zł, dodatkowo otrzymaliśmy od rządzących czek na 4,5 mln zł. 


Okazało się, Szanowni Sochaczewianie, że deficyt budżetowy wynosi obecnie 9,3 mln, tyle brakuje na bieżące wydatki. Na pytanie czy pieniądze z w/w czeku są już na koncie miasta pani Skarbnik z rozbrajającą szczerością odpowiedziała, że NIE.


Z sesji na sesję nasza dziura budżetowa rośnie, w lutym wynosiła niemal 8 mln zł. teraz już 9,3 mln.


2. Odroczenia w terminie realizacji inwestycji budowy bloków mieszkalnych na Polach Czerwonkowskich w związku ze stwierdzeniem przez Wojewodę Mazowieckiego nieważności Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jej lokalizacji.


Z informacji uzyskanych od burmistrza Dobrowolskiego wynika, że Wojewoda Mazowiecki z własnej inicjatywy uchylił w/w Uchwałę, ponieważ dopatrzył się w niej niezgodności z dokumentem pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Sochaczew” stanowiącym nasze prawo miejscowe, a który to przewiduje na Polach Czerwonkowskich wielofunkcyjną zabudowę usługową uzupełnioną ewentualnie o zabudowę jednorodzinną /jest to tzw. strefa ekonomiczna/. Uchylona uchwała przewidywała budowę w tym miejscu budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego  w zabudowie śródmiejskiej, jest to, zatem ewidentna sprzeczność. Budowy na razie nie będzie. Dzisiaj  Rada podjęła uchwałę o zmianie Studium, ale  trochę to potrwa. Dopiero po tym zabiegu możliwa będzie nowa uchwała o lokalizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego uzupełnionego ewentualnie o usługi. Warto tutaj dodać, że Wojewoda w uzasadnieniu skarcił Radę za tę Uchwałę. Na mieszkania trzeba będzie poczekać, ile? Nie wiadomo.


3. w sprawach różnych padło pytanie, skierowane do radnego Marcina Cichockiego pracownika ZWIK - audytor wewnętrzny ds. Bezpieczeństwa Informacji (inf. z strony, ZWIK), który jak sam przyznał jest delegowany do pracy w PSZOK, dotyczące zwolnień z pracy pracowników kierowanych do pracy ze ZWIK  do PSZOK.


Z otrzymanych informacji od mieszkańców wynika, że w czasie trwania epidemii są zwalniani pracownicy ze spółki miejskiej, na pytanie ile osób zostało zwolnionych i dlaczego, odpowiedź niestety i nie padła, choć jesteśmy przekonani, że pan Radny taką wiedzę posiada.


Ostatnie pytanie dotyczyło kontynuacji realizacji projektu „Szczepionka przeciw grypie dla seniora” . Tutaj, uwaga mamy sukces, z informacji uzyskanej od burmistrza Fergińskiego,  program będzie kontynuowany - 500 szczepionek dla seniora.


Radna Rady Miejskiej: Jolanta Kulpa-Szczepaniak – zachęcam Sochaczewian do głosowania w niedzielę - ”Trza głosować”

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (2)

robroyrobroy
+1
jakich pracowników zwolniono? biurowych? zarząd? rada nadzorcza? Pewnie ludzi którzy w nocy o półnoicy,z zamkniętymi oczyma potrafią naprawić pękniętą rurę ? (2020-07-10 20:44)
wbienkowbienko
0
@robroy jak by nie zwalniali, to swoich zwolnią i tak na samym końcu. Taka karma ;) (2020-07-10 23:39)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy