Ubezpieczenia tematem na sesji

/ 5 zdjęć
Zdjęcia i foto: Ubezpieczenia tematem na sesji Radni i rady samorządowe sochaczew

Ostatnia wakacyjna sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 23 sierpnia. W sprawozdaniu z działalności od poprzedniej sesji wójt gminy poinformował o prowadzonych w czasie lata inwestycjach. Obecnie trwają jeszcze prace przy remoncie biblioteki w Iłowie oraz przy budowie strażnicy/świetlicy w miejscowości Łady. Z kolei w miejscowości Wisowa dokonano przebudowy drogi na odcinku 1070 m.b. Ponadto, jak poinformował zebranych wójt, władze gminy otrzymały ministerialną promesę dotycząca współfinansowania przebudowy drogi w miejscowości Narty, o którą od dawna upominali się jej mieszkańcy. Oznacza to ważną dla nich wiadomość o realizacji tej inwestycji w niedalekiej przyszłości. Wkrótce też, jak poinformował wójt czekają nas takie uroczystości jak: dożynki parafialno-gminne w dniu 4.09.2016 r. w Giżycach, które rozpoczną się Mszą Św. polową o godz. 13.30 oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 76 pomordowanym w miejscowości Henryków, które zaplanowano na 2.10.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych skierowano też zaproszenie na rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, który odbędzie się w dniu 3.09.2016 r. Z kolei na dzień 10.09. 2016 r. zaplanowano zakończenie sezonu motorowodnego w Suchodole. Po informacjach i ogłoszeniach wójta, przewodniczący RG oddał głos gościowi, który reprezentował Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i innych ubezpieczycieli. Referował on ważny dla rolników temat ubezpieczeń obowiązujących w rolnictwie. Jako polisy obowiązkowe wskazano: oc rolnika, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie upraw rolnych, które zobowiązuje rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia w zakresie min. 50% ich powierzchni. Temat ubezpieczeń wywołał dyskusję, która rozgorzała, gdy przedstawiciel TUW nie potrafił udzielić rolnikom odpowiedzi na wiele pytań. W szczególności zaś nie umiał wskazać, jakie warunki musi spełnić rolnik, aby uzyskać odszkodowanie za spalone w pożarze budynki. Żerujecie na nieświadomości rolnika – padły głosy z sali. Wybuchy oburzenia oraz brak odpowiedzi na ważne pytania doprowadziły do zamknięciu niedokończonej dyskusji przez przewodniczącego RG. Następnie w porządku obrad znalazły się sprawy różne, pośród których omawiano min. tematy dotyczące: usunięcia zakrzaczeń, modernizacji linii energetycznych, poszerzenia zbyt wąskiej drogi, zatrudniania cudzoziemców, segregacji śmieci, przebudowy wymagających pilnego remontu dróg powiatowych oraz dożynki gminne i powiatowe. Po omówieniu spraw różnych, dyrektorzy placówek oświatowych omówili zakres przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a następnie radni przeszli do podjęcia zaplanowanych w porządku obrad uchwał: w sprawie zmian w budżecie, zaciągnięcia kredytu długoterminowego, udzielenia pomocy finansowej powiatowi sochaczewskiemu na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3838 W Łaziska – Stare Budy o dł. 5,02 km” oraz w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Iłów, która obejmuje się wszystkie placówki oświatowe. Na zakończenie obrad Adam Garstka - sołtys wsi Załusków zaprosił wszystkich na promocję książki pt. „Ostanie akordy bitwy nad Bzurą”, której jest współautorem. Promocja odbędzie się w dniu 11 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie.  

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy