WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE 

 15.11.2018 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego odbyły się warsztaty profilaktyczno-  szkoleniowe dla uczniów III kl. Gimnazjum, rodziców oraz nauczycieli. Szkolenia poprowadziła pani trener z Centrum Edukacji i Profilaktyki- Dialog.

„DEBATA”  PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW-REKOMENDOWANY PRZEZ PARPA

Realizacja programu miała charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” odbyła się w III klasie G i trwała 3 godziny. W Debacie wykorzystano  metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składał się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które miały charakter dyskursu. Należą do nich:

®   tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach,

®   sondaż, którego celem jest modyfikowanie przekonań normatywnych,

®   przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania,

®   „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem,

®   proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu,

®   zabawy dydaktyczne,

®   promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu),

®   praca grup nad „tym co nas może chronić”,

®   osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia jako dorosłego abstynenta,

®   sesja odpowiedzi na ewentualne pytania,

®   podsumowanie- ankieta

 

Szkolenie dla nauczycieli- „Kreatywny Nauczyciel - droga do kreatywności uczniów”

W szkoleniu wzięli udział nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej.

Przebieg treningu:

Podczas treningu uczestnicy brali udział w szeregu ćwiczeń rozwijających zdolności twórczego myślenia oraz przełamującego blokady obniżające poziom kreatywności. Ćwiczenia pozwalające uczestnikom na generowanie nowych pomysłów w bezpiecznym środowisku. Na trening składał się szereg kreatywnych wyzwań umożliwiających rozwój potencjału twórczego uczestników.

Szkolenie dla rodziców- „Techniki aktywnych metod nauki. Motywowanie do nauki”- 

Cele szkolenia:

·        Wskazanie czynników mających wpływ na motywację

·        Uzyskanie wskazówek w jaki sposób można zachęcić dzieci do nauki tak, aby odnosiły sukcesy w szkole, w życiu codziennym, a w przyszłości w życiu zawodowym

·        Co zrobić, aby czerpały satysfakcję z nauki

 

Szkolenie miało charakter prelekcji multimedialnej z czynnym udziałem rodziców.

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy