Zaloguj się do konta

W powiatowej oświacie nie wszyscy mają wakacje

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
2007-07-16
Radni i rady samorządowe
Z Markiem Fergińskim Dyrektorem Powiatowego Zespołu Edukacji rozmawia Marcin Podsędek.

Pierwszego lipca działalność rozpoczęła nowa jednostka organizacyjna Powiatu Sochaczewskiego Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie. Proszę wyjaśnić, jakie zadania będzie realizowała nowa jednostka?

Powiatowy Zespół Edukacji został powołany do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz przejął zadania z zakresu organizacji oświaty dotychczas realizowane przez Wydział Oświaty Kultury i Sportu, oczywiście w zakresie oświaty. W praktyce oznacza to prowadzenie księgowości w imieniu szkół, wypłaty wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek oświatowych, realizacji „unijnych” programów stypendialnych oraz nadzór organizacyjny nad szkołami. Termin rozpoczęcia działalności zespołu został określony na dzień 1 lipca, co uważam za odpowiednią datę ze względu na rozpoczynający się okres wakacyjny, dający możliwość odpowiedniego przygotowania zasad obiegu dokumentacji między zespołem i szkołami. Również ze względów realizacji planów finansowych jednostek jest to dobry moment, ponieważ dotyczy okresu półrocznego umożliwiając bez zakłóceń wykonanie bilansów księgowych.

Czy ma Pan wiedzę na temat funkcjonowania podobnych projektów w innych samorządach?

Tak, takie rozwiązania funkcjonują w Polsce od wielu lat, gdyż możliwość tworzenia jednostek do obsługi administracyjnej i finansowej dopuszczają przepisy ustawy o systemie oświaty. Sprawdziło się ono w innych samorządach, np. w Żyrardowie, Powiecie Płońskim, z większych „jst” oraz w gminach, także Powiatu Sochaczewskiego. Stąd też pomysł na wprowadzenie tego rozwiązania u Nas.

Jak przebiegał proces powstawania Powiatowego Zespołu Edukacji?

Przystępując do prac przygotowawczych nad utworzeniem tej jednostki został powołany zespół przedstawicieli samorządu powiatowego w skład, którego weszli: Piotr Osiecki - wicestarosta, Tomasz Połeć – członek Zarządu Powiatu, przewodniczący i zastępca przewodniczącego komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki, odpowiednio Tadeusz Głuchowski i Jolanta Popiołek oraz moja skromna osoba. Zespół ten odbył kilka spotkań negocjacyjnych z przedstawicielami organizacji związkowych reprezentujących pracowników oświaty w celu uzgodnienia protokołu dodatkowego do ponadzakładowego układy zbiorowego pracy umożliwiającego dokonanie centralizacji obsługi finansowej szkół. Do uzgodnień stron doszło przy ustalonych założeniach, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia dotychczasowych wynagrodzeń pracowników funkcyjnych i nie będzie zwolnień z pracy, co zostało zapewnione.

Jakie były reakcje środowiska na propozycję powstania nowej jednostki?

Zamiar utworzenia zespołu był przedstawiony nie tylko związkom zawodowym, ale przede wszystkim dyrektorom szkół i placówek oświatowych. Propozycja powiatu nie była przyjęta z entuzjazmem, ale również bez zdecydowanego sprzeciwu. Zatem możno powiedzieć, że środowisko oświatowe propozycję przyjęło ze zrozumieniem i aprobatą.


Jakie wyzwania czekają na Pana w najbliższym czasie?

Oczywiście największym wyzwaniem jest odpowiednie przygotowanie warunków i zasad do właściwej współpracy Powiatowego Zespołu Edukacji z pozostałymi jednostkami oświatowymi, aby nie tylko nie zakłócić ich pracy, ale poprawić jakość realizowanych zadań z zakresu ekonomii i administracji. Wierzę, że tak się stanie, gdyż zatrudniam wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem zawodowym zdobytym w szkołach oraz będziemy korzystać z elektronicznego wsparcia codziennych obowiązków, również za pośrednictwem Internetu. Natomiast kolejne plany zawodowe dotyczą wprowadzenia tzw. „bonu oświatowego” określającego jasne i czytelne zasady opracowywania planów finansowych poszczególnych placówek oświatowych. Takie rozwiązanie będzie promowało dobrych menedżerów, jakimi niewątpliwie powinni być dyrektorzy szkół.

Proszę o krótkie przybliżenie swojej osoby.

Jestem żonaty, mam dwóch synów i mieszkam od 14 lat w Sochaczewie. Swoją karierą oświatową rozpocząłem w roku 1995 podejmując pracę w Urzędzie Gminy w Nowej Suchej na stanowisku inspektora ds. oświaty. Od 1999 roku pracuję w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Początkowo na stanowisku inspektora, a od 2001 roku jako dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu. Niemal na cały okres mojego zatrudnienia przypada czas wdrażania kolejnych etapów reformy ustroju szkolnego. Począwszy od przejęcia prowadzenia szkół przez gminy, poprzez przekształcenia szkół podstawowych i tworzenia gimnazjów, po tworzenie nowych szkół uzupełniających i policealnych, również dla dorosłych w powiecie. Równolegle były wdrażane: nowe zasady finansowania szkół, wynagradzania i awansu zawodowego nauczycieli. Myślę, że dzięki temu jestem odpowiednio przygotowany do podejmowania nowych wyzwań dla rozwoju powiatowej oświaty.
Muszę mieć czas również na zainteresowania, do których zaliczę przede wszystkim komputery oraz w praktyce muzykę i sport.

Dziękuję za rozmowę

Opinie (1)

Wach

Chciałbym spytać, na czym polegać mają oszczędności obiecywane przez starostów, skoro "planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia dotychczasowych wynagrodzeń pracowników funkcyjnych i nie będzie zwolnień z pracy". Ile też one w złotówkach wyniosą ?Mam nadzieję na odpowiedź, bo na poprzednie pytania niestety się ich nie doczekałem. Przy okazji gratuluję dobrego samopoczucia. "U Was", "w Waszym Zakładzie" itp. zwroty są grzecznościowe i podkreślają nasz szacunek do adresatów, ale nie spotkałem jeszcze "u Nas". Ale świat idzie naprzód i nowomowa pewnie jeszcze nieraz nas zaskoczy. [2007-07-16 14:20]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej


e-Sochaczew Top 5

Partie polityczne1

Andrzej Duda ułaskawił pedofila

Sprawy urzędowo-administracyjne

Koronawirus w Sochaczewie - COVID-19 w powiecie nie odpuszcza

Sprawy urzędowo-administracyjne3

Lokale wyborcze - pierwszeństwo dla seniorów i ciężarnych

Sprawy urzędowo-administracyjneDziś

Znamy wyniki testów na koronawirusa zakonników z Niepokalanowa

Sprawy urzędowo-administracyjne2

Rośnie bezrobocie w powiecie sochaczewskim

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc