XXIV Katolicki Festiwal Niepokalanów 2009

Zdjęcia i foto: XXIV Katolicki Festiwal Niepokalanów 2009 Film, fotografia sochaczew

KOMUNIKAT JURY XXIV MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO FESTIWALU FILMÓW I MULTIMEDIÓW „NIEPOKALANÓW 2009”

W dniach od 15 do 17 maja 2009 roku odbył się, pod osobistym patronatem Jego Eminencji Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa oraz Komitetu Honorowego, kolejny XXIV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2009”. Na Festiwal zgłoszono ponad 170 filmów,47 programów radiowych, 35 programów multimedialnych i kilkanaście stron internetowych z 21 krajów: Australii, Białorusi, Bułgarii, Francji, Chorwacji, Czech, Indii, Indonezji, Kanady, Rosji, Słowacji, Węgier, Włoch,Szwajcarii,Hongkongu,Hiszpanii,Irlandii,Libanu,Meksyku,Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Polski.

Zgłoszono m.in. 11 filmów fabularnych, 88 filmów dokumentalnych,25 programów telewizyjnych,9 programów edukacyjnych i 24 filmy edukacyjne. Do przeglądów konkursowych zakwalifikowano 18 filmów. Komisja Jury Festiwalu ds. filmowych obradująca w składzie: Jan Szafraniec – przewodniczący Jury, Antoni Zięba – wiceprzewodniczący Jury, Andrzej Januszewski v-ce prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, o.Paul(India) reżyser,krytyk filmowy AndrejRasinski(Białoruś)–przedstawiciel SIGNIS, krytyk filmowy, Maria Jędrzejewska – sekretarz jury. Elżbieta Cieślik dziennikarz, Janusz Sierpowski dziennikarz, Karol Brejnak dziennikarz, Czesław Kurdziel pedagog, Andrzej Maywald redaktor, Jerzy Ridan reżyser filmowy, ks. Antoni Zieliński realizator filmowy, Anna Osławska reżyser, Katarzyna Purska katecheta, Elżbieta Jeziorowska aktorka, AndrzejRejman kompozytor, historyk sztuki, teolog , s. Beata Iwaszko – realizator filmowy, Małgorzata Jurgowiak – dziennikarz, Krystyna Młoduchowska-Dziob-psycholog, ks. Antoni Zieliński – realizator filmowy przyznała nagrody w kategoriach: filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, programu telewizyjnego,
programu edukacyjnego i filmu amatorskiego.

GRAND PRIX
ufundowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

4864 - Honor Generła
autor: Joanna Pieciukiewicz
prod. TVP S.A Telewizja Polonia - Polska

Za ukazanie skrzętnie ukrywanej prawdy o generale Stanisławie Sosabowskim i jego bohaterskiej Brygadzie Spadochronowej.Odkrycie tej prawdy przez młodych Holendrów doprowadziło do uhonorowania Polaków przez Królową Holenderską po 60-ciu latach milczenia.

FILMY FABULARNE

I nagroda
4953 - Un Eclat – Iskra
autor Radolpho Viemont
prod. Christophe Vallee – Francja
Za ważne przesłanie o duchowej przemianie. Przypadkowe, zdawało by się ,okoliczności stają się zaczynem do nawrócenia.
II nagroda
4956 - Nasza Pani z Lourdes
autor V.R. Gopinath
prod. Kamalakar Rao Ponnapali - Indie
Poetycka i wierna faktom opowieśc o objawieniach Matki Bożej z Lourdes.

III nagroda

4838 - How are sou with Christ “Jeżeli masz kontakt z Chrystusem”
autor Fady Breidi
prod. Adwaa Production Liban
Za pasjonującą relację filmową o dramatycznych wydarzeniach w życiu młodej niechrześcijanki.która przez posługę księdza katolickiego spotkała Jezusa.

FILMY DOKUMENTALNE

I nagroda
4952 - Wycieczka
autor Maria Dłużewska
prod. Multimedia Bank - Polska
Z inspiracji młodych Polaków powstała cenna relacja dokumentalna o zapominanych bohaterach zgładzonych w katowniach ubeckich ukazana na tle grobów komunistycznych dygnitarzy,pochowanych w Alei Zasłużonych na Powązkach.Film powinien trafic do szkół!

II nagroda exequo

4822 - Ręka Pokoju: Papież Pius XII&Holocaust
autor David Naglieri
prod. Salt+Light Television - Kanada
Za odkłamanie zafałszowanej historii pontyfikatu Papieża Piusa XII na podstawie bardzo cennych źródeł i ukazania świętości Jego życia.

II nagroda exequo

4881 - Ormiańskie serce dla Polski
abp. Józef Teodorowicz 1864-1938
autor ks. Andrzej Baczyński,Tadeusz Szyma
arod. TVP S.A Redakcja Programów Katolickich - Polska

Za ukazanie na podstawie bogatej faktografii postaci abp. Lwowskiego Jóżefa Teodorowicza,wielkiego ormiańskiego kapłana ,męża stanu i mecenasa sztuki, który widział zagrożenie komunizmem,bronił wiary i polskości,szerzył kulturę chrześcijańską.

III nagroda exequo

4861 – Kahlenberg
autor ks.Marian Szablewski CR
prod. Zespół Teatralny Ottawy – Australia

Za piękne i historycznie wierne przedstawienie wiktorii wiedeńskiej 1683r.Za ukazanie prawdy o zagrożeniu chrześcijaństwa w Europie przez agresywną potęgę turecką i jego obronę z inspiracji Papieża Innocentego XI przez sprzymierzone wojska pod dowództwem Jana III Sobieskiego.

III nagroda exequo

4815 - Ojczyzna Myśli Mojej
autor Jouri Goroulev – Białoruś
prod. Pado Studio Film – Polska

Za poszukiwanie prawdy,która nawet najbardziej bolesna nie rani a uczy pamiętac i wybaczac.
Tragiczne wydarzenia wywołane w rodzinnym gnieździe w Worończy przez dwa totalitaryzmy hitlerowski i sowiecki,zderzenie wielkiej kultury i okrutnego barbarzyństwa,udokumentowane cennymi źródłami.

FILMY TELEWIZYJNE

I nagroda

4926 – Złodziej w sutannie
auto Paweł Woldan
prod. TVP S.A – Polska

Fabularna opowieść o historii zmagań Kościoła Katolickiego z systemem zniewolenia komunistycznego w PRL-u. Jednym z przykładów tej walki było uwolnienie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej,uwięzionego przez reżim totalitarny w 1966r.
II nagroda

4914 – Życiorysy z bliznami
autor Agnieszka Świdzińska
prod. TVP S.A Katowice – Polska

Za przypomnienie pacyfikacji kopalni „ Wujek” w stanie wojennym,której skutki trwają do dziś w postaci niezabliźnionych ran.

III nagroda

4820 - Mariano de Torino
„Ojciec Mariano z Turynu”
autor Carlo De Biase,Paola De Biase
prod. Roman Province of Minorite Friars – Włochy
Za ukazanie w sposób interesujący postaci włoskiego kapucyna o. Mariano z Turynu. Jego powołania do głoszenia Chrystusa są z wielkim temperamentem,przede wszystkim poprzez przekaz audio wizualny.

FILMY EDUKACYJNE

I nagroda

0000 – La Cultura de la Vida cz.II – Abortion
Kultura życia
autor Andres Garrigo
prod. Goya produceiones – Hiszpania

Za ukazanie w przekonywujący sposób skutków cywilizacji śmierci,która prowadzi do degradacji fizycznej i duchowej macierzyństwa i rodziny i do przyzwolenia na masowe zabijanie dzieci poczętych.

II nagroda

4899 - Sin Miedo ”Bez lęku” Biografia Jana Pawła II
autor Pedro Marcet
prod. Climb Mountain - Hiszpania

Animowany film przedstawiajacy życie Ojca Świętego Jana Pawła II w kreskówce –adresowany do dzieci.

III nagroda

4831 – Dlaczego Stop Narkotykom ?
autor Małgorzata Ajszpur
prod. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogursko-Gorzowskiej - Polska

Film stanowi przestrogę dla młodych ludzi,którzy sięgaja po pigółkę śmierci i wskazują drogę wyjscia z uzależnienia.

FILMY AMATORSKIE

I nagroda

4856 – Ksiądz Bosko w skansenie komunizmu
autor ks. Stanisław Rafałko
prod. Salezjański Ośrodek Misyjny - Polska

Spotkanie dzieci i młodzieży z Bogiem rozbija strzeżone bastiony komunizmu. To efekt pracy duszpasterskiej oo. Salezjanów na Kubie.II nagroda

4923 - Jezus na Ursynowie
autor Agnieszka Gomułka
prod. Aeroskop TV Goa - Polska

Film ukazuje jak praca przy malowaniu Drogi Krzyżowej przemienia artystę i zbliża go do Boga.
\
FILMY AMATORSKIE

III nagroda

4843 – Żywa pomoc
autor Natalia Jermakowa
prod. Natalia Kandudina – Rosja

Za piękną relację o obecności Boga w życiu rosyjskiej rodziny prześladowanej przez komunizm sowiecki


NAGRODA SPECJALNA SIGNIS BIAŁORUŚ

4856 – Ksiądz Bosko w Skansenie Komunizmu
autor ks. Stanisław Rafałko
prod. Salezjański Ośrodek Misyjny - Polska

*Nagroda specjalna ufundowana przez Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski

- Droga Nadziei-duchowa podróż Kardynała Nguyen Van Thuan autor- David Naglieri – Kanada

*Nagroda specjalna ufundowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana prof. Lecha Kaczyńskiego

W lasach Piaśnicy (1939-2009) autor Lech Kujawski - Polska

za prezentację bohatera i jego wzorcowej postawy pośród bastionów komunizmu.

*Nagroda specjalna ufundowana przez Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. dr. Mirosława Bartosa

- Złodziej w sutannie autor Paweł Woldan - Polska

*Nagroda specjalna ufundowana przez Gwardiana Niepokalanowa o. Stanisława M. Piętkę

- Wielki Misjonarz Zeno San autor Dominika Affek - Polska


Na tym protokół zakończono i podpisano.

/-/ Członkowie Międzynarodowego Jury Festiwalu Niepokalanów 2009

Programy radiowe
Komisja Jury ds. radiowych w składzie:
Andrzej Bogusław Januszewski - przewodniczący
Elżbieta Cieślik
Elżbieta Jeziorowska
Stanisław Czesław Kurdziel
Andrzej Maywald

1 - NAGRODY REGULAMINOWE
NAGRODA I
7747 Dzieci pod niebiańskim adresem zamieszkania
Krzysztof Hudzik - ,Radio eR- Rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej, Lublin,
Wzruszający reportaż o odwadze życia, nadziei, czekaniu. Hospicjum Małego Księcia. Dzieci umierające w całej sile nieuniknionego, spełnionego w tylko kilkuletnim czasie ziemskiego bytowania, wędrowania, oczekiwania na świadomy finał. Opowieści matek o swych dzieciach, które zostawiły pod ziemskim adresem, bohaterstwo i świadomość cierpienia. Nieuniknionej śmierci. Rodzice zmarłych pomagają czekającym; tym doznającym bólu i miłości. Ta audycja oczyszcza wrażliwego człowieka, zmusza nie tylko do refleksji, ale daje siłę. I nadzieję...

NAGRODA II ex equo
7725 Pius XII i August Hlond, a II Wojna Światowa
Czesława Borowik - Polskie Radio Lublin
dokument
II wojna światowa była nie tylko wyzwaniem, probierzem ludzkich wyborów, ale i próbą charakteru. Bez względu na stanowisko, jakie życie zgotowało naszym bohaterom. Autorzy w ciekawy sposób zbudowali – oparty na paralelizmie losów – portret Piusa XII oraz Augusta Hlonda. Audycja o charakterze dokumentalnym prezentuje niezwykle ciekawe materiały dotyczące pomocy Żydom przebywającym w klasztorach klauzurowych. Tam się ukrywali i otrzymywali pomoc. Bohaterzy tej audycji mieli znaczący udział w ocaleniu ich życia.

NAGRODA II ex equo
7706 Był Bożym listem
Joanna Mazurek, o. Robert Stachowiak - SKSiID KUL Lublin
dokument
Bohater z głęboką wiarą i symbolicznym akordeonem, który wierzył w to, że niewidomi też widzą. Też czują. Też mają kontakt ze światem. Z pozornej ludzkiej ułomności - ojciec Bruno franciszkanin z Niepokalanowa – już nieżyjący – uczynił Dar Boży, który świeci, żyje, pozwala czynić Dobro! Człowiek nie zna granic oraz możliwości, które Bóg podsyła nam w swoich listach...

NAGRODA III ex equo
7738 Strażnik kresów
Jan Smyk- Polskie Radio Białystok, Białystok
dokument
Pińsk. Miasto legenda – magia przeszłości wywoływanej biografiami tylu mieszkańców. Matecznik. Przed 1939 rokiem w miasteczku mieszkało 18 tysięcy Żydów 2 tysiące Polaków. Teraz żyje tam tysiąc osób odnajdujących swe korzenie w języku oraz kulturze polskiej. To teraz Białoruś. Bohaterem, a tak trzeba nazwać , zarejestrowaną dźwiękiem, niezwykłą walkę - kresową rodzinę Mortkowiaków o ... Polskę oraz polskość. A to o szkołę, a to o język, a to o historię właśnie! Oni chcą odbudować, przywrócić – tę Polskę . Ich żyjącą w sercach - Polskę.

NAGRODA III ex equo
7752 Żyjemy razem - Kasia
Dorota Zańko - VIA Katolickie Radio Rzeszów
dokument
Wstrząsający dokument dźwiękowy o dzieciach, których rodzice byli i są uzależnionymi od alkoholu. To opowieść o okrutnym dzieciństwie oraz uzależnionej od przeszłości – dorosłości. Dorośłi poskąpili im miłości, zaś dojrzałe życie posiłkuje się tragicznymi wspomnieniami. Monolog i czas, który wciąż rzutuje na teraźniejszość bohaterki reportażu. Konsekwentne działanie grupy wsparcia daje szansę na złagodzenie postrzępionego losu, na zbudowanie bezpiecznej dla siebie – biografii.

2 - RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA

7709 Czyste serca
,Anna Musialik - Chmiel, Beata Zamlewska-Pałyga - Polskie Radio Katowice, Katowice, Polska
program
Czystość – w szerokim pojęciu – to nie tylko wstrzemięźliwość, ale wybór drogi życiowej. To wybór tego, co daje radość świadomości bycia wiernym – właśnie w młodości. Program jest soczewką prezentującą ruch czystych serc; przedmałżeńskich właśnie. Jakież to to odważne współcześnie!

7730 Kres Kresów – Syberia
Paweł Kęska - Radio Józef 96,5 FM Warszawa
dokument
Niczym w soczewce – skupiony to los Polaków w czasie II wojny światowej - na obszarach imperium stalinowskiego. Aresztowanie przez NKWD, zsyłka na Syberię, wielki i tragiczny Kazachstan. Bohaterowie wywiezieni wbrew własnej woli, żyli tam religijnymi symbolami, małym obrazkiem dającym siłę przetrwania, krzyżykiem uosabiającym cierpienie oraz śmierć tylu Polaków...I uroda niezwykłego, rozkwitłego stepu widzianego z poziomu ziemianki. Odprawiane przez kobietę majowe nabożeństwa, monolog – wtedy młodego chłopaka – wykorzystany przez realizatorów programu. A to Polska syberyjska właśnie!

7737 Bądźmy solidarni z życiem...
Jolanta Kowbojek
program
Brońmy życia! Tego, którego w fizycznym wymiarze jeszcze nie znamy, a które zna Bóg. Modlitwa broniąca, ochraniająca, otulająca, broniąca przed odebraniem – tej małej istotce – życia. W tej modlitwie jest skupiona siła i nie zna ona granic etnicznych. To specyficzna modlitwa, w której słowo k o c h a m staje się tarczą dla Poczętego w Łonie Matki.

7746 Twe prawa będę wiecznie chwalił
reż./dir. Sylwester Woroniecki - Polskie Radio, Warszawa
słuchowisko
Rzecz o okrucieństwie, ale nie historii, lecz człowieka wobec drugiego... Wojciech Bąk - bohater audycji. Dzisiaj znany już tyko wybranym oraz specjalistom i znawcom literatury. Ofiara metody niszczenia człowieczeństwa przez system , środowisko literackie oraz usłużnych psychiatrów. Powolne niszczenie człowieka poprzez donos, wstrząs elektryczny, tworzenie mu karty choroby, już nieuleczalnej psychicznie. Samotność człowieka otoczonego także nienawiścią, która zna wiele języków. Audycja – ostrzeżenie.

7758 Radio eM w Ziemi Świętej - odc. 3 (br. Ananiasz)
Barbara Hobzda, Marek Piechniczek - Radio eM Katowice
reportaż radiowy
Przez życie Chrystusa budują swoje zakonne powołania dla losów innych ludzi. Z dala od kraju, ale jakże blisko trudnej codzienności Ziemi Świętej. Franciszkanin z Radlina, także siostra, która od 46 lat pełni swą Bożą posługę. Buduje się tam dom opieki dla dzieci z Palestyny. Na terenie objętym wielką historią i miłością Boga – teraz widocznym ludzkim nieszczęściem. Czy jesteśmy świadkami budowania już nie tylko Pomnika Pojednania?
================================================================================

3 - WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
,
Radio Mreża – Chorwacja
Wspaniała inicjatywa, jednocząca Chorwatów, przy katolickim radiu, w dwóch krajach. Podjęcie szczególnie ważnych spraw rodziny.
Festiwal Niepokalanów 2009 Werdykt Jury w kategoriimultimedia i strony inyternetowe
Jury w kategorii programów multimedialnych i stron internetowych
w składzie:
Zygmunt Gutowski - przewodniczący
s. Beata Iwaszko
s. Katarzyna Purska
Andrzej Rejman
Janusz Sierpowski - przyznało nagrody i wyróżnienia

Programy multimedialne

I Nagroda Wydawnictwo A-Z za zestaw programów JAŚ CD
- Jaś CD - zestaw programów multimedialnych dla dzieci załączanych do miesięcznika „JAŚ” - Wydawnictwo A-Z / multimedia programs for children

II Nagroda – Fernandez Perez Valdez (Meksyk) za grę komputerową
– „Tras las Huellas De San Pablo” - gra komputerowa dla starszych dzieci i dorosłych w kilku językach – również polskim „ Śladami Świętego Pawła – Fernando Perez Valdes (Meksyk) / computer game

III Nagroda Entertauiment Maat (Słowenja) za grę komputerową Noah PC Game
- NOAH PC Game - gra komputerowa dla małych dzieci – produkcji hiszpańsko – słoweńskiej / computer game

Nagroda Specjalna Ordynariusz Archidiecezji Łódzkiej
Sylwester Jesionkiewicz za program „ Żyjmy duchem św, Franciszka”
- „Żyjmy duchem św. Franciszka” – prezentacja multimedialna Sylwestra Jesionkiewicza związana z 800- leciem Zakonu Franciszkanów

Wyróżnienia Redakcja Niedziela TV za zestaw filmów internetowych
- Niedziela TV - Filmy internetowe Tygodnika Katolickiego Niedziela

Wyróżnienie Stefano Mura, Mariano Diotto, Irena Sever za klip muzyczny It,s a sin / to jest grzech
- It is a sin / To był grzech – klip muzyczny o działaniu Chrystusa w życiu młodzieży – Stefanbo Muro, Mariano Diotta, Irena Sever (Włochy)

Strony internetowe

I Nagroda
Ojciec Leonard Piotr Bielecki za stronę internetową
www.franciszkanie.net z blogiem „Bez sloganu”

II Nagroda Redakcja Portalu www.catholic.ru
www.catholic.ru rosyjska katolicka strona internetowa z filmikami
III Nagroda Andrzej Winiarz za stronę internetową
www.awiniarz.com ze zdjęciami JP2 oraz filmem o prałacie Peszkowskim

Wyróżnienia
www.pulssydney.blogspot.com australijska strona www z pielgrzymki Benedykta XVI i spotkania z młodzieżą w Sydney Mariusz Czarniecki za stronę internetową z prezentacją multimedialną www.czarnieckimm.fc.pl z prezentacja multimedialną o historii Polski i felietonami na temat mediów
Niepokalanów, 17 maja 2009 roku

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy