Ustalono składy komisji oraz Kluby Radnych

Zdjęcia i foto: Ustalono składy komisji oraz Kluby Radnych   Wiadomości z UM sochaczew

Podczas II sesji rady miasta Sochaczew radni podjęli temat ustalenia składów komisji stałych oraz zgłoszono do biura rady Kluby Radnych. 


Składy komisji kształtują się następująco: 


W skład Komisji Statutowo – Regulaminowej wchodzi jako przewodnicząca Renata Sokołowska Piotr Pętlak – wiceprzewodniczący, członkowie: Janusz Bąbała, Sylwester Kaczmarek, Adam Kloch. 


Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej jest Krystyna Dybiec, Selena Majcher – wiceprzewodnicząca, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Adam Kloch, Alicja Korkosz, Andrzej Kuśmirek, Sylwester Zdzieszyński. 


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie działać pod przewodnictwem Marcina Cichockiego – oraz Krystyny Dybiec – wiceprzewodniczącej oraz członków: Teresa Lutyńska, Sławomir Dorywalski, Jolanta Kulpa-Szczepaniak.


Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – tu przewodniczącym została Magdalena Zborowska, Sylwester Zdzieszyński będzie wiceprzewodniczącym oraz członkowie Piotr Pętlak, Robert Błaszczyk, Alicja Korkosz.


Komisja Oświaty i Wychowania to  Arkadiusz Karaś przewodniczącym została Renata Sokołowska – wiceprzewodnicząca a także Sławomir Dorywalski, Jolanta Kulpa-Szczepaniak, Teresa Lutyńska.


Komisja Kultury, Sportu, Turystyki, Organizacji Pozarządowych i Promocji Miasta działać będzie pod przewodnictwem Sławomira Dorywalskiego, Magdaleny Zborowskiej – wiceprzewodnicząca, Janusz Bąbała, Robert Błaszczyk, Arkadiusz Karaś.


Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych to Kamila Gołaszewska Kotlarz jako przewodnicząca, Piotr Pętlak – wiceprzewodniczący, Zofia Denisiewicz, Jacek Krzemiński, Edward Stasiak.


Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji to Edward Stasiak jako przewodniczący, Selena Majcher będzie wiceprzewodnicząca oraz członkowie komisji Andrzej Kuśmirek, Arkadiusz Karaś, Jacek Krzemiński.


Komisja Budżetu i Finansów jako przewodniczący będzie pracowała Selena Majcher – przewodnicząca, Magdalena Zborowska – wiceprzewodnicząca, Zofia Denisiewicz, Marcin Cichocki, Adam Kloch.


Warto dodać, iż Bezpartyjni Samorządowcy oraz Koalicja Obywatelska nie objęli zaproponowanych funkcji wiceprzewodniczących w trzech komisjach. 


Utworzono również Kluby Radnych oraz zawiadomienia o tym złożono do biuro rady miasta. Szefami klubów zostali: Koalicja Obywatelska – Alicja Korkosz, Sochaczewskie Forum Samorządowe – Krystyna Dybiec, Prawo i Sprawiedliwość - Sylwester Kaczmarek a także Bezpartyjni Samorządowcy – Adam Kloch. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy