Wspomnienie o Ireneuszu Felczaku

19 stycznia zmarł Burmistrz Sochaczewa w latach 1994 - 1999,
Ireneusz Felczak. Miał 67 lat.

Ireneusz Felczak był z wykształcenia inżynierem budownictwa lądowego. W administracji państwowej pracował od 1982 roku, kiedy został Naczelnikiem Miasta Sochaczew. Funkcję tę pełnił do 1990 roku. Zanim został Burmistrzem Miasta, pracował również w Urzędzie Wojewódzkim w Skierniewicach i Rejonowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.
- Czasy, w których przyszło mu stanąć na czele administracji miejskiej jako Naczelnika Miasta były specyficzne, a warunki chyba trudniejsze niż dziś – wspomina Julian Zasuwa, wieloletni współpracownik I. Felczaka w latach 80-tych. – Nie było wówczas samorządów, byliśmy najniższym szczeblem bardzo hierarchicznej administracji państwowej, wszelkie istotne decyzje, zwłaszcza inwestycyjne, zapadały na szczeblu wojewódzkim w Skierniewicach. Na miejscu mieliśmy tylko środki na remonty kapitalne i czasem, z wykorzystania tych pieniędzy, udawało się zrealizować także jakieś drobniejsze inwestycje. Warto pamiętać, że był to czas stanu wojennego, brakowało podstawowych produktów i środków inwestycyjnych, narzędzia pracy urzędniczej były bardzo ubogie, a do tego ogromna biurokracja, mnóstwo instytucji kontrolnych i jedna nadrzędna, chcąca o wszystkim decydować - PZPR. W Urzędzie etaty były limitowane, płace niewspółmierne do wykonywanych obowiązków. Mimo tych wszystkich trudności Ireneuszowi Felczakowi udało się wybudować 1/3 wszystkich dzisiejszych zasobów mieszkaniowych miasta, rozbudować Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – było ono chlubą miasta na całe województwo skierniewickie, a poziom świadczonych przez nie usług komunalnych (komunikacja miejska, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, administrowanie zasobami mieszkaniowymi) – nie ustępował obecnemu poziomowi. Zasługą ówczesnego Naczelnika było też wybudowanie Szkoły Podstawowej nr 6, magistrali wodociągowej w ul. 600-Lecia i w ul. Gawłowskiej, kładki nad Bzurą, kolektora deszczowego do terenów PKP czy kolektora sanitarnego do osiedla Victoria. Również w tym okresie rozpoczęła się budowa osiedli mieszkaniowych Karwowo I i Asnyka, wyremontowano też gruntownie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. „Oczkiem w głowie” Ireneusza była jednak budowa szpitala, którą w owym czasie udało się rozpocząć i zaawansować. Cmentarz komunalny, na którym spoczął po trudach życia, to również jego zasługa. Jako człowiek i przełożony był ludzki i ciepły – dodaje J. Zasuwa. – Chyba zbyt wiele emocji, jakich dostarczała praca na tym stanowisku, tłumił w sobie, a stresy zwalczał papierosami, co na pewno ujęło mu zdrowia…. Był uczciwy aż do przesady - ulica Reymonta, przy której mieszkał, zawsze była na końcu wszelkich działań remontowych. Był odważny i zdecydowanie stawiał na młodych – ja miałem 27 lat, kiedy objąłem kierownictwo najważniejszego z wydziałów Urzędu Miejskiego. Będę go pamiętał jako człowieka otwartego, prostolinijnego, wolnego od skłonności do intryg – te cechy starał się wpoić także wszystkim swoim podwładnym.
W okresie kiedy Ireneusz Felczak pełnił obowiązki Burmistrza Sochaczewa (wtedy jeszcze nie wybierano władz miasta w wyborach bezpośrednich, funkcjonował Zarząd Miasta, powoływany przez Radę Miejską), rozstrzygnęły się sprawy administracyjne dotyczące obwodnicy Sochaczewa. W tym czasie rozpoczęto przygotowania do budowy basenu Orka oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 (obecnym Gimnazjum nr 2) i wykonano ogromne zadania związane z wymianą przestarzałej sieci przesyłowej centralnego ogrzewania z kotłowni miejskich do odbiorców.
- Trudnym zadaniem było wprowadzanie w życie reformy oświatowej – wspomina Teresa Przybylska, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim. – Z ośmioklasowych szkół podstawowych tworzone były sześcioklasowe podstawówki i gimnazja. Wymagało to szeregu trudnych rozmów i konsultacji, z czym miejski samorząd poradził sobie bardzo sprawnie. Zasługą Burmistrza była również rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnego Gimnazjum nr 1) o łącznik, co poprawiło warunki pracy tej placówki.
Pogrzeb Ireneusza Felczaka odbył się 21 stycznia. Został on pochowany na Cmentarzu Komunalnym na Wypalenisku.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy