XXVII Półmaraton ,, Szlakiem Walk nad Bzurą”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza serdecznie na XXVII Półmaraton ,, Szlakiem Walk nad Bzurą”, który odbędzie się 5 września 2010r. Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin imprezy.

Regulamin
XXVII Półmaratonu ,, Szlakiem Walk nad Bzurą”
5 września 2010r. – Sochaczew

I – Cel
- upowszechnienie masowego biegania
- upamiętnienie bohaterskiego oporu żołnierza polskiego w walkach wrześniowych w 1939 roku.

II – Organizatorzy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy współudziale Urzędu Miejskiego
w Sochaczewie, MKS ,, ORKAN” w Sochaczewie

III – Termin, dystans, charakterystyka trasy
• 5 września 2010 roku godz. 12.00
• Start honorowy biegu na stadionie MKS,, ORKAN” w Sochaczewie ul. Warszawska 80.
• Meta również na stadionie MKS Orkan
• Start o godz. 13.00 w Kamionie przy Kościele Parafialnym, na który zawodnicy zostaną przewiezieni autokarami o godz. 12.15
• Trasa - Droga asfaltowa, płaska– Kamion, Witkowice, Mistrzewice, Żuków, Sochaczew: Chodakowską, Chopina, Młynarską, Łąkową, Trojanowską, Kochanowskiego, Polną, Świerkową, Długą, Buczka, Warszawską, stadion.
• Długość trasy 21 097,5m.
• biuro biegu będzie czynne w dniu startu od godz.8.00 do godz. 11.00.

IV – Program biegu
- godz.11.50- Otwarcie imprezy
- godz.12.00- start honorowy- Stadion MKS Orkan
- godz.13.00- Start ostry- Kamion
- godz.13.15.- Witkowice
- godz.13.30- Mistrzewice
- godz.13.47- Żuków
- godz.14.01- Sochaczew (20km)
- godz.14.10- Przewidywany zawodnik na mecie
- godz.16.00- zakończenie biegu, wręczenie nagród i pucharów- Stadion MKS Orkan

V – Zasady uczestnictwa
- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Każdy uczestnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność udziału w biegu ( do wglądu przez organizatorów).
Zawodnicy podpisują oświadczenie o treści: Oświadczam, iż znam i przyjmuję warunki regulaminu i posiadam aktualne badania lekarskie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w półmaratonie .
Niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
- Impreza ma charakter masowego biegania rekreacyjnego, w tym celu przeprowadzony będzie podział na kategorie wiekowe.
- Mężczyźni – do 29 lat, 30 –39 lat, 40-49 lat, 50 – 59 lat, 60 – 69 lat, 70 lat i więcej
- kobiety – do 35 lat, 36 lat i więcej

VI – Wpisowe
Wpisowe od zawodnika zgłoszonego do dnia 31.08.2010 roku wynosi 20 zł, natomiast w dniu startu tj. 5 września wynosi 30 zł.
Z wpłaty wpisowego zwolnieni są: młodzież szkolna, studenci oraz osoby, które ukończyły 60 lat. Opłatę startową można uiścić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie do 31.08.2010r.
Bank PKO SA O/SOCHACZEW
81 1240 1822 1111 0000 0720 6252 z dopiskiem' Opłata startowa-Półmaraton' lub na miejscu w dniu biegu.

VII – Zgłoszenia
– pisemne na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 96-500 Sochaczew ul. Olimpijska 3
- Tel/fax (046)862-77-59; (046)862-87-04;
- e-mail : mosirorka@interia.pl w terminie do dnia 31.08.2010 r.
- Ponadto w dniu startu należy wypełnić kartę zgłoszenia

VII – Świadczenia i nagrody
- opieka medyczna na stadionie i na trasie
- bufet na 5 ,10 i 15 km
- posiłek,, wojskowy” na stadionie oraz kąpiel w hali sportowej
- wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal oraz dyplom.
- Zawodnicy, którzy zajmą sześć pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz trzy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody pieniężne
- każdy uczestnik otrzyma koszulkę startową, którą ma obowiązek założyć na start
- wyniki biegu do odebrania w sekretariacie MOSiR, w ciągu tygodnia na stronie:
www.e-sochaczew.pl
- organizator zapewnia bezpłatny nocleg w hali sportowej na matach/ własny śpiwór/.

Uwagi końcowe!
a.)Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

b.) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach.

c.) W przypadku ewentualnego remontu którejś z ulic, nastąpi korekta trasy

Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym, – dlatego biegniemy PRAWĄ STRONĄ.
UWAŻAĆ! na przejazdach kolejowych.
Po przebiegnięciu linii mety prosimy o zwrot numeru startowego. Dotyczy także tych, którzy wycofali się wcześniej z zawodów.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sochaczewie

trasa_polmaratonu_x4837.doc

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy