Trio Basket w Dni Sochaczewa

REGULAMIN TURNIEJU TRIO BASKET 2011

I. CEL TURNIEJU TRIO BASKET
1. popularyzacja koszykówki, jako formy spędzania wolnego czasu bez jakichkolwiek używek;
2. promowanie zdrowego stylu życia;

II. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

III. TERMIN ROZEGRANIA TURNIEJU

Turniej odbędzie się 11 czerwca 2011 roku.

IV. MIEJSCE

Hala sportowa ul. Kusocińskiego 2

V. PROGRAM
Sobota, 11 czerwca 2011 roku
• godz 11.30 – weryfikacja zgłoszonych drużyn;
• godz 12.00 – pierwszy mecz;
• godz 15.00 – planowane zakończenie turnieju, wręczenie nagród, wspólne zdjęcie.

VI. ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA DRUŻYN
1. W turnieju biorą udział zespoły składające się z 3 zawodników.
2. Minimalny wiek zawodników to 16 lat.
3. Osoby niepełnoletnie, muszą przedstawić pisemne oświadczenie opiekuna prawnego,
zezwalające na udział w turnieju.
4. Drużyny nie mogą być koedukacyjne - turniej rozegrany zostanie w jednej kategorii:
◦ drużyny męskie
5. Do udziału w Trio Basket zostaną dopuszczone drużyny, które:
◦ w dniu imprezy podpisały regulamin Trio Basket oraz oświadczenie o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.

VII. PRZEPISY GRY
1. Mecze rozgrywane są na jeden kosz.
2. Spotkania rozgrywane są każdy z każdym.
3. Mecz trwa 5 minut z wyłączeniem meczu finałowego.
4. Czas nie jest zatrzymywany.
5. Mecz finałowy trwa 2x5 minut.
6. W przypadku gdy wynik meczu jest remisowy, o zwycięstwie decyduje 1 minutowa dogrywka lub
tyle dogrywek, ile będzie trzeba aby wyłonić zwycięzcę.
7. Rozgrzewka przed meczem trwa 1 min.
8. Punkty przyznaje się za trafienie do kosza z obszaru 2 punktowego – 1 punkt, za
trafienie zza linii rzutów za 3 punkty – 2 punkty, rzut wolny -1 punkt.
9. Drużyna tracąca punkty otrzymuje piłkę do wprowadzenia za linię rzutów za 3 punkty.
10. Niedozwolone jest zdobywanie punktów po przechwycie w obrębie rzutów za 1.
11. Kasowanie akcji, czyli konieczność wyjścia z piłką poza linię rzutów za 3 punkty przy każdej
zmianie posiadania piłki.
12. Zespoły same sobie sędziują. Należy dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej serdecznej atmosfery zawodów. W przypadkach spornych ostateczną decyzję
podejmują sędziowie zawodów.
13. Karą za faul przy rzucie (rzut niecelny) jest 1 rzut wolny.
Karą za przewinienia niesportowe, techniczne, dyskwalifikujące są 2 rzuty i posiadanie piłki z boku boiska.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zespołu z rozgrywek w
przypadku stwierdzenia uchybień regulaminowych i formalnych.

VIII. ROZGRYWKI

1. Sposób rozegrania turnieju będzie zależny od ilości zgłoszonych drużyn.
2. Turniej podzielony będzie na dwie fazy: grupową .
3. Podczas fazy grupowej drużynom przyznawane są punkty: za zwycięstwo – 3, za remis – 1, za porażkę 0.
4. O wyjściu z grupy decyduje ilość punktów. W przypadku takiego samego rezultatu decydujące będą kosze rzucone, a następnie kosze stracone.
5. O sposobie rozegrania turnieju, składach grupach organizator poinformuje drużyny przed jego rozpoczęciem.

IX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju, lub przeniesieniu go na inny termin.
2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
3. Organizator turnieju zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy;
4. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone na obiekcie sportowym w wyniku użytkowania niezgodnego z ich przeznaczeniem.
5. Nie zgłoszenie się do rozegrania meczu powoduje przyznanie walkowera drużynie przeciwnej.2
6. Organizator zapewnia szatnie i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu.
7. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
8. Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów, zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

 

Informacje dodatkowe
  0
  Oceń
  (0 głosów)

   

  Lokalizacja wydarzenia
  Zobacz kto wybiera się na tą imprezę:

  konto usunięte  wybieram się tam!

  Opinie i komentarze użytkowników (0)

  skomentuj ten artykuł

  e-Sochaczew.pl poleca filmy