w Kapturach uczcili 85 rocznicę działalności LOP

/ 4 zdjęć
Zdjęcia i foto: w Kapturach uczcili 85 rocznicę działalności LOP Historia i tradycja sochaczew

W dniu 12 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kapturach odbyła się uroczystość z okazji obchodów 85 - lecia działalności Ligi Ochrony Przyrody. „Dzisiejsza uroczystość ma charakter dwuczęściowy. Pierwsza część ma znaczenie oficjalne. Druga - robocza związana będzie ze statutową działalnością LOP. Patronat honorowy nad uroczystością objęli Starosta Sochaczewski oraz Wójtowie gmin Iłów i Młodzieszyn” - zapowiedziała Dyrektorka Szkoły.  

         W spotkaniu uczestniczyli Starosta Sochaczewski - Tadeusz Koryś, Wójt Gminy Iłów - Roman Kujawa, przedstawiciele Rady Gminy Iłów, opiekunowie    i przedstawiciele 12 szkolnych Kół LOP, przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów LOP, a także dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice ze Szkoły Podstawowej w Kapturach. Okręg Płocki LOP reprezentowali: Prezes Zarządu - Władysław Skalny oraz Urszula Mielczarek.

         Uroczystość rozpoczęła się od słów powitania skierowanych do zaproszonych gości przez dyrektorkę SP w Kapturach. „Istniejący w Kapturach Oddział Ligi Ochrony Przyrody skupia 12 kół, zaś sama Placówka bardzo długo współpracuje z LOP, a tym samym reprezentuje Iłów w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie na rzecz ochrony przyrody” - wyjaśniła Leokadia Brzozowska. Po kilku zdaniach wprowadzenia, pani dyrektor zaprosiła zebranych na program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy II pod opieką p. Krystyny Jażdżyk. Dzieci słowem, piosenką i tańcem zachęcały słuchaczy do podejmowania działań ekologicznych zmierzających do ochrony przyrody.

         Po obejrzeniu programu artystycznego głos zabrał Wójt gminy Iłów, który w krótkim przemówieniu podkreślał, że „o przyrodę warto dbać, trzeba dbać i musimy dbać”. Wypowiedź tę uzupełnił Starosta Sochaczewski, który stwierdził, że służą temu takie działania jak: wprowadzenie Natury 2000 czy realizacja ustawy śmieciowej. Zarówno Wójt Gminy Iłów jak i Starosta Sochaczewski z okazji 85 rocznicy działalności LOP przygotowali listy gratulacyjne, które z ich rąk otrzymali opiekunowie szkolnych Kół LOP działających w ramach Oddziału przy SP w Kapturach. W listach zawarte były podziękowania za pracę i zaangażowanie w podejmowanie działań ekologicznych.

         Pod koniec uroczystości, głos zabrał Prezes Zarządu Okręgu Płockiego, który obecnym na spotkaniu opiekunom i przedstawicielom szkolnych Kół LOP wręczył Dyplom Honorowy za szczególne zasługi dla ochrony przyrody. Dyplom z rąk Prezesa Zarządu otrzymali także Wójt gminy Iłów i Starosta Sochaczewski. Młodzi wykonawcy programu artystycznego, który uświetnił uroczystość otrzymali zakładki do książek upamiętniające 85 rocznicę działalności LOP.  

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy