To będą bardzo konkretne oszczędności

W ostatnim czasie burmistrz ogłosił dwa przetargi, które w niedalekiej przyszłości pozwolą miastu zaoszczędzić dziesiątki (setki?) tysięcy złotych na polisach ubezpieczeniowych oraz na rozmowach telefonicznych. Pierwszy z nich wyłoni brokera, a ten następnie pomoże ratuszowi znaleźć najtańszego ubezpieczyciela majątku miasta. Drugi przetarg wskazał już firmę, która zliczy wszystkie telefony stacjonarne i komórkowe, oszacuje koszty rozmów, a następnie pomoże jednostkom podległym miastu zawrzeć znacznie korzystniejsze umowy z operatorami telekomunikacyjnymi.

 

JEDNA POLISA DLA WSZYSTKICH

Od kilku lat najbardziej wartościowe składniki majątku miasta, to jest przede wszystkim budynki, komputery i drogi, ratusz ubezpiecza w jednej firmie, a to kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności rocznie. Polisa obejmuje m.in. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochroną objęty jest sprzęt elektroniczny i szyby od stłuczenia. Obsługą wszystkich roszczeń kompleksowo zajmuje się broker, wyłoniony w przetargu otwartym dla wszystkich zainteresowanych firm.

- W ostatnich dniach października ogłosiliśmy przetarg, który wskaże nam nowego brokera. Firma ta zobowiązana zostanie do wykonania wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczeniowych na kolejny okres ubezpieczenia rozpoczynający się już 1 stycznia 2013 roku mówi sekretarz miasta Andrzej Wierzbicki.

Ubezpieczeniem objęty zostanie Urząd Miejski oraz 26 podległych mu jednostkach, to jest wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, spółki (PEC i ZWiK), Zakłady komunalne (ZKM, ZGM, ZUP), Klub Nauczyciela, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej,  MOK, MOPS i Miejska Biblioteka Publiczna (wraz z ich filiami), MOSiR, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Żłobek oraz Tygodnik "Ziemia Sochaczewska".

 

TANIE ROZMAWIANIE

Na bardzo konkretne oszczędności ratusz liczy też w przypadku usług telekomunikacyjnych. Tu także do operatorów oferujących łączność stacjonarną i komórkową Urząd wyjdzie z propozycją kompleksowej obsługi ratusza i 26 podległych mu jednostek. Ale zanim to nastąpi trzeba sprawdzić, kto i ile wydaje na telefony, oraz gdzie szukać oszczędności. Usługi doradcze w tym zakresie świadczyć będzie firma SOFTBLUE z Bydgoszczy, która do 15 grudnia, na zlecenie UM przygotuje dokładny raport nt. stanu obecnego i zalecanych zmian. 

- Chcemy, by fachowcy podpowiedzieli nam, jak przygotować i przeprowadzić postępowanie przetargowe na zakup usług telekomunikacyjnych dla UM, naszych jednostek organizacyjnych oraz spółek. Do 15 grudnia firma przeprowadzi pełen audyt systemów telefonii stacjonarnej i komórkowej funkcjonujących w ratuszu, szkołach, spółkach, zakładach, jednostkach pomocy społecznej, kultury i sportu. Swoje spostrzeżenia umieści w raporcie zawierającym m.in. ocenę infrastruktury telekomunikacyjnej - technicznej i informatycznej, oraz analizę umów zawieranych z operatorami wyjaśnia A. Wierzbicki.  

W oparciu o wyniki audytu oraz analizę dostępnych na rynku telekomunikacyjnym usług, przedstawi urzędowi, jej zdaniem najlepszy sposób na obniżenie i zoptymalizowanie kosztów. Przygotuje też materiały do przeprowadzenia przetargu na zakup usług telekomunikacyjnych.

- Dziś każda jednostka, szkoła, zakład czy spółka korzysta z usług innego operatora, z innych planów taryfowych, z innych promocji. To dziesiątki umów i zobowiązań. Na rynku usług telekomunikacyjnych ostra konkurencja to norma, o klienta walczy kilku potężnych graczy, dlatego jestem przekonany, że wchodząc do operatorów z ofertą obejmującą obsługę aż 27 instytucji publicznych, uzyskamy bardzo dobre ceny dodaje sekretarz miasta.

 

UBEZPIECZENIE DLA 4,5 TYSIĄCA

W tym roku, po raz pierwszy, Urząd Miejski zajął się kompleksowym ubezpieczeniem ponad 4.100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkolaków i maluchów uczęszczających do żłobka oraz niemal 400 pedagogów. Pierwszym krokiem było ustalenia, jakie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków mają dzieci, młodzież i personel w 12 placówkach oświatowych. Przez lata każda placówka edukacyjna sama zbierała oferty od towarzystw ubezpieczeniowych i proponowała rodzicom jej zdaniem najkorzystniejszą. Wysokość składki i zakres ochrony w każdej szkole był inny. Jak ustalono, średnia roczna składka przekracza 36 zł, a suma ubezpieczenia wynosiła niewiele ponad 10,5 tys. zł.

Na zlecenie ratusza, tuż przed wakacjami, wyborem nowego ubezpieczyciela dla wszystkich szkół i przedszkoli zajął się broker. Narzucił on firmom sześć klauzul obowiązkowych oraz wymienił szesnaście innych, dodatkowych za które można było uzyskać dodatkowe punkty. Firma, która wygrała przetarg zaproponowała rodzicom siedem dodatkowych klauzul, oczywiście w ramach składki w wysokości 36 złotych. To m.in. zwrot kosztów leczenia do wysokości 30% sumy ubezpieczenia i świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę.

- Wyszliśmy do towarzystw z ofertą zawierającą nazwiska aż 4500 klientów i jak można się było spodziewać rynek podjął poważne negocjacje. Za 36 zł rocznie dostaliśmy znacznie szerszy niż dotychczas zakres ochrony, a suma ubezpieczenia wzrosła z 10,5 do 20 tys. na każde dziecko podkreśla z dumą  Andrzej Wierzbicki.

 

PRĄD PŁYNIE HURTEM

Od dwóch lat samorząd kupuje też hurtem energię elektryczną. Do ostatniego przetargu, rozstrzygniętego wiosną, przystąpiły dwie firmy z Gdańska i Rzeszowa. Tańsza o ponad 63.000 zł okazała się spółka PGE OBRÓT z Rzeszowa, która za dostawę energii do Urzędu Miejskiego, osiemnastu podległych mu jednostek oraz do lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach zażądała 1.011.000 zł.

- Operatorom zaproponowaliśmy obsłużenie ok. 200 punktów poboru energii, tj. dostawę prądu do ratusza, wszystkich szkół, przedszkoli, zakładów komunalnych, żłobka, Miejskiego Ośrodka Kultury, a także do punktów zasilających kilkuset lamp ulicznych. Zyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych, a za taką kwotę można np. utwardzić tłuczniem 200 metrową uliczkę osiedlową mówi z-ca burmistrza Stanisław Wachowski.  

Umowa z PGE OBRÓT SA wygasa 28 lutego, zatem tuż po Nowym Roku samorząd miasta będzie kolejny raz poszukiwał najtańszego dostawcy prądu.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy