Wójt Gminy Rybno ogłasza przetarg na budowę boiska

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn :"Budowa boiska do piłki plażowej, do siatkówki oraz elementów małej architektury " 

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa boiska do piłki plażowej, do siatkówki oraz elementów małej architektury”. Zakres zamówienia obejmuje budowę: boiska sportowego o nawierzchni naturalnej z piasku do gry w piłkę plażową oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, rzutni do pchnięcia kulą, piłkochwytów przy boisku do piłki plażowej oraz elementów małej architektury w postaci zabawek dla dzieci i urządzeń fitness.

     Zadanie będzie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych.

Zamawiający działając na podstawie art. 45 ust.2 ustawy, wymaga wniesienia wadium w wysokości   5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - gwarancja - 10

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno.


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (9)Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy