Wystawa Malarstwa, Grafiki i Rzeźby pt.: Barwa i Dźwięk

/ 2 komentarzy
Zdjęcia i foto: Wystawa Malarstwa, Grafiki i Rzeźby pt.: Barwa i Dźwięk Koncerty i muzyka sochaczew

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Galeria Wizytująca z Warszawy
wraz z artystami mają zaszczyt zaprosić na
Wystawę Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
pt.:
„Barwa i Dźwięk”
Otwarcie odbędzie się 3-go maja 2010 o godz. 17.00
w Miejskim Ośrodku Kultury(filia Chodaków)ul. Chopina 101

*
Szukanie muzycznych analogii w sztukach wizualnych jest swoistym hołdem dla muzyki. Obecny rok jest poświęcony Fryderykowi Chopinowi.
Jego dzieło inspiruje.
Inspiruje sztuka którą uprawiał: Muzyka.
Wielu chce słyszeć obrazy albo widzieć muzykę. Stąd stale obecne analogie językowe w opisywaniu tych form : sztuk wizualnych i muzyki.
Nieustająco istnieje potrzeba by podejmować trud poszukiwania wspólnego mianownika dla obu form ekspresji … gdyż temat jest niezwykle inspirujący.
W wystawie wezmą udział artyści z kręgu warszawskiej ASP i związani z warszawską Galerią Wizytującą :
1.Małgorzata Dmitruk
2.Teodor Durski
3.Joanna Imielska
4.Arkadiusz Karapuda
5.Grzegorz Mroczkowski
6.Krzysztof Pająk
7.Sylwester Piędziejewski
8.Wiesław Przyłuski
9.Anna Sobol-Wejman
10.Przemko Stachowski
11.Tomasz Tatarczyk
12.Monika Trojan

Motywacją organizatorów wystawy do wyboru właśnie takiej grupy jest „muzyczne podejście” do malarstwa każdego z wymienionych artystów.
Jest to twórczość dająca się opisać również językiem muzycznym.
Artyści ci nie byli jak dotąd prezentowani w naszym mieście ( poza pracami Przemka Stachowskiego).
Patrząc na ten zamiar w kontekście obchodów „Roku Chopinowskiego” Organizatorzy wystawy pragną oddać tym wydarzeniem hołd wielkiemu wirtuozowi i kompozytorowi z Żelazowej Woli.
Wystawa będzie czynna do 22 maja 2010.


Obejrzyj katalog wystawy: katalog_barwa_dzwiek.pdf

Obejrzyj zdjęcia z wernisażu klikając tu.


Patronem medialnym wydarzenia jest portal e-Sochaczew.pl i tygodnik 'Ziemia Sochaczewska'.
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (2)

przemko1przemko1
0
Biografie artystów prezentowanych na wystawie "Barwa i Dźwięk":

1.Małgorzata Dmitruk
Urodziła się 1974 r. w Bielsku Podlaskim na Białostocczyźnie. W 1993 r. rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku na Białorusi. W latach
1995-99 kontynuowała studia na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1999 r. w pracowni prof. Władysława Winieckiego. Aneks malarski
w pracowni prof. Adama Styki.
Od 1995 r. pracuje w eksperymentalnej pracowni w Mińsku na Białorusi, prowadzonej przez Dmitrija Vasileviča Malatkova. Zajmuje się grafiką, malarstwem, tkaniną unikatową,
projektowaniem ubioru, ilustracją.
Od 2002 pracuje jako asystent w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki Warszawskiej ASP.
Na stałe współpracuje z WizyTUjącą GALERIĄ w Warszawie.
• W 2007 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – Sztuki Piękne. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą. Prace Małgorzty znajdują się w zbiorach Państwowego Muzeum w Białymstoku, Oddział w Bielsku Podlaskim (Ratusz), Muzeum
Narodowym w Warszawie, Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”, Kielce, Galerii Test w Warszawie, oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.
2.Teodor Durski
Urodził się 1976 r., mieszka i pracuje w Łodzi. W latach 1998-2003 studiował
na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi. • W 2003 otrzymał dyplom z wyróżnieniem z zakresu Projektowania Dywanu
i Gobelinu u prof. Mariusza Kowalskiego, poszerzony o malarstwo u prof. Marka Wagnera
i grafikę u prof. Andrzeja Smoczyńskiego. Obecnie zajmuje się grafiką i malarstwem.
Swoje grafiki pokazywał wielokrotnie na wystawach indywidualnych m.in.: w Fejkiel
Gallery w Krakowie, Galerii Opus Łodzi, Galerii Starej w Łodzi, ABC Gallery w Poznaniu,
Galerii Oko dla Sztuki 2 w Krakowie, czy Galerii Rynek w Olsztynie. Był również uczest-
nikiem wielu krajowych wystaw zbiorowych: Międzynarodowego Triennale Grafiki
Kraków 2003 i 2006 w Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” (Kraków) oraz
V i VI Triennale Grafiki Polskiej w Galerii Sztuki Współczesnej (Katowice), gdzie
w 2003 zdobył nagrodę regulaminową. W tych samych latach brał udział w Grand
Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie. Ponadto uczestniczył w VII Międzynarodo-
wym Triennale Sztuki „Majdanek 2004”, w Łódź – Biennale 2004, „Biennale Sztuki
Łódzkiej” projekt: „W czterech ścianach” (Łódź) a także w 2005 roku w wystawach:
„Ukraina – Polska” w Muzeum Okręgowym (Tarnów), „Transgresje 2005” wysta-
wie towarzyszącej IV Międzynarodowej Konferencji Grafiki „IMPACT 4” (Poznań).
W 2006 pokazywał swoje prace na wystawie „Kolor w Grafice” w Galerii „Wozownia”,
(Toruń) a ostatnio na Międzynarodowym Triennale Grafiki BIS w Katowicach w 2007.
• Jest laureatem wielu nagród: dwukrotnie nagrody w konkursie imienia Wł. Strzemińskiego
(2002, 2003) w tym Nagrody Głównej Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
• W roku 2004 otrzymał nagrodę Dyplom roku 2003. • W tym samym roku został zdo-
bywcą III nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Graficznym „Triennale Tczewskie 2004”.
• W 2005 otrzymał medal honorowy XII Międzynarodowej Wystawy Małych Form
Grafiki Polska – Łódź’05 i wziął udział w organizowanej przez Miejską Galerię Sztuki
w Łodzi wystawie mŁódź – identyfikacja w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi.
Jego prace pokazywano również na wystawach zagranicznych m. in. z cyklu Eurografik:
w Kijowie – „Galerii Ławra” (2003); Moskwie – Muzeum Sztuki Współczesnej (2004);
Lipsku – Instytucie Polskim (2004); a także na wystawie głównej VIII Międzynarodowego
Biennale Grafiki Krajów Bałtyckich w Kaliningradzie (2005). Prezentowano je także
w 2006 na wystawie „Ung Konst i Polen” w Instytucie Polskim w Sztokholmie (Szwecja),
i „Kontrapunkt – Kontrapunkty” w Galerii ArtDialog w Bonn (Niemcy) oraz na wystawach
z cyklu: „Polskie Orły – Seul 2006. Młoda Grafika Polska” w Seulu (Korea Południowa)
i „Polskie Orły – Pekin 2007. Młoda Grafika Polska” w Pekinie (Chiny).
3.Joanna Imielska
Urodziła się 16 listopada 1962 roku w Bydgoszczy. W latach 1983-88 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom uzyskała
w pracowni rysunku profesor Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, od 2004 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Od 1994 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej. W latach 2002-2008 Prodziekan, a od 2008 roku Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. • W latach 1990-91 i 1997 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, oraz Ministra Kultury w 2005 roku. Zajmuje się rysunkiem i malar-
stwem. Do tej pory miała 41 wystaw indywidualnych oraz brała udział w 72 wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Belgii, Holandii i Francji.
4.Arkadiusz Karapuda
Urodzony 8 pażdziernika 1981 roku, w Żyrardowie. Współzałożyciel grupy,
oraz teatru off’owego „Mamada pleżer”. W latach 2002-2007 studiował
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował
w Pracowni Malarstwa Prof. zw. Marka Sapetto, Pracowni Rysunku Prof.
Ryszarda Sekuły, oraz Pracowni Technik i Technologii Malarstwa Ściennego Adi.
II st. Edwarda Tarkowskiego. W roku 2005 stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.
W roku 2007 uzyskał Dyplom z Wyróżnieniem Rektorskim w Pracowni Malar-
stwa Prof. zw. Marka Sapetto. Aneks do dyplomu przygotował w Pracowni Technik
i Technologii Malarstwa Ściennego pod kierunkiem Adi. II st. Edwarda
Tarkowskiego. Część teoretyczną pracy dyplomowej napisał pod kierunkiem
dr hab. Anny Lewickiej-Morawskiej. Za Pracę Dyplomową otrzymał Nagro-
dę im. Józefa Szajny, Nagrodę Poseł do Parlamentu Europejskiego Ewy
Tomaszewskiej, Nagrodę Banku BPH, oraz Nagrodę Agnieszki i Pawła
Gieryńskich. W latach 2004-2007 pełnił obowiązki asystenta w Pracowni
Malarstwa Prof. zw. M. Sapetto. Od roku 2008 pracuje na stanowisku
asystenta w tejże pracowni. Zajmuje się malarstwem sztalugowym oraz ściennym.
Jest laureatem 7. Międzynarodowych Warsztatów Malarskich – Pieńków
2008. Mieszka i pracuje w Warszawie.
„(...) Podstawą moich poszukiwań twórczych są zawsze człowiek, przestrzeń
i przedmiot; połączenie tych elementów w dowolnym układzie, oraz ich wzajemne
Nagrody, stypendia i wyróżnienia:
• Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 2005.
• Stypendium Ministra Kultury i Sztuki w roku 2005
• Wyróżnienie Rektorskie za pracę Dyplomową w roku 2007.
• Nagrodę im. J. Szajny za Pracę Dyplomową w roku 2007.
• Nagroda Ewy Tomaszewskiej, Senatora Rzeczpospolitej Polski w Europarla-
mencie, za Pracę Dyplomową na Wydziale Malarstwa w roku 2007.
• Nagroda Banku BPH za Pracę Dyplomową w roku 2007.
• Stypendium Pawła i Agnieszki Gieryńskich w roku 2008.
5.Grzegorz Mroczkowski
Urodził się 1 maja 1966 r. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1989-1994. W 1994 dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Stefana Gie-
rowskiego. Od 1993 roku jest pracownikiem dydaktycznym w macierzystej uczelni na wydziale malarstwa w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego, a od
2003 prowadzi równolegle Pracownię Technologii Malarstwa w Instytucie Edukacji Plastycznej w Kielcach. Uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne. Jest autorem wielu realizacji
malarstwa monumentalnego.
Pejzaż dostarcza Grzegorzowi Mroczkowskiemu inspiracji, a zmiany w przyrodzie dyktują mu cykle obrazów. Każda ulotność jest godna podniesienia do rangi tematu. Sposób, w jaki
autor oddaje naturę podkreśla jej przemijalność i nieustające odradzanie. Grzegorz Mroczkowski czerpie z tego, co nam najbliższe. Codzienne motywy sprowadzone do pointy,
zachęcające do wyciszenia, delikatne i paradoksalne zarazem, pobudzają wyobraźnię widza.
6.Krzysztof Pająk
Urodził się w 1956 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Wzornic-
twa Przemysłowego ASP w Warszawie w latach 1979-1984.
Dyplom z wyróżnieniem w pracowni projektowania graficzne-
go prof. R. Duszka. Malował w pracowniach prof. J. Dziędziory
i prof. J. Sempolińskiego. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem
i fotografią. Był współtwórcą projektu komunikacji wizualnej dla szpi-
tala CZMP w Łodzi. Artysta uczestniczył w ponad 25 wystawach in-
dywidualnych m.in: Warszawa, Kolonia, Munchengladbach, Elbląg
oraz w ponad 100 wystawach zbiorowych m.in. MUBA’ 87 Bazylea;
Arsenał 88 Warszawa; Maneż 91 Moskwa; Biennale „Ensemblia
91“ Munchengladbach; Obraz i ruch – Muzeum Kinematografii,
Łódź 91; Fundation Laigle Roermond Holandia 92, Together in Life
and Art ,Instytut Polski Paryż 99; „Syndrom Milenijnego Przełomu”,
DAP Warszawa 2000 r.; Polska – Litwa, Wilno ’04; Warszawa
w Kijowie ‘04; „Walking Art Tour”, Hotel Victoria, Warszawa;
Warszawski Festiwal Fotografii Artystystycznej ‘05; Beijing Interna-
tional Art Biennale China ‘05; Świadectwo czasu, Instytut Polski, Berlin
;Triennale Sztuki Sacrum 2006, Częstochowa; Warszawa w Berlinie ’06;
Warszawa w Sofii ’06; wystawa fotografii w ramach WFFA ‘07, galeria SD;
Targi Sztuki, Kunstmassan, Sztokholm 2007.
• Artysta brał również udział w licznych aukcjach charytatywnych,
m.in.: Artyści dla Hospicjum 2001, Dom Aktora w Skolimowie 05 r.;
Fundacja Sue Ryder, Fundacja EXIT, aukcja dla Krystiany, Zachęta ’07.
aukcja na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje, Warszawa CSW ’07, Aukcja
Wielkiego Serca Kraków.
Prace Krzysztofa Pająka znajdują się w zbiorach prywatnych
w kraju i za granicą (m.in. USA, Niemcy, Francja, W. Brytania,
Holandia, Japonia. • Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki
w 1985 r. • Nagroda w konkursie WFFA’05 • Laureat Nagrody
Talensa w 2005 r.
7.Sylwester Piędziejewski
Urodził się w 1966 r. w Gostyninie. W latach 1989-1994 studiował na Akademii Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego.
Aneks do dyplomu z malarstwa ściennego w pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem w 1994 r.
• Od 1997 r. pracuje obecnie jako adiunkt I stopnia – w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego. Realizacje malarstwa monumentalnego oraz prace konser-
watorskie w Polsce, Rosji i we Włoszech. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, monumentalnym i rysunkiem. Wykonuje także wiele działań z zakresu realizacji malarstwa ścienne-
go oraz konserwacji polichromii m.in. wykonał prace konserwatorskie w Bazylice Katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku oraz w kościele parafialnym pw. św. Rocha w Brochowie.
8.Wiesław Przyłuski
Jeden z najoryginalniejszych łódzkich artystów. Zajmuje się rzeźbą w kamieniu, metalu i drewnie, a także akwafortą. Pomostem między rzeźbą, a grafiką są u Przyłuskiego
wspaniałe suchoryty, w których bardzo ostre linie rodzą się z mocno ciętych matryc.
Wiesław Przyłuski urodził się w Łodzi w 1959 roku. Studiował na Wydziale Grafiki PWSSP w Łodzi (obecnie ASP) grafikę projektową pod kierunkiem Krzysztofa Lenka, potem Jana
Kubasiewicza oraz grafikę warsztatową pod kierunkiem Leszka Rózgi. Dyplom obronił w 1986 roku w Pracowni Wklęsłodruku profesora Leszka Rózgi (cykl grafik ‘O tym i o wszystkim
innym’) i w Pracowni Typografii profesora Jana Kubasiewicza (opracowanie graficzne wierszy Cypriana Kamila Norwida: Ogólniki, Adam Krafft, W pracowni Guyskiego, Lapidaria,
Malarz z konieczności). W roku 1998 uzyskał tytuł doktora na podstawie cyklu suchorytów ‘14 stacji Drogi Krzyżowej’. • Za ten cykl artysta otrzymał w roku 1997 Nagrodę
im. Władysława Pietrzaka. • W roku 2002, na podstawie cyklu graficznego ‘Mythos’ oraz pracy teoretycznej z zakresu grafiki warsztatowej, uzyskał tytuł doktora habilitowanego.
Obecnie jest adiunktem w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki Warsztatowej.
9.Anna Sobol-Wejman
Urodziła się w 1946 roku pod znakiem Strzelca. Ukończyła Krakowską Akademię Sztuk Pięknych w 1972 roku. Studiowała grafikę u prof. Mieczysława Wejmana i prof.
Włodzimierza Kunza. • W roku 1995 zdobyła Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Gyor. • Otrzymała również nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza,
ZPAP okregu krakowskiego za rok 2009.
• Prace Anny znajdują się w kolekcjach: Biblioteka Narodowa, Warszawa; Graphishe Sammlung Albertina, Wiedeń, Austria; Museum of Modern Art, Nowy York, USA; National
Gallery of Art, Waszyngton, USA; Janos Xantus Museum, Gyor, Węgry; William Benton Museum of Art, Storrs, USA; Minneapolis Institute of Art, USA; Musee des Beaux Arts,
Chambery, Francja. Prywatne kolekcje w Danii, Francji, Holandii, Islandii, Japonii, Niemczech, USA.
Brała udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą, m.in.: 1977 Gallery Librije, Zwolle, Holandia; 1978 La Saletta d’arte gries, Kunststudio-Gries,
Bolzano, Włochy; 1982 Galerie BKF, Rogaland Kunstnersenter, Norwegia; 1986 Gołogórski & Rostworowski Gallery, Kraków; Gang Skor Gallery, Reykjavik, Islandia; 1987
Space la Vita Gallery, Aomori, Japonia, Sapporo Art Plaza, Sapporo, Japonia; Seibu Gallery, Toyama, Japonia; Hasegawa Gallery, Tokio, Japonia; Odeon Gallery,
Zwolle, Holandia; 1989 Galeria Teatru STU, Kraków; 1992 Galeria Domu Sztuki, Warszawa; Galerie de l’Encadreur - Jean Claude Meier, La Chaux de Fons, Szwajcaria;
Polski Instytut Kultury, Wiedeń, Austria; 1995 Jan Fejkiel Gallery, Kraków; 1996 Exhibition in De Ring, Epe, Holandia; 1997 Atrium Gallery, Storrs, USA; Jan Fejkiel Gallery,
Kraków; Janos Xantus Museum, Gyor, Węgry; 1998 Kunstverein Oerlinghausen, Niemcy; 2002 Highpoint Center for Printmaking, Minneapolis, USA; 2002 Galerie in
Krakauer Kaus, Nurnberg, Niemcy; 2003 Kunstverein Rathaus, Alsdorf, Niemcy; 2003 Volkhochschule, Lemgo, Niemcy; 2004 Monchehaus-Museum fur Moderne Kunst,
Goslar, Niemcy; 2005 Odeon, Zwolle, Holandia; 2006 WizyTUjaca GALERIA.
10.Przemko Stachowski
Urodził się w 1961 roku w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim Pedagogikę
i w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1989-1994 na kierunku Malarstwo
w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Aneks: malarstwo ścienne w pracowni prof.
Tarkowskiego. Specjalizacja: malarstwo ścienne, sztalugowe i mozaika. Dyplom z wy-
różnieniem w 1994 roku.
W latach 1991, 1993, 1995 stypendia Międzynarodowego Centrum Studiów Na-
uczania Mozaiki C.I.S.I.M. (Centro Internazionale Studi per l’insegnamento del Mosaico)
w Ravennie, Włochy.
• W latach 1994-95 stworzył scraffita i freski w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
Bożego w Warszawie do projektu Lecha Okołowa.
• Zaprojektował wnętrze kaplicy poświęconej Marcelinie Darowskiej w Liceum Sióstr
Niepokalanek należącą do kompleksu sakralnego projektu prof. Konrada Kucza-Kuczyń-
skiego w Niepokalanowie.
Projektuje i realizuje unikatowe, wielkoformatowe projekty malarskie i mozaiki mar-
murowe we wnętrzach.
Prowadzi również zajęcia i warsztaty plastyczne i fotograficzne z młodzieżą i dorosłymi.
Przemko brał udział w wielu zbiorowych i indywidualnych wystawach w Polsce i zagranicą.
Liczne prace znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych.
11.Tomasz Tatarczyk
Urodził się w Katowicach w 1947 roku. W latach 1966-72 studiował na Politechnice Warszawskiej. W 1976-81 – Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie – dyplom w pracowni prof. Jana Tarasina Był Asystentem na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w latach 1980-86, a w 1987 do 1988 roku stypendystą
Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. • W 1995 r. – Stypendysta „ArtsLink” Fundacji Batorego. • 1998 – Stypendysta Fundacji Rockefellera, Bellagio, Włochy.
• 1999 – Laureat Grand Prix, I Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Wrocław. • 2009 – Laureat Nagrody im. Jana Cybisa, Warszawa. Brał udział w licznych wystawach
w kraju i zagranicą. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów na całym świecie.
10 kwietnia 2010 roku Tomasz Tatarczyk zmarł po długich zmaganiach z chorobą.
12.Monika Trojan
Monika Trojan
Urodziła się w Warszawie w 1978 roku. Żyje i pracuje w Marsylii. W latach 1997-98 studiowała na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2004 r. obroniła dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Brała udział w wielu wystawach indywidulalnych we Francji i Austrii.


(2010-05-01 16:45)
agata-jasinskaagata-jasinska
0
Świetna wystawa, to taka chwila relaksu dla mnie, tak samo jak i takie strony jak Preply i bank pracy dla nauczycieli japońskiego w Łodzi http://preply.com/pl/lodz/oferty-pracy-dla-nauczycieli-języka-japońskiego (2016-03-02 08:00)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy