Warsztaty Szkoleniowe

Dnia 21 lutego 2017 r. od godz. 10.00 odbędą się warsztaty żywieniowe dla osób korzystających ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie  jest jedną z organizacji partnerskich Banku Żywności SOS w Warszawie biorącą udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

 

21.02.2017 (wtorek)

 

godz. 10.00 – 12.00: warsztat żywieniowy – „Zasady prawidłowego żywienia”

godz. 12.00 – 14.00: warsztat żywieniowy – „Dieta w chorobach dietozależnych”

 

MIEJSCE: Urząd Gminy w Rybnie, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 


Serdecznie zapraszamy!


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy