Zaloguj się do konta

V Manewry Zimowe Grup Rekonstrukcji Historycznej ,Budy Stare

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
2011-03-03
Historia i tradycja
W dniach 25-27.II .2011 r. odbyły się V Manewry Zimowe Grup Rekonstrukcji Historycznej. Bazą manewrów była tradycyjnie budynek po byłej szkole podstawowej w m. Budy Stare, którego położenie wyjątkowo sprzyja organizacji spotkań rekonstruktorów zarówno pod kątem historycznym jak i terenowym. Miejscowość wraz z przylegającym do niej kompleksem leśnymi , była terenem walk w okresie pierwszej i drugiej wojny światowej. Budy Stare zapisały się na kartach historii szczególnie podczas końcowej fazy Bitwy nad Bzurą 1939 r. W bitwie tej poległo około 20.000 żołnierzy polskich z czego ponad 800, pochowanych jest na 3 cmentarzach wojennych rejonie Bud Starych- Leontynowie, Rokicinie-Radziwiłce i samych Budach. Tematem V Manewrów było jak zwykle szkolenie praktyczno- teoretyczne z zakresu ustawy o broni i amunicji, bronioznawstwa, regulaminów mundurowych terenoznawstwa, strzelectwa. Nie zabrakło także wykładów dotyczących historii pułków WP i działań prowadzonych przez nie w 1939 r. W sobotę od rana, uczestnicy manewrów uczestniczyli w grze terenowej , którą prowadzono w zakresie sprawności i wiedzy ogólno wojskowej. W teren leśny wyruszyły patrole żołnierskie, które odnajdywały rozsiane w terenie punkty i wypełniały zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy na polu walki, strzelectwa, znajomości regulaminów WP obowiązujących w 1939 r., czy ogólnej sprawności fizycznej. Po grze terenowej i obiedzie przygotowywanym dla wszystkich uczestników manewrów przez wachtę kuchenną z MGRH II/18 pp, pod dowództwem szefa kuchni batalionowej P. Świnogi, nastąpił wielo tematyczny blok programowy. W tej części omówienie nowej ustawy o broni i amunicji dokonał Paweł Rozdżestwieński, wieloletni organizator i wykonawca największych widowisk i rekonstrukcji historycznych z zakresu II WŚ. Następnie grupy kolejno przedstawiły prelekcje z zakresu historii odtwarzanych przez siebie jednostek WP. Po zakończeniu bloku programowego , rekonstruktorzy omawiali czekające ich w tym roku widowiska i inscenizacje. Najważniejszym tematem była organizacja tegorocznej ,jubileuszowej Bzury. 10 edycja rekonstrukcji Bzura ma się odbyć we wrześniu 2011 w Sochaczewie i wszystkie grupy ,które wzięły udział w manewrach będą brały udział w jej przygotowaniach i wykonaniu. W tym celu członkowie MGRH II/18 pp organizowali wieczorne prezentacje dotyczące historii Obrony Sochaczewa w dniach 12-16.09 1939 r. Spotkanie w przyjaznych Budach Starych to nie tylko okazja do kształcenia czy integracji grup rekonstrukcji historycznej, w programie znajdują się często wydarzenia okolicznościowe związane z życiem grup. W sobotę wieczorem odbył się apel rekonstruktorów przy cmentarzu żołnierskim ,sąsiadującym z budynkiem po szkole w Budach. Podczas apelu MGRH II/18 pp, powiększyła swoje szeregi o 5 nowych członków i liczy obecnie 30 ludzi. Manewry w Budach Starych ,okazały się także i tym razem imprezą wyjątkowo udaną, której sprzyjał nie tylko atrakcyjny, wspólnie tworzony program ale i wyjątkowo ładna zimowa aura. Manewry organizaowało Muzeum Zieemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie oraz blisko 40 rekonstruktorów z Muzealnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. II/18 pp, GRH 40 pp, GRH 14 PUJ. Rekonstruktorzy dziękują p. wójt Joannie Szymańskiej za pomoc w organizacji naszych cyklicznych spotkań. foto: Zbyszek.dobroni.pl tekst: Jakub Wojewoda

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc