VI Edycja Projektu Systemowego "Nowe umiejętności-Nowa jakość życia"

 

Projekt "Nowe umiejętności-Nowa jakość życia" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W  VI EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

,,NOWE UMIEJĘTNOŚCI-NOWA JAKOŚĆ ZYCIA

 

             W związku z trwającym w 2013 roku naborem uczestników do projektu systemowego ,,Nowe umiejętności-Nowa jakość życia współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniach 19.02.2013 oraz 26.02.2013 o godzinie 12.00 w sali Konferencyjnej ( poziom piwniczny )  w  siedzibie MOPS w Sochaczewie Al.600-Lecia 90.

               Projekt jest skierowany do osób  bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia MOPS, zamieszkujących na terenie miasta Sochaczew

                 W trakcie spotkania osoby chętne  do udziału w projekcie zostaną poinformowane o zasadach i warunkach udziału w projekcie, wypełnią ankietę rekrutacyjną, zostaną poinformowane o kolejnych etapach rekrutacji.

 

                       Podstawowe Informacje dotyczące Projektu

                      Beneficjentem projektu jest  Gmina Miasto Sochaczew, realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie

 

       Projekt systemowy ,,Nowe umiejętności Nowa jakość życia realizowany w roku 2013 stanowi VI edycję realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Celem głównym projektu jest Rozwój aktywnej integracji wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Sochaczew i upowszechnianie pracy socjalnej.

 

W roku 2013 projekt jest skierowany do 21 osób ( 13 Kobiet  i 8 Mężczyzn ).

 

 

                                        Uczestnikami projektu mogą być :

 

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP ,

 

- nieaktywne zawodowo, nie pozostające w zatrudnieniu ,lecz nie zarejestrowane jako bezrobotne w PUP,

 

- niepełnosprawne , posiadające wskazanie do podjęcia pracy

 

będące w wieku aktywności zawodowej,( dotyczy każdego kandydata)

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w MOPS Sochaczew( dotyczy każdego kandydata) , które jednocześnie:

 

a) zamieszkują na terenie miasta Sochaczew

 

b) nie korzystają z tej samej co w niniejszym projekcie formy wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych przez EFS min. Działaniu 1.3 POKL,

 Realizację działań zawartych w kontrakcie dla uczestników/uczestniczek projektu 2013 planuje się od  II kwartału roku 2013  do grudnia 2013

 

1. Udział Uczestników/Uczestniczek w projekcie jest bezpłatny.

 

2. Udział Uczestników/Uczestniczek w projekcie jest dobrowolny.

 

3. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji ,które będą indywidualnie dobierane do potrzeb uczestników projektu.

 

           Zakres wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek w projekcie w ramach kontraktu obejmuje

 

a) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ

Celem zastosowanych instrumentów będzie poprawa w zakresie osobistego rozwoju, pomoc w rozwiązywaniu własnych sprawa życiowych, poprawa kondycji psycho- fizycznej(m. innymi poradnictwo psychologiczne, terapia psychospołeczna, terapia rodzinna)

 

b) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

W ramach instrumentu będą realizowane zajęcia w zakresie nabywania i doskonalenia kompetencji społecznych ,dotyczące następujących zagadnień :

- zarządzanie czasem,

- zarządzanie stresem,

- rozwiązywanie konfliktów,

- budowanie poczucia własnej wartości ,

- postawy asertywne,

- rozwijanie postawa aktywnych,

- dbałość o wizerunek.

 

 

c) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 

Przewidziane są grupowe i indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym:

- opracowanie dokumentów aplikacyjnych

- techniki poszukiwania pracy ,

- rozmowa kwalifikacyjna,

-pomoc w zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego,

- opracowanie IPD, który pozwoli na określenie predyspozycji zawodowych i wyboru właściwego szkolenia .

 

d) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ

,,,Kursy i szkolenia zawodowe podnoszenie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową zgodnie z predyspozycjami uczestników/uczestniczek projektu ( po odbytych indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym)

- Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych uzupełnienie wykształcenia( dla min.1 uczestnika).

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

 

- zorganizowany zostanie piknik rodzinny dla uczestników i ich otoczenia,

- zorganizowany zostanie wyjazd do teatru lub kina dla uczestników projektu i ich otoczenia

regulamin rekrutacji.pdf

ankieta rekrutacyjna.pdf

deklaracja wstępna.pdf

oświadczenie uc. o statusie na rynku pracy.pdf

 


 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W  VI EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

,,NOWE UMIEJĘTNOŚCI-NOWA JAKOŚĆ ZYCIA

 

            W związku z trwającym w 2013 roku naborem uczestników do projektu systemowego ,,Nowe umiejętności-Nowa jakość życia współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy na I spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 12.02.2013 o godzinie 12.00 w sali Konferencyjnej ( poziom piwniczny )  w  siedzibie MOPS w Sochaczewie Al.600-Lecia 90.

               Projekt jest skierowany do osób  bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia MOPS, zamieszkujących na terenie miasta Sochaczew

                 W trakcie spotkania osoby chętne  do udziału w projekcie zostaną poinformowane o zasadach i warunkach udziału w projekcie, wypełnią ankietę rekrutacyjną, zostaną poinformowane o kolejnych etapach rekrutacji.

 

                       Podstawowe Informacje dotyczące Projektu

                      Beneficjentem projektu jest  Gmina Miasto Sochaczew, realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie

 

       Projekt systemowy ,,Nowe umiejętności Nowa jakość życia realizowany w roku 2013 stanowi VI edycję realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Celem głównym projektu jest Rozwój aktywnej integracji wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Sochaczew i upowszechnianie pracy socjalnej.

 

W roku 2013 projekt jest skierowany do 21 osób ( 13 Kobiet  i 8 Mężczyzn ).

 

 

                                        Uczestnikami projektu mogą być :

 

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP ,

 

- nieaktywne zawodowo, nie pozostające w zatrudnieniu ,lecz nie zarejestrowane jako bezrobotne w PUP,

 

- niepełnosprawne , posiadające wskazanie do podjęcia pracy

 

będące w wieku aktywności zawodowej,( dotyczy każdego kandydata)

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w MOPS Sochaczew( dotyczy każdego kandydata) , które jednocześnie:

 

a) zamieszkują na terenie miasta Sochaczew

 

b) nie korzystają z tej samej co w niniejszym projekcie formy wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych przez EFS min. Działaniu 1.3 POKL,

 Realizację działań zawartych w kontrakcie dla uczestników/uczestniczek projektu 2013 planuje się od  II kwartału roku 2013  do grudnia 2013

 

1. Udział Uczestników/Uczestniczek w projekcie jest bezpłatny.

 

2. Udział Uczestników/Uczestniczek w projekcie jest dobrowolny.

 

3. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji ,które będą indywidualnie dobierane do potrzeb uczestników projektu.

 

           Zakres wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek w projekcie w ramach kontraktu obejmuje

 

a) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ

Celem zastosowanych instrumentów będzie poprawa w zakresie osobistego rozwoju, pomoc w rozwiązywaniu własnych sprawa życiowych, poprawa kondycji psycho- fizycznej(m. innymi poradnictwo psychologiczne, terapia psychospołeczna, terapia rodzinna)

 

b) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

W ramach instrumentu będą realizowane zajęcia w zakresie nabywania i doskonalenia kompetencji społecznych ,dotyczące następujących zagadnień :

- zarządzanie czasem,

- zarządzanie stresem,

- rozwiązywanie konfliktów,

- budowanie poczucia własnej wartości ,

- postawy asertywne,

- rozwijanie postawa aktywnych,

- dbałość o wizerunek.

 

 

c) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 

Przewidziane są grupowe i indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym:

- opracowanie dokumentów aplikacyjnych

- techniki poszukiwania pracy ,

- rozmowa kwalifikacyjna,

-pomoc w zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego,

- opracowanie IPD, który pozwoli na określenie predyspozycji zawodowych i wyboru właściwego szkolenia .

 

d) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ

,,,Kursy i szkolenia zawodowe podnoszenie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową zgodnie z predyspozycjami uczestników/uczestniczek projektu ( po odbytych indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym)

- Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych uzupełnienie wykształcenia( dla min.1 uczestnika).

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

 

- zorganizowany zostanie piknik rodzinny dla uczestników i ich otoczenia,

- zorganizowany zostanie wyjazd do teatru lub kina dla uczestników projektu i ich otoczenia

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy