Umowy na dotacje podpisane! Blisko 800 tysięcy dla NGO

Zdjęcia i foto: Umowy na dotacje podpisane! Blisko 800 tysięcy dla NGO NGO lokalne sochaczew

Aż 84 umowy na dotacje z budżetu miasta Sochaczewa z 33 stowarzyszeniami działającymi na naszym terenie podpisze w tym roku burmistrz Piotr Osiecki. Suma pomocy, jakiej miasto udzieli sochaczewskim organizacjom pozarządowym w 2013 roku to blisko 800 tysięcy złotych. W środę, 3 kwietnia, w Urzędzie Miasta podpisano 33 umowy na realizację zadań miasta przez lokalne organizacje pozarządowe na łączną kwotę ponad 660 tysięcy złotych. Spośród 33 stowarzyszeń, które uzyskały dotacje, w Ratuszu zjawili się przedstawiciele 10 klubów sportowych: UKS Ogrodnik, UKS Siódemka, Rugby Klub Orkan Sochaczew, UKS Orkan-Judo, Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego, Klub Sportowy Bzura Chodaków, Klub Piłkarski Orkan Sochaczew, UKS Unia Boryszew, UKS Osiemdziesiątka, SKM Szarak, a także reprezentanci 5 organizacji pożytku publicznego, tj.: CARITAS P.M.B.N.P., Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Przystań.

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi i uwolnienie ich ogromnej energii, to był jeden z nadrzędnych celów, jaki postawiliśmy sobie do zrealizowania w tej kadencji. Praktycznie każdego dnia widać, że to był dobry ruch. Liczba imprez, inicjatyw, akcji realizowanych przez nasze stowarzyszenia jest ogromna. Gdyby miasto samodzielnie chciało zrealizować wszystkie te przedsięwzięcia, potrzebne byłby o wiele większe pieniądze. Dlatego z pełną odpowiedzialnością mówię, że środki, jakie przeznaczamy na konkursy dla organizacji pozarządowych to bardzo dobrze zainwestowany kapitał mówi Burmistrz Piotr Osiecki.

- Poza wsparciem finansowym jest też to pozafinansowe. Od dwóch lat, decyzją burmistrza sochaczewskie organizacje pozarządowe nie płacą za wynajem obiektów, które należą do samorządu miejskiego. Wartość tych świadczeń to prawie 200 tysięcy złotych na rok. W ramach UM powstał referat, który zajmuje się szeroko rozumianą współpracą ze stowarzyszeniami. Pomagamy jak możemy, Sochaczewskie Lato, Sochaczewska Jesień Kulturalna to tylko dwa z wielu projektów, które powstają dzięki współpracy organizacjami pozarządowymi. Dla wszystkich nasze drzwi są otwarte i to się naprawdę sprawdza dodaje Agata Kalińska, kierownik Referatu Kultury Sportu i Organizacji Pozarządowych.

Projekty organizacji pozarządowych realizowane będą w ramach Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Pomocy Społecznej, a także Upowszechniania aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i dorosłych w roku 2013.

A oto lista organizacji pozarządowych, które dostaną w tym roku wsparcie w ramach konkursów ogłoszonych przez burmistrza miasta Sochaczew:

 

I.       Rugby Club Orkan Sochaczew otrzymał dotację w łącznej kwocie 140.000,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi rugby 140.000,00 zł

II.    Uczniowski Klub Sportowy Ogrodnik otrzymał dotację w łącznej kwocie 13.750 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi koszykówki 10.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji letnich 3.750,00 zł

 

III. Uczniowski Klub Sportowy Siódemka otrzymał dotację w łącznej kwocie 24.875,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi judo 19.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne 4.000,00 zł

3)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji letnich 1.875,00 zł

 

IV. Uczniowski Klub Sportowy Orkan-Judo otrzymał dotację w łącznej kwocie 48.750,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi judo 31.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne 4.000,00 zł

3)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 10.000,00 zł

4)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji letnich 1.875,00 zł

 V.   Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego otrzymał dotację w łącznej kwocie  49.750,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego 40.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne   4.000,00 zł

3)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 4.000,00 zł

4)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji letnich 1.750,00 zł

VI.   Klub Sportowy Bzura Chodaków otrzymał dotację w łącznej kwocie 85.000,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej 70.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne 4.000,00 zł

3)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży   6.000,00 zł

4)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji letnich 5.000,00 zł

VII.   Klub Piłkarski Orkan Sochaczew otrzymał dotację w łącznej kwocie  51.500,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej 34.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
z w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne   5.500,00 zł

3)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 7.000,00 zł

4)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji letnich 5.000,00 zł

 

VIII. Uczniowski Klub Sportowy Unia Boryszew otrzymał dotację w łącznej kwocie  48.500,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej 36.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
z w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne   4.000,00 zł

3)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji letnich 8.500,00 zł

IX.   Uczniowski Klub Sportowy Osiemdziesiątka otrzymał dotację w łącznej kwocie  20.500,00 zł

1)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne   6.500,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 6.500,00 zł

3)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji letnich 7.500,00 zł

 X.  Sochaczewski Klub Motorowy SZARAK otrzymał dotację w łącznej kwocie 10.000,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportów walki i innych 6.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 4.000,00 zł

 

XI.  Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS P.M.B.N.P. otrzymał dotację  w łącznej kwocie 31.300,00 zł

1)      Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych 2.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci
i młodzieży w zakresie profilaktyczno opiekuńczym 9.600,00 zł

3)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno opiekuńczym 7.700,00 zł

4)      Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego 12.000,00 zł

 

XII.  Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii św. Wawrzyńca otrzymało dotację w łącznej kwocie 29.500,00 zł

1)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci
i młodzieży w zakresie profilaktyczno opiekuńczym 12.000,00 zł

2)      Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego 12.000,00 zł

3)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 5.500,00 zł

 

XIII.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Sochaczewie otrzymało dotację  w łącznej kwocie 80.300,00 zł

1)      Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 2.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci
i młodzieży w zakresie profilaktyczno opiekuńczym 25.400,00 zł

3)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii 12.150,00 zł

4)      Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego 36.000,00 zł

5)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji letnich 4.750,00 zł

 

XIV.  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy  w Sochaczewie - otrzymało dotację w łącznej kwocie 13.000,00 zł

1)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii - 13.000,00 zł

XV.  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie otrzymał dotację w łącznej kwocie 15.500,00 zł

1)      Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 3.000,00 zł

2)      Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 3.000,00 zł

3)      Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych 1.500,00 zł

4)      Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych 8.000,00 zł

 

XVI.  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Przystań otrzymało dotacj  w łącznej kwocie 22.500,00 zł

1)      Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych 1.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci
i młodzieży w zakresie profilaktyczno opiekuńczym 3.000,00 zł

3)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii 4.000,00 zł

4)      Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego 12.000,00 zł

5)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji letnich 2.500,00 zł

 

XVII.  Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-Do i Goju-Ryu otrzymało dotacj  w łącznej kwocie 3.750,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportów walki i innych 2.500,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 1.250,00 zł

 

XVIII. Polski Związek Niewidomych okręg Mazowiecki Koło Terenowe Sochaczew otrzymało dotację w łącznej kwocie 1.900,00 zł

1)      Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 1.900,00 zł

 

XIX.  Klub Maratończyka AKTYWNI otrzymał dotację w łącznej kwocie  13.025,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportów walki i innych 6.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 2.125,00 zł

3)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2.500,00 zł

4)      Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych 2.400,00 zł

 

XX.  Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji Razem i Sprawnie otrzymał dotację w łącznej kwocie 1.500,00 zł

1)      Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 1.500,00 zł

 

XXI.  Uczniowski Klub Sportowy Dragon Fight Club otrzymał dotację w łącznej kwocie 16.500,00 zł

1)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne   4.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 2.500,00 zł

2)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportów walki i innych 10.000,00 zł

 

XXII.  Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne osób Niepełnosprawnych Jutrzenka otrzymał dotację w łącznej kwocie 4.000,00 zł

1)      Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin 4.000,00 zł

 

XXIII.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzura otrzymało dotację  w łącznej kwocie 1.000,00 zł

1)      Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych 1.000,00 zł

 

 XXIV. Stowarzyszenie Muzyczne Sochaczewska Orkiestra Dęta otrzymało dotację  w łącznej kwocie 1.000,00 zł

1)      Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych 1.000,00 zł

 

XXV.   Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej otrzymało dotację  w łącznej kwocie 4.500,00 zł

1)      Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych 3.000,00 zł

2)      Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych 1.500,00 zł

 

XXVI.  ZHP otrzymał dotację w łącznej kwocie 24.000,00 zł

1)      Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 5.000,00 zł

2)      Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych 2.500,00 zł

3)      Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych 2.500,00 zł

4)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 10.000,00 zł

5)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne 4.000,00 zł

 XXVII.  Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Z Sercem Do Wszystkich otrzymało dotację w łącznej kwocie 9.200,00 zł

1)      Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 1.600,00 zł

2)      Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin 1.000,00 zł

3)      Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych 4.600,00 zł

4)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii - 2.000,00 zł

 

XXVIII.   Fundacja Polonia Militaris otrzymało dotację w łącznej kwocie 2.000,00 zł

1) Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych 2.000,00 zł

 

XXIX. Towarzystwo Miłosników Malarstwa Ślewińskiego otrzymało dotację w łącznej kwocie 500,00  zł

1)      Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych 500,00 zł

 

XXX.    Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie otrzymało dotację w łącznej kwocie 3.500,00 zł

1)      Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych 3.500,00 zł

XXXI. Uczniowski Klub Sportowy dwójka otrzymało dotację w łącznej kwocie 19.250,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi pływania 15.000,00 zł

2)      Zadanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 4.250,00 zł

 

XXXII.  Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało dotację w łącznej kwocie 5.500,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
 poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportów walki i innych 5.500,00 zł

XXXIII.  Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pływania ORKA otrzymało dotację  w łącznej kwocie 10.000,00 zł

1)      Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży
i osób dorosłych dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi pływania 10.000,00 zł

 

 

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy