Upamietniono zasługi honorowej obywatelki

/ 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Upamietniono zasługi honorowej obywatelki Sochaczewianie - sylwetki sochaczew

 W dniu 27 lipca w Iłowie odbyły się uroczystości związane z umieszczeniem na płycie nagrobnej tablicy upamiętniającej nadanie honorowego obywatelstwa Iłowa śp. Scholastyce Stodulskiej.

         Uroczystości rozpoczęły się w kościele Parafialnym w Iłowie, gdzie ksiądz proboszcz Krzysztof  Borucki odprawił mszę świętą w intencji  śp. Scholastyki Stodulskiej. We mszy uczestniczyli Wójt Gminy Iłów, Przewodniczący RG i Wice – przewodniczący, radni oraz rodzina, przyjaciele i sąsiedzi zmarłej. Po mszy św. uroczystości były kontynuowane na cmentarzu parafialnym w Iłowie, gdzie pochowana jest śp. Scholastyka Stodulska. Grupa osób, która przyjechała z kościoła na cmentarz zatrzymała się przy grobie zmarłej, gdzie głos zabrał wójt gminy Iłów, który wspominał zmarłą i jej zasługi dla tutejszej gminy oraz  wyjaśnił, że w dniu 11czerwca 2013 roku Rada Gminy Iłów podjęła uchwałę w sprawie przyznania Honorowego Obywatelstwa Gminy Iłów śp.Scholastyce Stodulskiej i z tej okazji na pomniku zmarłej umieszczona zostaje tabliczka upamiętniająca, w której czytamy: „Z okazji przyznania honorowego obywatelstwa gminy Iłów Rada Gminy Iłów oraz społeczność gminy Iłów składa wyrazy uznania oraz podziękowania za wkład włożony w rozwój naszej gminy podczas życia doczesnego pani Scholastyki Stodulskiej”.

         Podkreślić trzeba, że tytuł honorowego obywatela Gminy Iłów jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za trwałe zasługi dla Gminy Iłów. Nadawany jest osobom, które przez swe życie, rzetelną pracę oraz działaniami dla dobra wspólnego i wrażliwością przyczyniły się do rozsławienia gminy Iłów.

         Ś.P Scholastyka Stodulska urodziła się 13.07.1927r w Iłowie. Jako długoletni pracownik Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Iłowie wyróżniała się pracą społeczną, bezinteresownością i chęcią niesienia pomocy mieszkańcom gminy Iłów. Przyczyniła się do rozpoczęcia powojennej (lata 50 i 60 XX wieku) rewitalizacji Rynku Staromiejskiego Gminy Iłów oraz do rozpoczęcia pozytywnych procesów wzmacniania potencjału Iłowa i Gminy Iłów, a także do rozwoju wspólnoty lokalnej.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy