Zaloguj się do konta

W trosce o kierowców

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
2007-12-12
Radni i rady samorządowe
Z Małgorzatą Dębowską Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg rozmawia Marcin Podsędek.

Pani Dyrektor z dniem1 kwietnia objęła Pani stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Proszę o krótkie podsumowanie tego okresu. Z jakimi najtrudniejszymi zadaniami styka się Pani na co dzień?

Rzeczywiście, 1 grudnia minęło osiem miesięcy od czasu, kiedy objęłam stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg PZD. W tym krótkim czasie udało mi się zrealizować kilka ważnych tematów.
Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną powołaną przez Radę Powiatu Sochaczewskiego. Zadaniem naszym jest utrzymanie dróg, ich ochrona jak również realizacja zadań inwestycyjnych związanych z budową, bądź przebudową dróg. W ramach bieżącego utrzymania, które ma charakter ciągły większość prac wykonujemy wykorzystując naszą doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę oraz własny sprzęt. W tym czasie udało nam się wykonać około 3 000 m2 remontów cząstkowych przy użyciu remontera. Wyprofilowano około 15 km dróg o nawierzchni gruntowej, wykoszono około 500 km poboczy. Nieprzerwanie prowadzimy także wycinkę krzaków i odrostów wraz ze zrębkowaniem. Systematycznie uzupełnianiany oznakowanie. Staramy się poprawiać stan nawierzchni chodników wzdłuż naszych dróg.
Wykonaliśmy remont mostu przez rzekę Pisię w miejscowości Skotniki w ciągu drogi powiatowej Strzyżew-Szczytno-Chrzczany-Skotniki oraz wymieniliśmy pokład górny mostu na rzece Bzura w ciągu drogi Antoniew-Sochaczew w miejscowości Kozłów Biskupi.
W ramach bieżącego utrzymania dróg ułożyliśmy nakładkę bitumiczną na drodze powiatowej Szwarocin-Erminów na długości 120 mb.
Z pozyskanych środków z Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadziliśmy prace pielęgnacyjno-konserwatorskie na drzewach zabytkowej alei Strugi-Marianów.
Sukcesywnie uzupełniamy nasze zaplecze sprzętowe, w tym czasie udało nam się zakupić samochód ciężarowy, jak również piaskarkę do zimowego utrzymania dróg.
W zakresie zadań inwestycyjnych, wykonanych systemem zleconym wykonaliśmy następujące inwestycje:
1.Przebudowa ciągu drogowego Kamion – Witkowice – Sochaczew, w zakres której wchodzi budowa chodnika na długości 841 mb w miejscowości Gawłów, na terenie gminy Sochaczew. Inwestycja jest jeszcze w trakcie realizacji. W listopadzie odebrano pierwszy etap, a w przyszłym roku zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wykonana zostanie nakładka bitumiczna na przedmiotowym odcinku.
2.Na terenie gminy Teresin wykonano dwie inwestycje drogowe. Pierwszą jest Przebudowa drogi powiatowej Paprotnia - Teresin – Szymanów - Aleksadrów polegająca na wykonaniu przy ulicy Szymanowskiej w Teresinie 313 mb chodnika, 10 miejsc postojowych, jak również wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinku 250 mb. Jest to ostatni etap realizowanej w latach ubiegłych inwestycji. Drugą jest przebudowa drogi Seroki – Gągolina – Baranów - Jaktorów w miejscowości Seroki na długości 756 mb. Jeżeli uda nam się w przyszłym roku dokończyć tę inwestycję, to dojeżdżający do Teresina od strony trasy Nr 2 (Warszawa – Poznań) będą mogli dojechać korzystając z nowego połączenia powyższą drogą powiatową, a potem gminną.
3.Zrealizowaliśmy również inwestycję na terenie gminy Iłów, która obejmowała swoim zakresem przebudowę drogi powiatowej Wymyśle Polskie – Nowisiadło – Piotrkówek - Iłów na długości 884 mb.
Powyższe zadania zrealizowane zostały przy wsparciu środków zewnętrznych pozyskanych z „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza”; „Rezerwy Subwencji Ogólnej” jak również przy wsparciu finansowym samorządów gmin na terenie których realizowane były powyższe przedsięwzięcia.
Oczywiście na co dzień nie brakuje również trudnych spraw. Zdaję sobie sprawę jak wiele jest do zrobienia na naszych drogach. Jestem świadoma potrzeb społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu. Problemem są wąskie drogi, niedostosowane do takiego ruchu, brak chodników, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych. Takie problemy dotykają większości samorządów powiatowych, co wynika przede wszystkim z braku środków na finansowanie dróg.
Jakie główne wyzwania czekają na Panią w nadchodzącym 2008 roku?
W nadchodzącym roku budżetowym samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji drogowych z funduszy unijnych. Głównym wyzwaniem będzie więc przygotowanie projektów drogowych tak, aby uzyskały wsparcie ze środków unijnych.
Wzorem lat ubiegłych będziemy nadal starać się o pozyskiwanie innych środków finansowych z zewnątrz, niekoniecznie unijnych. Taką możliwość stworzyły w ostatnich latach instytucje krajowe.
Nieuchronnie zbliża się okres zimowy. Jak kierowana przez Panią jednostka przygotowuje się do tego newralgicznego momentu?
Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi prace w zakresie Zimowego Utrzymania Dróg zgodnie z Planem Zimowego Utrzymania na sezon zimowy 2007/2008 zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu. W planie tym określone są zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez PZD, opis stanu utrzymania dróg dla danego standardu jak również dopuszczalne odstępstwa od standardu. Drogi powiatowe utrzymywane są w standardach od III do VI. Dla przykładu podam, że w III, najwyższym standardzie jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości, nie przewiduje się sypania ciągłego, a tylko w miejscach niebezpiecznych takich jak skrzyżowania, odcinki o pochyleniu większym niż 4 %, przystanki autobusowe itp. W dyspozycji PZD jest sprzęt do zimowego utrzymania dróg na który składają się: pługopiaskarki (6 sztuki), równiarka, koparko-ładowarki (2 sztuki), pługi średnie (3 sztuki), koparka do odśnieżania, pług ciężki dwuskrzydłowy ATS oraz pług lekki na ciągniku. Aktualnie mamy w zapasie 450 ton mieszanki. Średnie zużycie mieszanki w sezonie wynosi około 2500 ton, więc musimy dokupić jeszcze około 500 ton soli oraz 1 500 ton piasku.
Proszę o krótkie przybliżenie czytelnikom swojej osoby.
Prywatnie, wolny czas najchętniej spędzam w gronie rodziny i przyjaciół. Lubię czynny wypoczynek w szczególności piesze górskie wycieczki, zimą narty, a latem rower. Odpoczywam przy dobrej muzyce i książce.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej


e-Sochaczew Top 5

Partie polityczne1

Andrzej Duda ułaskawił pedofila

Sprawy urzędowo-administracyjne

Koronawirus w Sochaczewie - COVID-19 w powiecie nie odpuszcza

Sprawy urzędowo-administracyjneDziś

Znamy wyniki testów na koronawirusa zakonników z Niepokalanowa

Sprawy urzędowo-administracyjne3

Lokale wyborcze - pierwszeństwo dla seniorów i ciężarnych

Sprawy urzędowo-administracyjne2

Rośnie bezrobocie w powiecie sochaczewskim

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc