Warsztaty ekonomiczne POPŻ

Zdjęcia i foto: Warsztaty ekonomiczne POPŻ Opieka społeczna sochaczew

Dnia 12 maja  2017 r. od godz. 10.00 odbędą się warsztaty ekonomiczne dla osób korzystających ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie  jest jedną z organizacji partnerskich Banku Żywności SOS w Warszawie biorącą udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

12.05.2017 (piątek)

Godz. 10.00 - 11.30: warsztat ekonomiczny - "Czy kredyty są dla ludzi?"
Godz. 11.30 - 13.00: warsztat ekonomiczny - "Planowanie budżetu domowego"

MIEJSCE: Urząd Gminy w Rybnie, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Serdecznie zapraszamy! 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy