XXV Półmaraton ,, Szlakiem Walk nad Bzurą”

Regulamin
XXV Półmaratonu ,, Szlakiem Walk nad Bzurą”
7 września 2008 – Sochaczew

I – Cel
- upowszechnienie masowego biegania
- upamiętnienie bohaterskiego oporu żołnierza polskiego w walkach wrześniowych w 1939 roku.

II – Organizatorzy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy współudziale Urzędu Miejskiego
w Sochaczewie, Klubu Maratończyka i MKS ,, ORKAN” w Sochaczewie

III – Termin, dystans, charakterystyka trasy
- 7 września 2008 roku godz. 12.00
- start honorowy i meta biegu na stadionie MKS ,, ORKAN” w Sochaczewie ul. Warszawska 80.
Na start zawodnicy zostaną przewiezieni autokarem o godz. 12.10.
Droga asfaltowa, płaska, nawierzchnia nośna w rejonie rzeki Bzury – Kamion, Witkowice, Mistrzewice, Żuków, Sochaczew : Mostowa, Chodakowska, Chopina , Aleja 600-Lecia, Trojanowska, Kochanowskiego, Świerkowa, Długa, Buczka, Stadion.
Trasa posiada atest PZLA.
Długość trasy 21 097,5m.

IV – Program biegu
- biuro będzie czynne w dniu startu od godz. 8.00 do godz. 11.00.
Otwarcie imprezy i start honorowy o godz. 12.00. Start ostry ok. godz. 13.00 z Kamiona.

V – Zasady uczestnictwa
- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Obowiązują badania lekarskie. Niepełnoletni muszą przedstawić zezwolenie rodziców lub opiekunów .
Impreza ma charakter masowego biegania rekreacyjnego, w tym celu przeprowadzony będzie podział na kategorie wiekowe.
- Mężczyźni – do 29 lat, 30 –39 lat, 40-49 lat, 50 – 59 lat, 60 – 69 lat, 70 lat i więcej
- Wózkowicze startują bez podziału na kategorie wiekowe
- kobiety – do 35 lat , 36 lat i więcej

VI – Wpisowe
Wpisowe od zawodnika zgłoszonego do dnia 31.08.2008 roku wynosi 20 zł , natomiast w dniu startu tj. 7 września wynosi 30 zł.
Z wpłaty wpisowego zwolnieni są : młodzież szkolna, studenci, żołnierze służby zasadniczej oraz osoby , które mają 60 i więcej lat.

VII – Zgłoszenia
– pisemne na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 96-500 Sochaczew ul. Olimpijska 3
- Tel/fax 862-77-59; 862-87-04;
- e-mail : mosirorka@interia.pl w terminie do dnia 31.08.2008 r.

Ponadto w dniu startu należy wypełnić kartę zgłoszenia z podaniem NIP

VII – Świadczenia i nagrody
- opieka lekarska na stadionie i na trasie
- bufet na 5 ,10 i 15 km
- posiłek ,, wojskowy” na stadionie oraz kąpiel w hali sportowej
- wszyscy, którzy zgłoszą się do 31.08.2008 roku i ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal z wizerunkiem twórcy Półmaratonu" Szlakiem Walk nad Bzurą"-Jana Cebrzyńskiego oraz dyplom.
Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych
kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody pieniężne
- każdy uczestnik otrzyma koszulkę startową
- odbędzie się losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników
- wyniki biegu do odebrania w sekretariacie MOSiR, w ciągu tygodnia na stronie:
www.e-sochaczew.pl
- organizator zapewnia bezpłatny nocleg w hali sportowej na matach/ własny śpiwór/.
- Zawodnicy zgłoszeni po 31.08.2008r. otrzymują tylko dyplomy. Medal zostanie dosłany pocztą
/w przypadku ich braku/

NAGRODA SPECJALNA ZA POBICIE REKORDU TRASY 1:08:23” – NIE DOTYCZY
WÓZKOWICZÓW.

Koniecznie prosimy o zabranie danych identyfikacyjnych z numerem NIP, adres Urzędu Skarbowego z numerem konta do ewentualnego odprowadzenia podatku od wygranej pieniężnej. W przypadku braku podania NIP nagroda zostanie wstrzymana do chwili podania wymaganych danych.

Uwagi końcowe!
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach. Ubezpieczenie zawodników spoczywa na nich samych. Sprawy sporne dotyczące klasyfikacji na mecie rozstrzyga bezpośrednio sędzia główny.

Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym – dlatego biegniemy PRAWĄ STRONĄ.
UWAŻAĆ! na przejazdach kolejowych .
Po przebiegnięciu linii mety prosimy o zwrot numeru startowego. Dotyczy także tych, którzy wycofali się wcześniej z zawodów.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sochaczewie
trasa_polmaratonu.doc

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy