Wójt gminy Rybno z jednogłośnym absolutorium

Zdjęcia i foto: Wójt gminy Rybno z jednogłośnym absolutorium  Radni i rady samorządowe sochaczew

Damian Jaworski, wójt gminy Rybno otrzymał wotum zaufania od radnych. 8 czerwca 2020 podczas rady udzielono wójtowi absolutorium za rok 2019.  


8 czerwca 2020 radni gminy Rybno udzielili wójtowi gminy Damianowi Jaworskiemu absolutorium za przedsięwzięcia dla gminy Rybno w roku 2019. Po przedstawionym raporcie o stanie gminy radni jednogłośnie podjęli decyzję o przyznaniu wotum zaufania. Wśród działań jakie wymieniał wójt znalazły się przedsięwzięcia na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy, zadań związanych z ochroną zdrowia, działań związanych z oświatą czy też zaopatrzenia w wodę (ponad 90 procent mieszkańców ma dostęp do sieci wodociągowej). Wójt wymienił także działania związane z gospodarką komunalną, bezpieczeństwem mieszkańców w tym działania lokalnych OSP i policji, remonty placówek budżetowych, działania Biblioteki, która zorganizowała ponad 80 wydarzeń i wyjazdów dla mieszkańców gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, upowszechnianie kultury. 


Rada gminy Rybno jednogłośnie podjęła decyzję o udzieleniu Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2019 rok. Radni nagrodzili także brawami pracę wójta. 


Damian Jaworski po decyzji radnych zabrał głos w którym znalazły się podziękowania - Szanowni państwo, bardzo dziękuję Radzie Gminy Rybno za udzielenie absolutorium i wotum zaufania. Zobowiązuje mnie to z radością do dalszej, efektywniejszej pracy dla dobra naszej małej ojczyzny. To, co nam się udało osiągnąć, zrealizować w 2019 roku to jest nasz wspólny sukces, nasza ciężka praca.


Receptą oczywiście na to wszystko jest oczywiście udana, dobra współpraca z Radą Gminy Rybno, pracownikami urzędu, panią skarbnik Grażyną Dybiec, panem sekretarzem Krystianem Gołębiewskim, jednostkami podległymi: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybnie z panią Reginą Sołtysiak, Szkołą Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie z panią Aleksandrą Wolanin, Gminną Biblioteką Publiczną z panią Joanną Rolewską.Jest to również wynikiem owocnej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie na czele z panią Starostą Jolantą Gonta, członkiem Zarządu i radną powiatową panią Bożeną Samson, radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adamem Orlińskim, radnym Sejmiku Łukaszem Gołębiowskim czy tez ministrem Maciejem Małeckim, sołtysami, radami sołeckimi, mieszkańcami. Dziękuję również  tutaj ks. proboszczowi  Andrzejowi Sałkowskiemu. Bardzo się cieszę, że dzięki tej współpracy mogliśmy tak wiele zrobić w 2019 roku. Jeszcze wiele pracy przed nami. Ja, jako wójt w roku 2020 i w latach kolejnych będę starał się dbać o każde sołectwo, ponieważ każde sołectwo jest dla mnie równie ważne. Ważny jest każdy mieszkaniec - jego  problemy i potrzeby. Liczę na owocną współpracę, jestem otwarty na państwa sugestie, pomoc, dobre rady, za co również bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy