Urszula Pawlak – kandydatka na burmistrza

/ 63 komentarzy
Zdjęcia i foto: Urszula Pawlak – kandydatka na burmistrza Wybory samorządowe 2010 sochaczew

W tej części cyklu wywiadów z kandydatami na burmistrza Sochaczewa w wyborach samorządowych 2010 rozmawiamy z jedyną kobietą w gronie rywali – Urszulą Pawlak, popieraną przez Platformę Obywatelską. Pytamy, jaką ma wizję rozwoju naszego miasta.

Na początek proszę o krótkie przedstawienie się: wiek, wykształcenie, zawód, pasje.

Nazywam się Urszula Pawlak. Mam 49 lat. Urodziłam się w Sochaczewie. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Ukończyłam również Podyplomowe Studium Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Finanse i zarządzanie zawsze mnie fascynowały, dlatego w tym kierunku pogłębiałam swą wiedzę. Pracowałam w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Sochaczewie oraz jako Kierownik Biura Rady Miejskiej. Obecnie pracuję w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od 2006 roku pełnię funkcję radnej Rady Powiatu w Sochaczewie. Wolne chwile najchętniej spędzam z moim dorosłym już synem Bartkiem, który studiuje w innym mieście, oraz przy dobrej książce i muzyce klasycznej.

Dlaczego zdecydowała się pani ubiegać o fotel burmistrza?

Kandyduję na burmistrza, bo chcę sprawić, żeby ludziom chciało się żyć w naszym mieście. Żeby to miasto miało swoją pozytywną energię, żeby powstała społeczność obywatelska. Dzisiaj widać, że w mieście powstają nowe chodniki, ulice. Dużo się mówi o pozyskanych środkach unijnych na kanalizację. A mimo to, ludzie nie są zadowoleni z tego, jak tu się żyje. Ciągle ubywa mieszkańców. Spotykam się z wieloma ludźmi. Przyglądam się ich pracy i słucham z wrodzoną dociekliwością o ich problemach, troskach i kłopotach życia codziennego oraz pomysłach na ich rozwiązanie. Najciekawsze w tych rozmowach jest to, że ludzie opowiadając mi o swoich problemach, wiedzą również, jak je rozwiązać. Oczekują tylko wsparcia i pomocy. Chciałabym, gdy zostanę burmistrzem, być tym wsparciem dla mieszkańców.

Co burmistrz Sochaczewa może i powinien zrobić dla miasta - czego, pani zdaniem, oczekują w tej sferze mieszkańcy? Które z problemów Sochaczewa samorząd powinien rozwiązać w pierwszej kolejności? Jeśli wygra pani wybory, jak zmieni się Sochaczew za cztery lata?

Oczywiście wszystkie rozpoczęte prace i projekty należy niezwłocznie doprowadzić do końca. Jest dla mnie całkowicie jasne, że niektóre prace wymagają dłuższego czasu do realizacji, lecz wiem, że przy dobrej organizacji i podziale kompetencji oraz współpracy odpowiednich działów jesteśmy w stanie je przyspieszyć. Niezbędne jest stworzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Wizji Architektonicznej miasta. Tylko celowe i zaplanowane działanie przynosi skutek bez potrzeby wykonywania dwa razy czasem tych samych prac (nawet biurokratycznych) oraz oszczędza pieniądze publiczne.
Jednym z priorytetów jest budowa parkingów. Mocno dyskusyjna jest dla mnie sprawa płatnych miejsc parkingowych. Uchwałę w tej sprawie przyjęto wiele miesięcy temu, godząc się na ustawienie parkomatów niemal w całym centrum miasta, ale to nie jest dobre rozwiązanie problemu. Jestem zdania, że zamiast pobierać pieniądze od kierowców, powinno się przejrzeć mapy i wskazać miejskie działki, gdzie można zbudować nawet po kilka miejsc postojowych. Po odbyciu rozmów ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi wiem, że można także zbudować wiele miejsc postojowych wokół bloków. Koszt prac byłby niewielki, a ulga dla kierowców ogromna. Również sprawy budownictwa powinno się rozpatrywać wychodząc od przyjrzenia się możliwościom istniejącym na naszym terenie. Można by rozwiązać w ten sposób chociażby inny ważny problem, z jakim borykają się mieszkańcy - małej liczby żłobków i przedszkoli. Zamierzam wspierać gorąco inicjatywy i pobudzać kreatywność naszych mieszkańców do tworzenia chociażby niepublicznych ośrodków opieki nad dziećmi.
Bardzo ważną kwestią jest ochrona istniejących miejsc pracy naszych mieszkańców w sytuacji planowanych przejęć niektórych z funkcjonujących w naszym mieście przedsiębiorstw. Mówienie tylko o konieczności przyciągania inwestorów jest zdecydowanym nadużyciem lub brakiem znajomości rzeczywistych problemów mieszkańców.
Widzę potrzebę rewitalizacji centrum miasta oraz terenu podzamcza, jak i wspieranie rekreacji i organizację działań na rzecz sportu. Lepszego wykorzystania wymaga również bliskość terytorialna i kulturowa z Żelazową Wolą.

Proszę przedstawić pani koncepcję zarządzania zasobami i budżetem miasta? Jak burmistrz powinien postępować, mam na myśli współpracę z pracownikami urzędu i radnymi, by jego praca przynosiła wymierne efekty, by budżet, ewentualnie środki zewnętrzne, wystarczyły na niezbędne inwestycje?

Problemów jest sporo, a jak zawsze za mało pieniędzy. Jako burmistrz zamierzam skutecznie wykorzystać doświadczenie wyniesione z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Są jeszcze programy, na które można zdobyć dofinansowanie, tylko należy zdecydowanie, skutecznie i szybko działać.
Pracując w ratuszu miałam okazję poznać osobiście i w pracy wielu z jej pracowników. Moja opinia o nich jest pozytywna. Dla przykładu, nad budżetem miasta od prawie 20 lat czuwa jedna i ta sama osoba – Pani skarbnik, o której efektach pracy świadczą same fakty. Ratusz zawsze miał pieniądze na inwestycje, na pensje dla nauczycieli, co w przeciwieństwie do wielu gmin w Polsce nie jest normą. Wpadły one w tarapaty przez nierozsądnie zaciągane kredyty i nierozważną politykę inwestycyjną. Sochaczew tego uniknął, czego zasługą jest kompetencja Pani skarbnik. Pracownicy Urzędu Miasta są osobami kompetentnymi i zaangażowanymi, brakuje im jednak motywacji, która jest niemal wyłącznie wypadkową umiejętności komunikacji, której zabrakło burmistrzowi.
Uważam, że warto jeszcze raz wrócić do akcji sprzedaży mieszkań, nawet za symboliczną złotówkę.
Mam przekonanie, że obecny burmistrz nieco zaniedbał Radę Miasta, zbyt rzadko konsultując z nią swe pomysły i projekty. Burmistrz nie może sprawnie działać bez Rady, podobnie jak Rada Miasta nie wykaże się skutecznością, jeśli nie porozumie się z burmistrzem. Można się spierać, dyskutować, ale zawsze trzeba pamiętać, dla kogo i w jakim celu pracujemy.
Poważne problemy występują z Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, który nie jest w stanie płacić w terminie rachunków. Lokatorzy mieszkań komunalnych i socjalnych mają ponad 2,5 mln złotych długu wobec ZGM, a to pogrąża zakład balansujący na granicy niewypłacalności. Pilnie trzeba się tym zająć, podobnie jak szeroko rozumianym rynkiem śmieciowym. W Sochaczewie praktycznie nie istnieje selektywna zbiórka odpadów, gdyż prywatne firmy nie są szczególnie zainteresowane ustawianiem koszy na odpady nadające się do ponownego przetworzenia. Miasto nierozważnie oddało cały rynek śmieciowy prywatnym przedsiębiorcom, a dziś zastanawia się, co zrobić, by wypełnić unijne normy dotyczące odzysku śmieci. Jeśli ich nie wypełnimy, będziemy płacić ogromne kary. To jedno z zadań na tę kadencję - poważna, przemyślana i dobrze finansowana gospodarka komunalna. Budowa kanalizacji sanitarnej, choć słuszna i celowa, nie rozwiąże wszystkich problemów ekologicznych miasta.

Jest pani kandydatką na burmistrza sochaczewskiej Platformy Obywatelskiej. Czy pani poglądy polityczne znajdą przełożenie na zadania, które będzie pani próbowała wykonać jako burmistrz? Czy polityka na tym stanowisku ma znaczenie?

Moja wizja rozwoju miasta nie wynika z poglądów politycznych czy przynależności partyjnej. Przynależność do partii obecnie rządzącej może tylko pomoc mi w sprawowaniu urzędu burmistrza. Chcę tutaj podkreślić, żeby nie demonizować tego, że kandydat na burmistrza, czy burmistrz jest członkiem partii politycznej. Swobodę przekonań politycznych i przynależność do partii gwarantuje nam konstytucja, a każdy, kto obejmuje urząd burmistrza, bez względu na swoją przynależność partyjną, zobowiązany jest wykonywać zadania, które są zapisane w ustawie o samorządzie, w przypadku naszego miasta – o samorządzie gminnym.

Jaki powinien być burmistrz - pytam o cechy charakteru? Czy fakt, że jest pani kobietą, to walor na tym stanowisku, a może płeć się tu nie liczy? Pytając inaczej: pani kontrkandydaci w tych wyborach to sami mężczyźni. Dlaczego mieszkańcy mieliby zaufać kobiecie?

Tu nie chodzi o płeć. Myślę, że to powinno mieć najmniejsze znaczenie. W polityce i zarządzaniu miastem liczą się przede wszystkim określone cechy charakteru, kompetencje do zajmowanego stanowiska, doświadczenie, w tym życiowe, preferowany styl rządzenia, zapał do pracy, konsekwencja działania, mądrość polityczna i zwykłe szczęście. Chociaż często okazuje się w praktyce, że kobiety są znacznie lepszymi menadżerami.
A tak poważnie, najważniejszy jest jednak pomysł na rozwój miasta. Uważam, że na dzisiaj brakuje spójnej i dalekowzrocznej wizji rozwoju Sochaczewa. Mam wrażenie, że realizowane czy proponowane inwestycje są jakby przypadkowe, oderwane od siebie, wynikające tylko z dyrektyw unijnych czy populizmu. Nie znaczy to, że mamy nie realizować wytycznych płynących z Unii, chodzi mi o to, żeby każda następna inwestycja była konsekwencją poprzedniej na drodze realizacji założonego celu głównego. Da to w efekcie konsekwentny i płynny rozwój Sochaczewa.

Czy którąś ze sfer życia miasta: drogi, edukację, kulturę, sport, szczególnie chciałaby pani doinwestować jako burmistrz?

Każdą z nich chciałabym dofinansować, ale jestem realistką, twardo stąpam po ziemi i wiem, że potrzeby są znacznie większe niż możliwości. Wiem, że choć wiele zrobiono, żeby poprawić warunki do uprawiania sportu, to ciągle jest to minimum, które należy rozszerzyć. W pierwszej kolejności miasto musi rozwiązać problemy komunikacyjne, to jest doprowadzić do przebudowy skrzyżowania ulic Płockiej i Gawłowskiej, ronda w Chodakowie u zbiegu ulic Wyszogrodzkiej i Chodakowskiej, zbudować kilkaset miejsc parkingowych, dokończyć remont ulicy Warszawskiej.
Chciałabym także zwiększyć wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wiele z nich wyręcza samorząd, a zadania miasta realizuje za znacznie mniejsze pieniądze. W Sochaczewie działa prężnie kilkadziesiąt stowarzyszeń i fundacji, w tym tak znane jak e-Sochaczew, Związek Harcerstwa Polskiego, Kluby Sportowe osiągające sukcesy rangi wojewódzkiej i krajowej. Większość z nich pracuje z dziećmi i młodzieżą, organizuje wyjazdy wakacyjne, treningi i zawody sportowe, a przez to odciąga młode pokolenie od patologii. Trzeba ten sektor wesprzeć jeszcze mocniej, także finansowo.

Jako były pracownik Urzędu Miasta, uczestnik sesji rad miejskich, samorządowiec i sochaczewianka po prostu, ma pani zapewne pełną wiedzę na temat tego, co obecnemu burmistrzowi i jego współpracownikom, także radzie, udało się zrobić dla Sochaczewa przez ostatnie osiem lat. Jak pani ocenia tę pracę? Czy któreś z zadań, projektów zamierza pani kontynuować po ewentualnie wygranych wyborach? Pytam na przykład o plany odbudowy sochaczewskiego zamku, budowy centrum kulturalno-rekreacyjnego na polach czerwonkowskich, projekt stworzenia odpowiedniej infrastruktury do rekreacji nad brzegiem Bzury?

Obecny burmistrz trafił na „złoty okres” dla samorządów, na szansę, jakiej nie mieli jego poprzednicy i nie będą mieli następcy. Faktem jest, że w latach 2003 -2008 gwałtownie rosły dochody samorządów, gospodarka narodowa rozwijała się bardzo szybko, spadało bezrobocie. Koniunktura sprzyjała burmistrzowi Czubackiemu. Powstaje pytanie, czy ten „złoty okres” dobrze wykorzystano. Udało się dużo zrobić, głównie dzięki szerokiemu strumieniowi unijnych i rządowych dotacji. Warto przypomnieć, że sztandarowe projekty ratusza ostatnich lat w znacznej części sfinansowała Bruksela i Warszawa. Mam na myśli m.in. przebudowę Placu Kościuszki, targowiska miejskiego, ulicy Traugutta, Warszawskiej, budowę dwóch boisk ze sztuczną trawą.. Zmiany widoczne w mieście to przede wszystkim zasługa pracowników ratusza prowadzących i nadzorujących inwestycje. Można tu zadać pytanie, czy za zdobycie dotacji unijnych i ministerialnych są właściwie nagradzani i premiowani?
Jeśli chodzi o plany odbudowy sochaczewskiego zamku czy budowy centrum kulturalno-rekreacyjnego na polach czerwonkowskich, to pomysły są słuszne, ale słabiej z ich realizacją. Każdy z tych projektów to kilkanaście milionów złotych, których w budżecie miasta nie ma. Na zamek burmistrzowi nie udało się uzyskać unijnej dotacji, wniosek z Sochaczewa przepadł. Należy więc poszukać pieniędzy gdzie indziej, może oddolna inicjatywna mieszkańców, należy uruchomić kreatywność. W przypadku pól czerwonkowskich sprawa wygląda nieco inaczej. Moim zdaniem centrum kulturalno-rekreacyjne powinien budować prywatny inwestor, nie samorząd.
Warto przypomnieć, że w latach 90' samorząd realizował głównie inwestycje w cyklu jednorocznym. Zaczynano wiosną, a zadanie rozliczano jesienią. Dziś większość inwestycji miejskich realizowanych jest w cyklu 2-3 letnim, ich plany zatwierdzane są znacznie wcześniej, nawet dwa lata przed wbiciem w ziemię pierwszej łopaty. Zarządzanie miastem stało się bardziej skomplikowane, dlatego zadanie to wyborcy powinni powierzyć fachowcowi, który realnie patrzy na świat. Nie będę oglądała się wstecz i narzekała na poprzednika. Mam swoją wizję działania urzędu, podejścia do inwestorów oraz koncepcję długofalowego rozwoju miasta. Przy pomocy radnych i konsultacji z mieszkańcami będę strategię tę realizowała odpowiedzialnie i konsekwentnie.

Na koniec trzy pytania, które zadaję każdemu kandydatowi. Spółka zajmująca się budową lotniska w Bielicach, w której miasto ma udziały, deklaruje rok 2013 jako termin ukończenia inwestycji. Czy wierzy pani w ten projekt, czy jako burmistrz będzie go pani popierała, jeśli tak, to, w jaki sposób?

Zakończenia inwestycji lotniska w Bielicach w 2013 roku nie można wykluczyć, choć wydaje się to mało realne. Obecnie Spółka prowadzi równolegle dwa postępowania. Jedno dotyczy kwestii przekazania terenu Spółce przez stronę samorządowo–rządową. Uzgodnienia prowadzone są między Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Infrastruktury oraz Wojewodą Mazowieckim i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Ze względu na liczbę podmiotów biorących udział w tych uzgodnieniach można przypuszczać, że nie są to łatwe rozmowy i zapewne wymagają czasu. Prowadzone są również rozmowy dotyczące zmiany inwestora prywatnego. Trwają również prace przygotowawcze do opracowania szczegółowego Raportu Oddziaływania na Środowisko.
Nie ukrywam, że od samego początku powstania idei budowy lotniska w Bielicach byłam jego zwolenniczką. Inicjatorami tej inwestycji są również członkowie sochaczewskiego Koła PO. Jako burmistrz wesprę tę inwestycję, gdyż w moim odczuciu ta inwestycja jest szansą na rozwój Sochaczewa, poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy oraz zwiększenie wpływów do budżetu miasta.

Czy gazeta samorządowa 'Ziemia Sochaczewska' powinna istnieć, bo coraz częściej mówi się o zbytecznym wydatkowaniu publicznych pieniędzy na jej utrzymanie w kontekście dość silnej prasy lokalnej w Sochaczewie? A może powinno się zmienić jej finansowanie?

Likwidacja samorządowej gazety nie przyniesie miastu żadnych oszczędności. Kto tak twierdzi, jest w błędzie. Ratusz musi się skutecznie komunikować z mieszkańcami, informować o swoich działaniach, planach, zamierzeniach inwestycyjnych. Za teksty informujące o pracy burmistrza i Rady Miasta trzeba zapłacić prywatnym wydawcom. Nikt za darmo nie opublikuje zaproszenia na sesję, relacji z obrad Rady czy komunikatu o zbiórce odpadów wielkogabarytowych. „Ziemia Sochaczewska” to robi. Przy 90 milionach rocznego budżetu miasta, 50 tysięcy dopłaty do samorządowego tygodnika, to niezbyt wygórowana cena.
Osobną kwestią jest natomiast znalezienie przysłowiowego 'złotego środka', by samorządowa gazeta została otwarta na wszystkie opcje polityczne, publikowała opinie ludzi zarówno wspierających burmistrza, jak i krytycznie oceniających jego pracę. Słowem, wszystkich mieszkańców. Jestem stałą czytelniczką „Ziemi” i widzę, że obecny zespół działa sprawnie, zgodnie z etyką zawodową i zapisami prawa prasowego. Dopuszcza do głosu wszystkie zainteresowane strony; chwali, gdy jest za co, a gani, gdy widzi błędy. Na łamach „Ziemi” nie raz czytałam krytyczne listy mieszkańców, ostre komentarze satyryczne Sławomira Burzyńskiego pod adresem burmistrza czy radnych. I o to chodzi. „Ziemia Sochaczewska” przede wszystkim informuje, a komentarze i wnioski zostawia czytelnikom. W mojej ocenie dobrze wypełnia swoją rolę.

Czy jeśli zostanie pani burmistrzem - jakieś zmiany personalne czy też bardziej organizacyjne dotkną Urząd Miasta? Czy ma pani już jakiś pomysł na stanowisko wiceburmistrza, ewentualnie wiceburmistrzów?

Podejmując decyzję o starcie w wyborach na Burmistrza Miasta nie kierowałam się chęcią zmiany wszystkiego, lecz potrzebą zmiany stylu myślenia i zarządzania w mieście, by przyspieszyć jego rozwój. Z całą pewnością nie będzie w Ratuszu rewolucji personalnej, tylko lepszy system egzekwowania kompetencji i wiedzy oraz motywacji jego pracowników.
Chciałabym podkreślić, że do pracy w Urzędzie Miasta w Sochaczewie trafiłam w najtrudniejszym momencie swojego życia. Tu spotkałam ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłam i którzy w tym trudnym dla mnie okresie okazali mi wiele życzliwości i pomocy. Mam do nich szczególny stosunek. Pracując z nimi przez prawie pięć lat, poznałam ich nie tylko jako dobrych przyjaciół, ale również jako kompetentnych pracowników.
Co do pytania o wiceburmistrzów – to uważam, że za wcześnie o tym mówić. Nie lubię uprzedzać faktów, choć oczywiście wierzę głęboko, że wyborcy Sochaczewa znajdą w mojej osobie człowieka, który może i chce skutecznie zarządzać miastem tak, by życie w nim było przyjemniejsze.

figa


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (63)

showmanshowman
0
Takie bla bala bala. Żadnych konkretów i żadnych trudnych pytań ze strony odpytującej. A swoja droga warto pamiętać, że pani Pawlak zrobiła BARDZO WIELE aby pan Czubacki dwukrotnie został burmistrzem. A teraz występuje przeciwko niemu. To niezbyt eleganckie i nielojalne.
(2010-11-01 07:18)
robroyrobroy
0
czyli w stosunku do Czubackiego,kiedy robiła bardzo wiele aby został Burmistrzem, zachowała się jednak lojalnie,teraz kiedy zdecydowała się wziąść sprawy w swoje ręce i przekierować swoje życie na inny tor,jest nielojalna?przecież nie jest niewolnikiem Burmistrza Czubackiego tak jak kilku innych kandydatów którzy współpracowali z nim przez wiele lat
(2010-11-01 09:08)
StrakerStraker
0

Pani Urszulo, jeżeli można się tak zwrócić, póki co wiem, na kogo nie będę głosował, ale chciałbym Pani powiedzieć, że na tle tych chwalących się bez odrobiny pokory facetów zapewniających nas, czego to oni nie zrobią, wypada Pani znakomicie. Mam nadzieję, że mieszkańcy miasta jednak się obudzą i nie oddadzą Sochaczewa w ręce ludzi, dla których urząd burmistrza będzie jedynie pożywką dla zaspokajania napompowanego ego. Życzę dobrego wyniku i więcej odwagi. Za ambicjami politycznymi Pani wyborczych rywali naprawdę niewiele się kryje (prócz popleczników chętnych do objęcia ciepłych posadek) i powinna to Pani wykorzystać.

(2010-11-01 09:55)
lechailechai
0
wydaje mi się ze jednak to jakby nie było człowiek z nikąd.Jednym tchem wymieniam ludzi którzy  zaznaczyli swą obecnosc w mieście przez conajmniej 15 lat w rożnych dziecinach ale raczej ta pani do nich nie należy.Dziwi mnie ze PO zamiast wyciagac asy z rękawa wyciąga kota z worka.
(2010-11-01 10:27)
showmanshowman
0
Jak to nie zaznaczyła swoej obecności w miescie? Wsławiała się chyba udzialem w słynnej libacji w PEC  6 listopada 2009, w czasie której życia o mało nie postradał pewien powiatowy radny?

(2010-11-01 12:45)
teresas1978teresas1978
0

Najbardziej rozbawiaja mnie komentarze ukrytych za tajemniczym nickiem slepych zwolennikow (a moze powinnam powiedziec "niewolnikow"?) panow Czubackiego i Osieckiego.

Nie maja nic do powiedzenia, karmia sie papka jaka uslyszeli z mediow (gornolotne okreslenie) Sochaczewa i teraz robia wszystko by zakrzyczec tych, ktorzy w przeciwienstwie do ich Panow i Wladcow maja cos nowego do powiedzenia, a co najwazniejsze - MOGA COS NOWEGO ZROBIC!

Czytajac te komentarze zdecydowalam sie zalozyc konto w tej spolecznosci, aby moc cos dodac od siebie.


Wywiad Pani Pawlak jak dotad byl jedynym wywiadem, w ktorym padly stwierdzenia przemyslane i da sie wyczuc, ze rozmawia sie z profesjonalista. Nie ma tu bredni wynikajacych z chorej potrzeby zaspokojenia swojego meskiego ego za wszelka cene.

Mam nadzieje, ze podobnie jak moi bliscy, znajomi, wspolpracownicy i co najwazniejsze - sasiedzi, rowniez zrozumieja, ze te same osoby nie zrobia niczego nowego i ze Sochaczew potrzebuje odmiany. CALKOWITEJ ODMIANY.


Przepraszam z gory, ze pisze bez polskich znakow, ale nie mam takiej mozliwosci. 

Jako kobieta i przedsiebiorca, jako sochaczewianka i matka zdecydowanie chce zobaczyc jako burmistrza Pania Pawlak.

A chlopy niech przestana klapac dziobami, bo i tak u nich w domach prawdziwymi glowami domu sa ich zony.


Pozdrawiam serdecznie,

Teresa (Asia)

(2010-11-01 15:45)
atramartaatramarta
0

Wreszcie ktoś rozsądny i do tego Kobieta! Ma Pani mój głos:)

(2010-11-01 16:49)
moonshadowmoonshadow
0

Ciekawi mnie jakie ma osiągnięcia kandydatka w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie oraz odkąd tam pracuje? 

Czyż nie było tak, że PO współpracowało z Czubackim?

(2010-11-01 22:53)
Sochaczewianin1980Sochaczewianin1980
0
Nagle pojawiają się nowe twarze wśród komentatorów. Niby tak spontanicznie popierają, to tych, to tamtych. Ale brawo. Walczcie o swoją kandydatkę - członkowie sztabu PO. Tak się zaczyna prawdziwa kampania. Proszę Was tylko nie idźcie drogą medialnych sochaczewskich braci i nie opluwajcie wszystkich i wszystkiego. Droga teresas rozumiem, że ty tak spontanicznie dołączasz do społeczności esochaczew. I zupełnie nie masz nic wspólnego ze sztabem Pani Urszuli. (2010-11-02 00:35)
showmanshowman
0
Panie Robercie M. to pan wszystkich opluwa i tych braci właśnie też. I zapewne nei ma pan nic wspólnego ze sztabem Piotra O.
(2010-11-02 06:18)
Daniel5Daniel5
0

Witam.


Jedno jest pewne.


Pani Urszula jest ładniejsza od pana Czubackiego:):)

(2010-11-02 08:54)
lechailechai
0
no z pewnością ale czy możemy zaufać tej x-osobie?
(2010-11-02 11:07)
karol997karol997
0

Tylko fryzurę ma ala Pitera i to mnie przeraża...nie znam tej pani.


Pozdrawiam Karol

(2010-11-02 11:39)
lechailechai
0
NO TAK - BRALCZYK -autorytet pisowni HTML= na mojej klawiaturze nie istnieją te klawisze a jednak czasem wciskam pokrętne łamańce by je uzyskać ale to przede-wszystkim aby ci nie internetowi mogli to rozczytać bo nie ich wina że wzorują sie na old modelach  typu Prof .Bralczyk.widocznie i takie same Old poglądy ściśle konserwatywne maja co nie jest ich ujmą a przywilejem .Tyloko po co ganią innych skoro nikt ich nie chce łajać za ten akt dezaprobaty dla pluralizmu anty dramatyzmu i wywodzącemu się ścisle od komunizmu -gramatycznej poprawności (sprawdź czemu  gramatyka pl jest tak istotna i dla kogo i od kiedy pisze sie Rej  i od kiedy Reymont)
(2010-11-02 13:04)
czachaczacha
0
Pani ulu, nie chcę mi się czytać pani wywodów, zastanawiam się co wam jeszcze potrzebne jest do szczęścia, jeśli można to nazwać szczęściem. założyła się pani z kimś, że wystartuje pani w wyborach, czy zabierze pani głosy konkurentowi czubackiemu, wasza brudna polityka aż trąci świńską grypą. myjąc łapy umyjcie i sumienie. temu czubackiemu już chyba nikt nie uwierzy. ja poparłbym stalina, zrobiłby z wami porządek.
(2010-11-02 16:28)
Mewa2103Mewa2103
0
... aż mi serce drga... rządzą w Warszawie ...to..mi pomorze ...pani Urszulo bycie kobietą zobowiązuje i nie może być kartą przetargową, tym bardziej bycie tu i tam ..byłam  z panem Czubackim teraz nie  -bo coś mi się wydaje ,że było źle- zrobię lepiej... takie argumenty i tacy kandydaci są niewiarygodni ... są  kandydaci godniejsi  naszego  poparcia bo coś w tym mieście zmienią, dla mnie Pani nie jest kandydatem wiarygodnym , który cokolwiek zmieni... (2010-11-02 17:06)
StrakerStraker
0
A cóż Tobie potrzebne do szczęścia, Czacho? (2010-11-02 17:08)
naszanasza
0
Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów czytam wywiad z kandydatem na burmistrza, który daje mi niezwykle miłe dla mnie przekonanie, że osoba ta wie o czym mówi i wie jak chce dokonać zmian, które są  potrzebne i istotne dla miasta i gminy. Reszta kandydatów tylko powiela slogany populistyczne, które są prawie niemożliwe do zrealizowania.
Brawo! Pani Urszulo Pawlak ma Pani mój głos! Wierzę, że reszta mieszkańców tez to zauważy! Trzymam kciuki za Panią!
(2010-11-02 17:10)
czachaczacha
0
mi do szczęścia potrzebna jest kasa jak im wszystkim i uli, bogusiowi, piotrusiowi i innym. a poza tym nic tak nie podnieca jak władza. pawlak źle mi się kojarzy. wicepremier pawlak pochodzi z pacyny czy coś z tych okolic, narobił przekrętów z kochanką, przeniósł się do żyrardowa i rżnie kozaka. zostawił żone dzieci, rozporek go wyprowadził. olejnik drugi, pochodzi gdzieś za głownaem  z pegeeru stawów hodowlanych wielki mi warszawiak. w ogóle ci pseudo politycy i ci co prą do władzy. to nie oszukujmy się nie mają czystego sumienia i intencji.
(2010-11-03 10:18)
StrakerStraker
0
No mniej więcej takiej odpowiedzi się spodziewałem. Życzę szczęścia w takim razie! Duużooooo!  (2010-11-03 11:11)
czachaczacha
0
ale to nie mi jest potrzebne szczęście bo go mam, a im co kandydują. spytaj się ich na co liczą. jeśli byłby jeden kandydat to wiadomo fart mu jest niepotrzebny, jak dwóch no to jakaś świnia podłożona konkurentowi i po sprawie a jak jest ich tylu to wszystko robią i pomagają jak mogą szczęściu, kościółek, talizmanki, wudu, gusła i tak dalej. jakbyś miał możliwość wleźć do ich łbów mocno byś się zdziwił jakich myśli się dopuszczają i co by zrobili by dorwać się do władzokoryta. a leszcze myślą jacy to oni poukładani, nic mylnego tylko zdolności krasomówcze i układy decydują o ich oszustwach. jak się obiecuje dbać o interesy miasta i mieszkańców a po wyborach ich się nie realizuje to jest oszustwo wobec wyborców.
(2010-11-03 12:07)
StrakerStraker
0
Ale skoro szczęście liczy się w pieniądzu, to chyba możesz go mieć jeszcze więcej. No i tego Ci właśnie życzyłem. A Pani, Pani Urszulo, niech się nie przejmuje podobnymi komentarzami i robi swoje. Tylko więcej odwagi i aktywności!  (2010-11-03 12:11)
czachaczacha
0
prywatnie do pani uli to ja nic nie mam, dopóty dopóki nie zostanie burmistrzem i po kadencji okaże się że zrobiła dla miasta tyle co nasz sochaczewski berlusconi. ma władzę, ma media, ma kasę i most się zarwał i nic nie robi. za komuny byłoby to nie do pomyślenia. obaliliśmy komunę nie dla siebie tylko dla tych co nie mogli przebić się do władzy i koryta.
(2010-11-03 12:40)
atenaatena
0
A ja jestem ciekawa ilu z Was pójdzie na wybory 21 listopada??
Krytykować siedząc w domku jest dość łatwo. Wytykać innym błędy samemu nie widząc swoich niedoskonałości też nic trudnego.Pani Urszula ma ogromną wiedzę , doświadczenie i wie przy użyciu jakich  środków można  dokonać wiele w naszym mieście.Od dawna wiadomo że to kobiety są lepszymi strategami bo od Napoleona jakoś żaden z Panów się nie popisał.!!
Pani Urszulo też jestem kobietą i ufam że my kobiety dokonamy słusznego wyboru.
Inteligencja i mądrość życiowa to coś co nas wyróżnia.Warto głosować na kobiety.
(2010-11-03 14:04)
knyszewrknyszewr
0

Zastanawiam się, jak Sochaczew ma być normalnym miastem i jak zarządzanie nim ma odbywać się w zgodzie, podczas gdy w kampanii, zamiast dyskutować o sprawach ważnych dla miasta, o możliwościach i perspektywach, internauci opluwają siebie nawzajem i kandydatów konkurencji. Zamiast skupić się na faktach, co kto sobą reprezentuje, jakie ma podejście i intencje - piszecie o komunie, o świńskich zagrywkach... Ludzie! Niektórzy z Was nie nadają się do społeczeństwa!

I chciałbym jako osoba "związana" z Panią Urszulą zaznaczyć, że w słowne przepychanki się nie bawimy i bawić nie będziemy. Poziom dyskusji sięga dna, a co najsmutniejsze, do tego dna najszybciej dobijają "lisy", czyli wyimaginowane profile sztabów.

Pozdrawiam.

KnyszewR(2010-11-03 14:07)
czachaczacha
0
wiadomo do czego napoleonowi były potrzebne kobiety miała swój wkład i p. walewska. jaką merytoryczną debatę przeprowadził jakikolwiek kandydat, ja takiej nie widziałem i nie słyszałem. obietnice i chwalenie się rzeczami które inni wypracowali to nazywacie programem. przypomina mi się kampania wałęsy jak rządny władzy obiecywał cuda, a jak został prezydentem oczywiście nie chciał ale musiał, co wygadywał, że on jako prezydent nic nie może jest rząd, ja jako burmistrz nic nie mogę jest rada, tak kwitują nasi wielcy tego miasta łosi.
(2010-11-03 14:22)
atenaatena
0
A może Szanowny Pan wybrał by się osobiście na spotkanie z którymś kandydatem i spróbował oddziaływania tych silnych osobowości na sobie?? Wie Pan takie samo czytanie o kandydacie i jego niewątpliwej inteligencji nie zawsze oddaje całą charyzmę i siłę przekonywania takiego człowieka.Pani Urszula to pogodna, zdecydowana i silna osoba która wie co mówi. A ja wiem co pisze bo pofatygowałam się na spotkanie z kandydatką na burmistrza i teraz wiem czego mogę oczekiwać. Panu też proponuję troszkę bardziej włączyć się w życie naszego miasta nie tylko przez świetny portal e- sochaczew.No i nadal zachęcam do wzięcia udziału w wyborach. Jeśli nie odda Pan swojego głosu to tak jakby oddał go Pan po trosze na każdego z nielubianych kandydatów. A przecież tego by Pan nie chciał:)
(2010-11-03 14:36)
teresas1978teresas1978
0

To moze postaraj sie do tego ich naklonic, zadawaj pytania na poziomie, wymagaj jako obywatel odpowiedzi. A potrafisz tylko robic zamet i szum, a zeby glosniej bylo! Zamiast sie madrzyc mogles napisac cos z sensem i rozpoczac dyskusje. Ale jak napisal knyszrew - Wy nie chcecie dyskutowac, ani rozmawiac i debatowac. 

Pani Urszulo niech sie Pani w ogole nie oglada na te durne komentarze. To jest 15-20 osob, ktore beda sie zawsze opluwac i wzajemnie obrazac, bo to jest ich pomysl na zycie. Krzycza, bo nikt ich nie slucha. A pewnie na wybory i tak nie pojda, bo beda zajeci komentowaniem aktualnych wynikow w Internecie... 

Zajrzalam na strone kandydata PiSu i potwiedzilam sobie jedynie, ze meskie ego kandydatow wystawia im rachunek, ktorego ich rozumy nie sa w stanie splacic...

Teresa Suchecka

(2010-11-03 14:38)
teresas1978teresas1978
0
moj komentarz byl skierowany do Pana CZACHA (2010-11-03 14:38)
czachaczacha
0
może jestem utopijnym ideologiem, niech funkcja burmistrza, radnych, wójtów, prezydentów senatorów, posłów będzie społeczna bez wynagrodzenia. oczywiście sceptycy powiedzą że będą korumpować. ale to są nasi przedstawiciele z wyboru. jeśli są tak prawi to nie będą korumpować. nie mam pojęcia za co im się płaci za nazwisko, za to że uwierzyli im wyborcy, przecież są resorty w urzędach i tam są rzekomo fachowcy, to że uprawia się tam fachowy nepotyzm to inna sprawa. do rządzenia pchają się od lat te same osoby, weźmy młodzieszyn, ta pani to już chyba nie odnalazła by się bez swej posady a jaki wstyd. niesamowity jest tupet tych ludzi. nawet ci co walczą o reelekcje nie mają poczucia przyzwoitości, puścili by innych ale nie bo co z nimi będzie, chyba że kuzyna, znajomego no i załatwi mu ciepłą posadkę.
(2010-11-03 14:55)
atenaatena
0
Problem polega właśnie na tym, że brakuje osób ( nowych, młodych) które chciały by w sposób dynamiczny zajmować się sprawami naszego miasta. Młodzi ludzi albo unikają odpowiedzialności albo nie interesuje ich nic poza czubkiem własnego nosa.Nie chcą kandydować też z prostej przyczyny właśnie finansowej, wolą ciepłą posadkę w firmie w Warszawie.Dlatego uważam, że należy właśnie wymienić starą kadrę na ludzi bardziej kreatywnych takich jak Pani Ula.Nie bojących się podejmowania decyzji i odpowiedzialności.
(2010-11-03 15:27)
czachaczacha
0
nie wiem co się dzieje z ludźmi. czy wy nie widzicie tego szaleńczego parcia. przecież wybory to pogoda dla bogaczy a jak się uda to jeszcze bardziej poprawią sobie, niektórzy odzyskają twarz, inni wyciągną się z dołka, wiele jest bardzo prozaicznych powodów kandydowania. nam się wciska kit jacy to oni cudotwórcy. trzeba jechać do powodzian i zobaczyć tam zaradność włodarzy. masakra. jeździł tusk z fotoreporterami i lansował się. któryś z powodzian nie wytrzymał tej obłudy wypali mu w kinola. już nie jeździł. tak by się należało z nimi postępować. oni w białych rękawiczkach robią co chcą a my gołymi rękoma pracujemy na nich.
(2010-11-03 15:28)
czachaczacha
0
pani ula też nieźle się lansuje w tej bluzeczce i chyba dla tego na nią zagłosuję.
(2010-11-03 15:31)
atenaatena
0
Wolałabym aby Panem powodowały inne pobudki wyboru na burmistrza miasta niż błękitna bluzka ale dobre i to>:) Pozdrawiam i do zobaczenia przy urnie wyborczej.
(2010-11-03 15:36)
czachaczacha
0
ja nie mam na uwadze kolor i typ bluzeczki. mam nadzieję że to nie retusz.
(2010-11-03 16:27)
Jan1Jan1
0
Popieram Urszulę Pawlak !!! (2010-11-03 16:51)
IrekisIrekis
0

Trudno mieć negatywną opinię o kobiecie i w dodatku ładnej kobiecie.


Trudno nie pochylić głowy przed jej głosem miłym, cichym, rozsądnym.


Ale najtrudniej powiedzieć jej idź walcz.


Posłaliśmy ją na pierwszą linię a sami dupy trzymamy w okopach.


To my zdecydowaliśmy, że osoba, która potrafi zorganizować ludzi w sprawnie działający zespół może pomóc temu miastu -  Naszemu Miastu.


JA wierzę w to, że URSZULA PAWLAK, gdyby została pierwszym w dziejach Burmistrzem Kobietą w Sochaczewie, pokaże klasę w swym działaniu, a miasto dla nas, mieszkańców będzie domowym ogniskiem, którego w tym złym świecie tak bardzo nam wszystkim trzeba.


ULU na dobre i na złe razem z Tobą.

(2010-11-03 16:52)
Jan1Jan1
0
Dziwią mnie opinie osób którym nie podoba sie kolor bluzki, fryzury, piszą że jest z nikąd tzn mało znana. Jeśli ktoś z tych osób od czasu do czasu czytałby sochaczewskie gazety, bywał na sesjach Rady Powiatu lub brał udział w oficjalnych spotakniach z okazji świat państwowych i kościelnych na terenie Sochaczewa to nie jeden raz mógłby poznać Pania Urszulę Pawlak. Ten kto nie należy do społeczności sochaczewskiej tylko jest mieszkańcem Sochaczewa, to oczywiście o tym wszystkim nic nie wie i to te osoby piszą uszczupliwe słowa pod adresem Pani Urszuli. Miałem zaszczyt poznać Kandydatkę na burmistrza miasta Sochaczewa. Rozmawialismy o kwestiach dotyczacych naszego miasta, zarządzania jednostkami z udziałem kapitału Państwa, o sposobach skutecznego rozwiązywania problemów mieszkańców. To naprawdę kobieta o wielkiej  kulturze i wiedzy merytorycznej . z cała pewnością takiej oczekują mieszkańcy naszego miasta. Pani Urszulo ma pani mój głos i moich najbliższych.  (2010-11-03 18:30)
showmanshowman
0
Następny partyjny klakier.
(2010-11-03 20:05)
robroyrobroy
0
zgadzam się z karolem997,FRYZURA JEST DO POPRAWKI I TO NATYCHMIASTOWEJ!!Pani Urszulo,szybki fryzjer i zdjąć te Pitere z głowy,jeżeli jakaś koleżanka mówi Pani że jest w tych włosach cudownie-NATYCHMIAST PRZERWAĆ ZNAJOMOŚĆ,howgh-rzekłem!
(2010-11-03 21:02)
kuba1979kuba1979
0

Znam Urszule Pawlak. Jest to ciepła uczciwa osoba. Ma dużą wiedze i pomysł na Sochaczew. A rozmowy o fryzurze , kolorze bluzki czy innych takich głupotach świadczą, że przeciwnicy polityczni nie mają żadnych argumentów przeciw jej kandydaturze. Szanowna Pani Urszulo ma Pani mój głos , a także głosy wielu moich znajomych. WYGRAMY RAZEM!!!


 

(2010-11-03 21:45)
KaikKaik
0

Absolwentka Akademii Finansów w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji) oraz Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych), od 2006 roku radna Rady Powiatu. Obecnie pracuje w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych. Miła, ciepła, skromna. Czego chcieć więcej.

(2010-11-03 22:48)
karol997karol997
0

Wszyscy są skromni, wykształceni i obiecują a potem tylko wstyd i kłopot że oglądamy w TV wieści ośmieszające Sochaczew.


Dzięki Robroy za wsparcie...:) konieczna zmiana ale nie koniecznie na ala Piterkę...:)


Pozdrawiam Karol


Ps. acha i nie naciskajcie ja zdania nie zmienie, a jak zdecydowała sie na kandydowanie to nich czyta czego oczekują wyborcy. Chcę by pensja burmistrza nie przekraczała pensji Premiera czy Prezydenta- to chyba lekka przesada za same podpisy jak chwalił się kiedyś obecnie nam panujący i ciągle oczekiwał podwyżki.

(2010-11-03 23:22)
robroyrobroy
0
Kuba 1979-za uwagę o fryzurze myślisz że jestem przeciwnikiem politycznym? akurat jest wręcz przeciwnie odwrotnie,jestem sympatykiem Urszuli Pawlak i myślę że ta Piterowa fryzura ją trochę szpeci,swojej małżonce też czasami podpowiadam że np. w tej spódnicy wygląda kiepsko,kończy się to nierzadko ciszą domową-błogie chwile :-)),jako mężczyzna mam swoje zdanie co do wyglądu kobiety i widziałbym Panią Urszulę inaczej uczesaną,ale jej wola i jej samopoczucie jest ważniejsze
(2010-11-04 08:01)
ChodakowChodakow
0
Całkiem mądra babka z tej Pani Urszuli. Ja na jej miejscu wywaliłbym Czubackiego nieroba jeszcze przed pierwszą kadencją, ale i tak Pani Ula sobie zapulsowała. Gdyby tego nie zrobiła to osobiście wrzuciłbym PO do lokalnego worka razem z PIS-em. A tak to okazało się że kobieta ma jaja, większe niż Czubacki i jego betonowi przyjaciele razem wzięci. Z tego co sie doczytałem to cała platforma go nie poparła, a poparła Panią Ule. To o czymś świadczy. Naprawdę cieszę się osobiście. Więc zwolennicy Czubackiego z całym szacunkiem, ale jeszcze sie wybory nie zaczęły a wy już na przegranej pozycji. Gdybym miał wybierać pomiędzy burmistrzem z PiSu i Czubackim, wybrałbym PiS-którego nienawidzę. Lepsze Pisowskie miasto, niż miasto bagno Czubackiego.
(2010-11-04 10:01)
czachaczacha
0
no, że berlusconi musi odejść i cała jego klika to chyba przesądzone ale nie łudźmy się ula nie da im krzywdy zrobić to taki układ. czubackiemu dawno już powinnyśmy podziękować a raczej rozliczyć i na kuroniówkę. brat jego miał nam pół ameryki przywieźć i nic. może i przystojny jest ten czubacki ale co z tego, w mszczonowie rządzi p. kurek może nie ma szans na wdzięki z czubackim ale ile on zrobił dla mszczonowa to nasz berlusconi nawet 1/100 o tym nawet nie pomyślał. ula może jest i ładna i powabna ale to jest układ o którym nie wszyscy muszą wiedzieć. ja też  mogę wam obiecać że zniosę podatki, że zwolnię połowę urzędasów z ratusza, zwiększę pomoc uboższy i tak dalej. no dobrze jak on jest taka wyjątkowa niech wskaże komu pomogła w trudnej sytuacji ze swoich prywatnych pieniążków, rodzina się nie liczy, ile dzieci wysłała na wakacje z biednych rodzin, będąc burmistrzem ma się jako taką władzę i za kasę miejską też był bym altruistą. niech pochwali co zrobiła dla miasta od siebie za swoje
(2010-11-04 10:38)
Daniel WachowskiDaniel Wachowski
0
W imieniu wszystkich urzędników sochaczewskiego ratusza serdecznie dziękuję Panu za nazywanie nas "urzędasami". To naprawdę budujące...
(2010-11-04 11:57)
robroyrobroy
0
gdzie takie stwierdzenia padło,Panie Wachowski?i w jakim kontekście?
(2010-11-04 12:29)
SzczawiuSzczawiu
0
robroyu robroyu przeczytaj wypowiedź niejakiego czachy (2010-11-04 12:43)
robroyrobroy
0
szczawiu,sorry,okulary mnie zaoparowały jak kartoflanke żarłem i dziekujemy panu przeczytałem jako dziękujemy pani,cofam pytanie do Pana Wachowskiego
(2010-11-04 12:47)
Agnieszka PoryszewskaAgnieszka Poryszewska
0
Podoba mi się pomysł dotyczący miejsc parkingowych. Nie sądze by było nas teraz stać na wypasione, wielkie parkingi, a stworzenie po kilka miejsc w różnych punktach miasta jest tanie i ułatwiałoby życie wielu kierowcom. Czyżby niezawodny geniusz prostoty? :)) (2010-11-04 13:48)
czachaczacha
0
panowie i panie urzędnicy, wam się we łbach poprzewracało. wy jesteście z naszych podatków opłacani by nam służyć. jak by była możliwość wywalenia urzędasa przez niezadowolonych petentów to garstka by was została i chyba tylko do palenia w kotłowni. wachowski chyba nic nie załatwiał w naszym ratuszu urzędowego. oczywiście wszyscy go znają, ale niech wyśle osobę biednie odzianą z ukrytą kamerą a potem bogato i zobaczy poziom traktowania petenta. byłem światkiem takich obcesowych zachowań. musicie sobie wbić że my was utrzymujemy. ja wybieram przedstawiciela swojego miasta nie po to by po wyborach kalać i płaszczyć się przed nim tylko po to by służył mi pomocą i był dla mnie partnerem a nie nadmuchanym pawiem.
(2010-11-04 13:51)
SzczawiuSzczawiu
0

a od kiedy to pracowników UM sie wybiera? Coś mnie ominęło?

(2010-11-04 14:37)
castrocastro
0
Panie Danielu a Pana zdaniem kto będzie lepszym burmistrzem, kto ma lepsze kompetencje i na kogo poleca Pan głosować? Obecny burmistrz czy pani Urszula? Liczę, że nie uchyli się Pan od odpowiedzi...
(2010-11-04 15:57)
robroyrobroy
0
castro,co Ty dzisiaj brałeś?wódka +red bull?
(2010-11-04 16:10)
ChodakowChodakow
0

Zgodzę się z Czachą w kwestii przewietrzenia zaschłych dziadków myślę tu o Czubackim;-) ale Panie nie jesteśmy w średniowieczu aby ktoś miał nam służyć to lekka przesada. Nie podoba mi się to stwierdzenie. Utrzymajmy poziom merytoryczny i nie mylmy pojęć. Wybierzmy ludzi którzy wprowadzą nowoczesny styl zarządzania naszym miastem. Chyba o to nam chodzi. Co do Pana Wachowskiego to miałem z nim kilka razy bezpośredni kontakt i okazał się w porządku gościem ;-) Ja starałem się być miły i jakoś nie odebrałem go negatywnie. Każdy ma swoje doświadczenia, kiedyś załatwiałem coś w urzędzie pracy... tam to pracują niezłe babki. Wchodzisz a one na dzień dobry dystansują cię na kilometr. Jak ktoś nie ma gadane to nic nie załatwi.  Pytacie na kogo zagłosuje Wachowski dla mnie logiczne jest to że poprze Panią Ule, jak dobrze sie doczytałem to razem są w PO - dla mnie prosta sprawa. I dajcie sobie spokój z tym Czubackim
(2010-11-04 17:17)
TrojaTroja
0

Prawada jest taka, że Pani Urszula Pawlak aktywnie wspierała burmistrza przez 7 lat.


Klub PO zresztą też. PO razem ze Wspólnotą forsował przez kilka miesięcy podwyżkę pensji dla burmistrz.


Rzecznik burmistrza to szef miejskich struktur PO startujacy do powiatu z PO.


Popierajacy Urszule Pawlak. Piszę pochwalne news-y na temat różnych sukcesów swego szefa.


Sorry, ale jako kobieta i mieszkanka tego miasto to dla mnie Czubacki=Pawlak.


To samo zaplecze, Ci sami ludzie w radach nadzorczych.


Faktycznie po artykule tych z SLD o chorągiewkach wyborczych poszperałam na PKW i jestem zszokowana. Te same nazwiska i co wybory inne partie lub stowarzyszenia. SZOK.


pozdrawiam


Troja

(2010-11-04 18:44)
JabjabekJabjabek
0

Mam nadzieję, że nie będzie po raz kolejny burmistrzem Sochaczewa Pan B.Cz., dla którego ważniejszy jest etat wice dla człowieka, który pozwala rozwijać się firmie spoza Sochaczewa, który specjalnie rozbija jeden dział czy wydział by stworzyć stanowisko dla następnego naczelnika spoza Sochaczewa i zapewnia tym Panom stanowiska w radach nadzorczych sochaczewskich spółek, dla którego nie ma w Sochaczewie osób godnych, kompetentnych i oddanych temu Miastu do piastowania w/w stanowisk. Jak dla mnie to pokaz ze strony Pana B.Cz. za co uważa ludzi z tego Miasta !!


Jak dalej będzie ten Pan „rządził” w tym Mieście to pozostaną w nim ludzie tylko po 40-tce, bo młodzi wieją stąd jak najdalej mogą.


Liczę szczerze mówiąc, choć jestem facetem, ze wygra jedyna kobieta, widziałem ją nie raz i nie dwa na targu przy pokoju, zdarzyło mi się i w kolejce za nią stać, odniosłem wrażenie, że to miła, spokojna i ciepła kobieta?! Wydaje mi się, jak niektórzy piszą, że dodać jaja, wykształcenie, kompetencje i może być z niej całkiem dobra Pani Burmistrz/yni.


By było jasne – nie jestem ze sztabu tej Pani i nie jestem w partii – żadnej !! TYLKO MOŻE CZAS PRZEWIETRZYĆ TEN URZĄD ??

Patrząc na te fotki, a przy nich, kto kogo popiera nie widziałem nigdzie i przy nikim ludzi „zwykłych”, „szarych” tzw. roboli, czyżby dla Was wszystkich kandydaci na radnych, burmistrzów itp. nie było istotne poparcie „fizoli”???? (2010-11-04 20:40)
karol997karol997
0

Do tego wyżej.


Jeden "fizol" już rządził miastem bo do chwili objęcia tego stanowiska miał udokumentowanych tylko kilka lat pracy. Teraz przesiedzi i podpisze kilka umów przez kolejne 4 latka co daje nam 12 lat pracy i emeryturka jest całkiem ładna a efektów jak brakowało tak będzie brakować!


Pozdrawiam Karol

(2010-11-04 23:43)
Agnieszka PoryszewskaAgnieszka Poryszewska
0
Strasznie mnie dziwi, że niektórzy uważają, że jeżeli pani Pawlak wspierała obecnego burmistrza nie może sama wystartowac w wyborach(??)Paranoja, czy to znaczy, że każdy powinien głosować na tego samego kandydata co 4 lata temu? Bardzo na plus dla pani Uli jest fakt, iż nie oczernia rywali tylko proponuje rzeczowe rozwiązania dla miasta = polityczna klasa. (2010-11-05 08:23)
czachaczacha
0
wyobraźcie sobie
(2010-11-05 11:54)
czachaczacha
0
zablokowali mnie
(2010-11-05 12:21)
naszanasza
0
Trudno mi ukryć zadowolenie, że "zablokowali" czachę (choć szczerze mówić wątpię w to bardzo). Sprowadzał dyskusję merytoryczną na tor, jakiego nie lubie i jakim się brzydzę. Wielu takich Polaków, co tylko potrafi narzekać i wytykać społecznie chcącym działać obywatelom pobudki czysto finansowe. Jak tak jest dobrze politykom to dlaczego sam nie kandyduje? to przecież takie łatwe, naobiecywać i później nie dotrzymać umowy bez konsekwencji. No ale trzeba odwagi do tego - a tu już nie wszyscy są w stanie temu sprostać. Jak widać kobiety często mają więcej tej odwagi i potrafią przejąć odpowiedzialność za głoszone poglądy. Czytam dziś wszystkie wywiady i wpisy zamieszczane pod nimi, by moc wyrobić sobie własny pogląd na temat kandydatów. Co rzuca mi się w oczy? To kobieta - Pani Urszula Pawlak największą wywołała dyskusję, co moim zdaniem tylko dobrze o niej świadczy. Zgadzam się z wieloma z Was, że jest równie kompetentnym kandydatem , lecz wyróżnia się spośród reszty większą klasą polityczną, doświadczeniem zawodowym jak i życiowym (do wszystkiego doszła sama), inteligencją, kreatywnością, profesjonalizmem i znajomością zagadnień, którym jako Pani Burmistrz przyjdzie jej się zająć. Dodatkowo wyjątkowa pogoda ducha, miłe usposobienie i ciepło (którego doświadczyłam obcując z nią kiedyś osobiście) gwarantować będzie moim zdaniem prowadzenie polityki urzędu i zarządzanie miastem w nowym stylu pełnym komunikacji wzajemnej i zaufania oraz poszanowania drugiego człowieka. Jako kobieta na pewno wniesie nowoczesny styl zarządzania, troskę o zwykłego człowieka , tak by, jak ktoś z Was celnie to ujął: " miasto było dla nas mieszkańców domowym ogniskiem, którego w tym świecie tak bardzo nam potrzeba". Szczerze mówiąc nie bardzo widzę w takiej roli pozostałych kandydatów, którzy walczą o stanowisko dla poprawienia swojego życiorysu. Jeden z kandydatów nawet napisał, że "stanowisko to jest dla niego najważniejszą misją w całym jego życiu". Pozdrawiam wszystkich gorąco i mam nadzieję, że jako Miasto będziemy mogli się pochwalić najwyższą frekwencją wyborczą chociażby w województwie. Pani Urszulo ma Pani mój głos i będę zachęcać sms'ami wszystkich moich znajomych: "Nie zabierajcie babcią dowodów, zaprowadźcie je do urny 21 listopada!!!"

(2010-11-09 13:27)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy