XIV Bieg Papieski- Sochaczew 2018

Zdjęcia i foto: XIV Bieg Papieski- Sochaczew 2018 Biegi sochaczew

Stowarzyszenie Na Rzecz Sportu i Rekreacji „Razem i Sprawnie”, Burmistrz Miasta Sochaczew oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie zapraszają do wzięcia udziału w XIV edycji Biegu Papieskiego. Celem organizowanego przedsięwzięcia jest oddanie hołdu naszemu wspaniałemu rodakowi, papieżowi Polakowi, który jednocześnie kochał sport i sam czynnie go uprawiał. Udział w biegu jest swoistą pielgrzymką, ma charakter honorowy i symboliczny, wszyscy są w nim zwycięzcami.

Bieg odbędzie się 14 października 2018r. (niedziela) ulicami miasta: Młynarska, Chopina, Aleja 600-lecia, Staszica, Toruńska, Farna.

Start o godzinie 13.15 sprzed kościoła w Chodakowie, meta na Placu Kościuszki. Trasę biegu wyznaczają dwa pomniki: Jana Pawła II w Chodakowie (dzielnica Sochaczewa) oraz Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w centrum Sochaczewa, które dzieli dystans 4700m.

Tradycyjnie, 100 pierwszych uczestników biegu zostanie uhonorowanych pięknymi, pamiątkowymi medalami, a kolejni otrzymują medale katalogowe z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II. Ponadto 3 pierwszych biegaczy w kategorii kobiet i mężczyzn zostanie wyróżnionych pucharami. Puchary otrzymują również najmłodszy oraz najstarszy uczestnik biegu oraz najliczniejsza grupa reprezentująca stowarzyszenie, szkołę klub lub instytucję. Szczegółowe informacje o biegu w linkach poniżej.

Karta zgłoszenia uczestnika biegu oraz formularz dla grupy został załączony poniżej. Można je wypełnić i złożyć w dniu 14.10.2018r. w godzinach 11.00-13.00 w sekretariacie biegu w celu pobrania numeru startowego.

Ze sportowym pozdrowieniem

Krzysztof Werłaty
Prezes Stowarzyszenia „Razem i Sprawnie”
Tel. 692-182-952
Tel. 046-86-224-61

 

- - - - - - - - 

REGULAMIN XIV BIEG PAPIESKI

I CEL
- upamiętnienie pontyfikatu Jana Pawła II
- upowszechnienie masowego biegania

II ORGANIZATOR
Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji RAZEM I SPRAWNIE
WSPÓŁORGANIZATORZY:
BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W SOCHACZEWIE

III TERMIN, DYSTANS, CHARAKTERYSTYKA TRASY
14 października 2018 r., godz. startu 13.15 sprzed kościoła w Chodakowie p.w. św. Józefa Robotnika ul. Młynarska, meta na Placu Kościuszki. Dystans 4700 m. Trasa asfaltowa, płaska ulicami: Chopina, Aleja 600-lecia, Staszica, Toruńska, Farna, Plac Kościuszki.

IV PROGRAM BIEGU
Biuro zawodów czynne w dniu imprezy przed kościołem w Chodakowie p.w. Św. Józefa Robotnika
w godz. 11.00-13.00, 13.15 otwarcie i start biegu, 14.15 uroczyste zakończenie imprezy i wręczenie pucharów.
Uwaga! Wóz z napisem „Koniec Biegu” zabierze torby z ubraniami do odbioru na mecie.

V ZASADY UCZESTNICTWA
• W biegu z zasady uczestniczą osoby pełnoletnie.
• Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć po złożeniu Karty Zgłoszenia z czytelnym podpisem rodzica o zgodzie na udział w biegu oraz po okazaniu dokumentu tożsamości np. legitymacji szkolnej. (Kartę Zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodzica można pobrać na stronie internetowej organizatora www.razemisprawnie.e-sochaczew.pl)
• Grupy szkolne startują pod opieką nauczyciela na podstawie listy podpisanej przez dyrektora szkoły.
• Wszyscy startują na własną odpowiedzialność. Przed podjęciem decyzji o starcie należy zasięgnąć porady lekarskiej we własnym zakresie.
VI ZGŁOSZENIA
W dniu startu, w biurze zawodów (Chodaków)

VII ŚWIADCZENIA I NAGRODY
- opieka lekarska od godz. 13.00 do zakończenia imprezy
- woda mineralna na mecie
- dyplomy i medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg ( 100 pierwszych otrzyma medale pamiątkowe)
Puchary: dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiet. Puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu. Puchar dla najliczniej reprezentowanej szkoły, stowarzyszenia.
VIII UWAGI KOŃCOWE
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje, nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach. Badanie lekarskie, ubezpieczenie spoczywa na samych zawodnikach. BIEG ODBYWA SIĘ PRZY CZĘŚCIOWO OGRANICZONYM RUCHU KOŁOWYM, DLATEGO NALEŻY BIEC PRAWĄ STRONĄ JEZDNI PRZY JEJ PRAWEJ KRAWĘDZI. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

 

Informacje dodatkowe
  0
  Oceń
  (0 głosów)

   

  Zobacz kto wybiera się na tą imprezę:  wybieram się tam!  Autor tego artykułu: Stowarzyszenie Na Rzecz Sportu i Rekreacji "Razem i Sprawnie" wyłączył możliwość komentowania.

  e-Sochaczew.pl poleca filmy