Wybieramy nową Radę

26 lipca roku kończy się dwuletnia kadencja Sochaczewskiej Rady Sportu. W ostatnich dniach burmistrz zwrócił się do klubów, Uczniowskich Klubów Sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej z prośbą o wytypowanie do nowej Rady osób reprezentujących te organizacje lub osób spoza nich, jeśli kandydat ma wiedzę, doświadczenie i znajomość zagadnień będących przedmiotem zainteresowania SRS. Na wyznaczenie kandydata oraz dostarczenie zgłoszenia do Urzędu Miejskiego organizacje mają czas do końca lipca.

Rada to ciało doradcze, konsultacyjne, wspierające burmistrza w działaniach zmierzających do jeszcze lepszej współpracy władz miasta z szeroko rozumianym środowiskiem sportowym.

- Liczymy się z głosem środowiska sportowego, cenimy jego rady i sugestie, dlatego w ciągu dwóch lat Rada opiniowała m.in. programy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, projekty uchwał określające warunki i tryb finansowania przez miasto zadań z zakresu sportu. Wypowiedziała się na temat zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, zasad punktowania wniosków składanym w UM w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu wylicza z-ca burmistrza Marek Fergiński 

Rada współtworzyła plebiscyt na Sochaczewskiego Sportowca Roku (10 nominowanych) oraz Sochaczewskiego Trenera Roku (5 nominowanych). W pierwszej edycji, przeprowadzonej na przełomie 2012 i 2013 roku, do rywalizacji stanęli rugbiści, piłkarze, judocy, lekkoatleci, pływacy i tenisiści stołowi. To Rada wytypowała jej zdaniem najlepszych, najbardziej skutecznych, najbardziej utytułowanych i szanowanych w środowisku sportowców i trenerów. Przez kilka tygodni każdy użytkownik facebooka mógł oddać głos na swoich faworytów. Łącznie w plebiscycie oddano niemal 6,5 tys. głosów.

Trzy tygodnie temu, na ostatnim posiedzeniu, Rada dyskutowała o budowie nowej infrastruktury oraz wzmocnieniu systemu szkolenia sochaczewskich zawodników, w różnych dyscyplinach. Szansą na dodatkowe pieniądze jest budżet obywatelski i zapowiedź wydatkowania w 2014 roku aż miliona złotych na projekty zgłoszone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe czy kluby sportowe. Na koniec Rada wybrała swojego przedstawiciela - dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mieczysława Głuchowskiego - do Zespołu Opiniującego projekty zgłoszone do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

W LATACH 2011-2013 W SOCHACZEWSKĄ RADĘ SPORTU TWORZYLI

1. Marek Fergińsk z-ca Burmistrza Miasta

2. Robert Małolepszy Naczelnik Wydziału Promocji i Aktywizacji

3. Sławomir Dorywalski Przedstawiciel komisji sportu Rady Miejskiej w Sochaczewie

4. Agata Kalińska Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych

5. Mieczysław Głuchowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

6. Sylwester Rozdżestwieński Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków

7. Jolanta Mróz Klub Olimpijczyka Jedynka

8. Józef Szajewski Klub Sportowy Bzura Chodaków

9. Roman Janiszek Uczniowski Klub Sportowy Unia Boryszew

10. Robert Popławski Rugby Club Orkan Sochaczew

11. Janusz Piechna Uczniowski Klub Sportowy Siódemka

12. Arkadiusz Sobieraj Uczniowski Klub Sportowy Orkan-Judo Sochaczew

13. Natalia Gawrylczyk Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego

14. Robert Górski Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe

15. Marek Kępski Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania ORKA

16. Mariusz Bartosiewicz Uczniowski Klub Sportowy Dwójka

17. Krzysztof Buczyński Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO I KARATE GOJU-RYU

18. Łukasz Katowicz Uczniowski Klub Sportowy Ogrodnik

19. Emanuel Zimny Stowarzyszenie Klub Maratończyka Aktywni

20. Fabian Filipiak Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji Razem i Sprawnie

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Urząd Miasta w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy