XXXI Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą

Przypominamy, że 7 września odbędzie się XXXI Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą.

Zapisy pod linkiem http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=565

Tymczasem tegoroczną edycję imprezy patronatem medialnym objęło Radio VIC TORIA Między Łodzią a Warszawą. 

 


Regulamin
XXXI Półmaratonu ,, Szlakiem Walk nad Bzurą
7 września 2014r. Sochaczew

I Cel
- upowszechnienie masowego biegania
- upamiętnienie bohaterskiego oporu żołnierza polskiego w walkach wrześniowych w 1939 roku.

II Organizatorzy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i Burmistrz Sochaczewa

III Termin, dystans, charakterystyka trasy
7 września 2014 roku godz. 10.00
Start honorowy biegu na stadionie MOSiR w Sochaczewie ul. Warszawska 80. 
Start o godz. 10.00 na stadionie MOSiR 
Meta również na stadionie MOSiR
Trasa - Droga asfaltowa, płaska Sochaczew: ulicami Warszawską, Buczka, Długą, Świerkową , Polną, Kochanowskiego, Łąkową , Młynarską, Fryderyka Chopina Chodakowską, Wyszogrodzką, przez Konary do Brochowa
Powrót: Brochów, Konary, Wyszogrodzką, Chodakowską, Chopina, Młynarską, Łąkową, Trojanowską, Kochanowskiego, Polną, Świerkową, Długą, Buczka, Warszawską, stadion

Długość trasy 21 097, 5m.
biuro biegu będzie czynne w dniu startu od godz.8.00 do godz. 9.30. 

IV Program biegu
- godz.9.45- Otwarcie imprezy
- godz.9.50- start honorowy- Stadion MOSiR
- godz.10.00- Start ostry- Stadion MOSiR
- godz.11.10- Przewidywany zawodnik na mecie
- godz.13.30- zakończenie biegu, wręczenie nagród i pucharów- Stadion MOSiR

V Zasady uczestnictwa
- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Każdy uczestnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność udziału w biegu . 
Zawodnicy podpisują oświadczenie o treści: Oświadczam, iż znam i przyjmuję warunki regulaminu i posiadam aktualne badania lekarskie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w półmaratonie. 
Niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Nie dopuszczamy udziału zawodników poniżej 16 roku życia, nawet w przypadku oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na start.
- Impreza ma charakter masowego biegania rekreacyjnego, w tym celu przeprowadzony będzie podział na kategorie wiekowe.
- Mężczyźni do 29 lat, 30 39 lat, 40-49 lat, 50 59 lat, 60 69 lat, 70 lat i więcej
- kobiety do 29 lat, 30-39 lat, 40 lat i więcej
-UWAGA! Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
- Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od startu nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety autokarem z napisem KONIEC BIEGU.
- Limit zgłoszeń 300 osób
VI Wpisowe
Wpisowe od zawodnika zgłoszonego do dnia 29.08.2014 roku wynosi 40 zł, natomiast w dniu startu tj. 7 września wynosi 80 zł. 
Do 50% zniżki upoważnieni są: młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60 lat. Opłatę startową można uiścić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie do 20.08.2013r.
Bank PKO SA O/SOCHACZEW 81 1240 1822 1111 0000 0720 6252 z dopiskiem' Opłata startowa-Półmaraton' lub na miejscu w dniu biegu.
Nie przewidujemy innych ulg i zwolnień z opłaty wpisowego, poza wymienionymi powyżej. 
VII Zgłoszenia
Zapisy pod linkiem : http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=565 
w terminie do dnia 29.08.2014 r.
Ponadto zapisy w dniu startu 7.09.2013r. w biurze zawodów.
VIII Świadczenia i nagrody
- elektroniczny pomiar czasu wykonywany przez firmę PULSARSPORT
- opieka medyczna na stadionie i na trasie
- bufet na ok. 3 ,6 ,9 ,12, 15,18 km
- posiłek regeneracyjny na stadionie 
- kąpiel w hali sportowej oraz szatniach przy ul. Warszawskiej 80
- 8 szatni do dyspozycji zawodników ( 4 - ul. Warszawska 80, 4 - ul. Kusocińskiego 2) 
- wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal oraz dyplom. 
- Zawodnicy, którzy zajmą sześć pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz trzy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody pieniężne:
MĘŻCZYŹNI KLASYFIKACJA GENERALNA
MIEJSCE NAGRODA
I 500 zł netto
II 300 zł netto
III 200 zł netto
IV 100 zł netto
V 100zł netto
VI 100 zł netto

KOBIETY KLASYFIKACJA GENERALNA
MIEJSCE NAGRODA
I 500 zł netto
II 300 zł netto
III 200 zł netto
IV 100 zł netto
V 100 zł netto
VI 100 zł netto

KOBIETY KAT. DO 29 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł netto
II 150 zł netto
III 100 zł netto

KOBIETY KAT. DO 39 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł netto
II 150 zł netto
III 100 zł netto

KOBIETY KAT. POWYŻEJ 40 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł netto
II 150 zł netto
III 100 zł netto

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 29 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł netto
II 150 zł netto
III 100 zł netto

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 39 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł netto
II 150 zł netto
III 100 zł netto

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 49 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł netto
II 150 zł netto
III 100 zł netto

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 59 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł
II 150 zł
III 100 zł

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 69 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł
II 150 zł
III 100 zł

MĘŻCZYŹNI KAT. POWYŻEJ 70 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł
II 150 zł
III 100 zł

Rekord trasy 01:10:23 
Wysokość nagrody 300 zł

- każdy uczestnik otrzyma koszulkę startową, którą ma obowiązek założyć na start honorowy
- wyniki biegu do odebrania w sekretariacie MOSiR, w ciągu tygodnia na stronie: www. pulsarsport.pl
www.mosir.sochaczew.pl
- organizator zapewnia bezpłatny noc leg w hali sportowej na matach/ własny śpiwór/.

Uwagi końcowe!
a.)Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

b.) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach. 

c.) W przypadku ewentualnego remontu którejś z ulic, może nastąpić korekta trasy

Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym, dlatego biegniemy PRAWĄ STRONĄ.
UWAŻAĆ! na przejazdach kolejowych. 
Po przebiegnięciu linii mety prosimy o zwrot chipu. Dotyczy także tych, którzy wycofali się wcześniej z zawodów.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy