Wiatraków nie będzie

/ 4 komentarzy
Zdjęcia i foto: Wiatraków nie będzie Radni i rady samorządowe sochaczew

W porządku obrad posiedzenia sesji w dniu 11.09.2013r. znalazła się analiza zagospodarowania przestrzennego i kierunków rozwoju gminy Iłów. W celu omówienia tego tematu na posiedzenie sesji została zaproszona Alicja Pejta - Jaworska - urbanistka, która pracuje nad przygotowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iłów.   

Jak wyjaśniła  urbanistka - Studium jest to dokument, który określa politykę przestrzenną gminy, czyli pokazuje, które tereny gminy nadają się do pełnienia określonych funkcji. Ten dokument nie jest aktem prawnym, ale pozwala na to, że wiemy, gdzie dobrze by było zabudowę terenu i inne funkcje lokalizować. Urbanistka wyjaśniła także , iż od kilku lat Wójt gminy Iłów wydaje rocznie średnio ok. 70 – 100 decyzji o warunkach zabudowy i kilkanaście o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z tym na podstawie uchwały z dnia 5.06.2012r. gmina Iłów przystąpiła do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iłów. 

W dniu 15.04.2013r zakończył się okres składania wniosków do zmiany Studium. Jak wyjaśniła Anita Głażewska - w tej sprawie do Urzędu wpłynęło ok. 800 wniosków, z czego ¾  stanowią wnioski dotyczące umieszczenia zapisu o zakazie lokalizacji na terenie całej gminy elektrowni wiatrowych.         

Jak wyjaśniła dalej urbanistka – w dniu 27.06.2013r odbyła się narada Gminnej Komisji Urbanistycznej, po której wstępna dokumentacja planistyczna uzyskała pozytywną opinię. W dalszym etapie prac gotowy projekt Studium trafi do właściwych organów, które wydadzą opinie w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie Studium. Po uzyskaniu opinii projekt Studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu oraz zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu Gminy na okres co najmniej 21 dni, o czym mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni przez ogłoszenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Biorąc pod uwagę tak liczne wnioski, które wyrażają sprzeciw społeczeństwa przeciwko lokalizacji wiatraków w tutejszej gminie, Wójt gminy stwierdził na posiedzeniu sesji, że należy liczyć się ze zdaniem społeczności i dlatego wiatraków w tutejszej gminie nie będzie, chociaż jak podkreślił, z tego tytułu będą straty. Wiatraki dają bowiem możliwość rozwoju gminy ze względu na duże dochody, jakie przynosi ich lokalizacja.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (4)

iksiks
0
Cholerny zaścianek!!! (2013-09-12 14:05)
pit85pit85
0
Najlepiej jeśli nic by nie było - parafrazując Kononowicza. Nie budujmy dróg bo głośno i śmierdzi. Nie budujmy masztów GSM bo podobno niezdrowe - tak mówił szwagier sąsiada. A potem zastanawiamy się jak to jest, że Niemcy zarabiają dwa razy więcej niż Polacy. Nam pozostaje tylko jeździć na strajki Solidarności do stolicy uwłaczając tym samym idei solidarności z lat 80 i żądać Bóg wie czego kosztem reszty społeczeństwa, która nie stajkuje. Nam młodym z kolei pozostaje jeździć do Niemiec do pracy do kraju gdzie z kolei wiatrak stoi na wiatraku. 

(2013-09-14 19:41)
pisiorekpisiorek
0
Taaak wiatraki szkodzą , a ja mieszkam pięćdziesiąt metrów od torów kolejowych , trasy Wa-wa -Łowicz i nic mi nie szkodzi od trzydziestu lat :-)
Tylko głośno trochę i trzęsie chałupom ale skoro się nie rozpadła to znaczy że jest ok !, chętnie zamienił bym się z kimś z pod wiatraka , bo zdecydowanie ciszej i tak ziemia nie trzęsie :-)
Czy turbiny wodne też szkodzą , tak jak auto i lokomobile, mikrofalówki , telefony komórkowe, sputniki , itd.
Swoją drogą ciekawa jest ta zależność że im kto dalej mieszka od wiatraka to mu bardziej przeszkadza ?
Brak słów , a w Sokółce kolejny cud !
(2013-09-15 01:51)
mefistomefisto
0
Tylko że w Niemczech wiatraki stoją parę kilometrów od zabudowań,a mieszkańcy gminy na której stoją mają zniżkę na energię elektryczną nawet o 30 procent.Jest to przedsięwzięcie korzystne dla wszystkich a u nas dorabiają się bogaci kosztem biednych.
(2013-09-15 13:30)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy