XXXI Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą 7 września odbędzie się 31 Półmaraton

Już 7 września po raz 31 odbędzie się w naszym mieście Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą.

Pomysłodawcą zawodów był Jan Cebrzyński (pedagog i działacz społeczny), który w wieku 72 lat zmarł w przeddzień XXIV Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą (2007), w trakcie znakowania trasy.

Tegoroczna edycja odbywać się będzie ulicami Warszawską, Buczka, Długą, Świerkową , Polną, Kochanowskiego, Łąkową , Młynarską, Fryderyka Chopina Chodakowską, Wyszogrodzką, przez Konary do Brochowa
Powrót: Brochów, Konary, Wyszogrodzką, Chodakowską, Chopina, Młynarską, Łąkową, Trojanowską, Kochanowskiego, Polną, Świerkową, Długą, Buczka, Warszawską, stadion.

Od przyszłego roku trasa biegu ulegnie zmianie, by bardziej kojarzyć się z samą nazwą zawodów.

Poniżej przedstawiamy Państwu nazwiska dotychczasowych zwycięzców oraz regulamin biegu :

1984 Bogusław Cierech (Teresin)
1985 Józef Stefanowski (Białystok)
1986 Bogdan Kucharski (Gostynin)
1987 Bogusław Cierech (Teresin)
1988 Stanisław Zdunek (Kozłowice Stare)
1989 Marcin Kuszaj (Sochaczew)
1990 Marcin Kuszaj (Sochaczew)
1991 Andrzej Maciejewski (Aleksandrów)
1992 Paweł Gozdowski (Złota)
1993 Jacek Misiewicz (Olsztyn)
1994 Waldemar Lisicki (Gdynia)
1995 Andrzej Krawczyk (Koluszki)
1996 Piotr Sękowski (Pońsk)
1997 Jan Marchewka (Warszawa)
1998 Dariusz Wieczorek (Warszawa)
1999 Wojciech Więckowski (Warszawa)
2000 Wojciech Więckowski (Warszawa)
2001 Marek Dryja (Radomsko)
2002 Sławomir Kąpiński (Płock)
2003 Sławomir Kąpiński (Płock)
2004 Wojciech Więckowski (Miszewo)
2005 Sławomir Kąpiński (Płock)
2006 Oleksij Pomyczuk (Ukraina)
2007 - Sławomir Kąpiński ( Płock)
2008 - Mykola Yukhymchuk (Ukraina)
2009 Błażej Brzeziński (Bydgoszcz)
2010- Michał Markowski ( Siedlce)
2011 - Viktor Starodubcev (Ukraina)
2012 - Sergej Marczuk (Ukraina)
2013 - Sergii Okseniuk (Ukraina)

Regulamin
XXXI Półmaratonu ,, Szlakiem Walk nad Bzurą
7 września 2014r. Sochaczew

I Cel
- upowszechnienie masowego biegania
- upamiętnienie bohaterskiego oporu żołnierza polskiego w walkach wrześniowych w 1939 roku.

II Organizatorzy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i Burmistrz Sochaczewa

III Termin, dystans, charakterystyka trasy
7 września 2014 roku godz. 10.00
Start honorowy biegu na stadionie MOSiR w Sochaczewie ul. Warszawska 80.
Start o godz. 10.00 na stadionie MOSiR
Meta również na stadionie MOSiR
Trasa - Droga asfaltowa, płaska Sochaczew: ulicami Warszawską, Buczka, Długą, Świerkową , Polną, Kochanowskiego, Łąkową , Młynarską, Fryderyka Chopina Chodakowską, Wyszogrodzką, przez Konary do Brochowa
Powrót: Brochów, Konary, Wyszogrodzką, Chodakowską, Chopina, Młynarską, Łąkową, Trojanowską, Kochanowskiego, Polną, Świerkową, Długą, Buczka, Warszawską, stadion

Długość trasy 21 097, 5m.
biuro biegu będzie czynne w dniu startu od godz.8.00 do godz. 9.30.

IV Program biegu
- godz.9.45- Otwarcie imprezy
- godz.9.50- start honorowy- Stadion MOSiR
- godz.10.00- Start ostry- Stadion MOSiR
- godz.11.10- Przewidywany zawodnik na mecie
- godz.13.30- zakończenie biegu, wręczenie nagród i pucharów- Stadion MOSiR

V Zasady uczestnictwa
- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Każdy uczestnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność udziału w biegu .
Zawodnicy podpisują oświadczenie o treści: Oświadczam, iż znam i przyjmuję warunki regulaminu i posiadam aktualne badania lekarskie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w półmaratonie.
Niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Nie dopuszczamy udziału zawodników poniżej 16 roku życia, nawet w przypadku oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na start.
- Impreza ma charakter masowego biegania rekreacyjnego, w tym celu przeprowadzony będzie podział na kategorie wiekowe.
- Mężczyźni do 29 lat, 30 39 lat, 40-49 lat, 50 59 lat, 60 69 lat, 70 lat i więcej
- kobiety do 29 lat, 30-39 lat, 40 lat i więcej
-UWAGA! Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
- Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od startu nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety autokarem z napisem KONIEC BIEGU.
- Limit zgłoszeń 300 osób
VI Wpisowe
Wpisowe od zawodnika zgłoszonego do dnia 29.08.2014 roku wynosi 40 zł, natomiast w dniu startu tj. 7 września wynosi 80 zł.
Do 50% zniżki upoważnieni są: młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60 lat. Opłatę startową można uiścić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie do 20.08.2013r.
Bank PKO SA O/SOCHACZEW 81 1240 1822 1111 0000 0720 6252 z dopiskiem' Opłata startowa-Półmaraton' lub na miejscu w dniu biegu.
Nie przewidujemy innych ulg i zwolnień z opłaty wpisowego, poza wymienionymi powyżej. 
VII Zgłoszenia
Zapisy pod linkiem : http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=565 
w terminie do dnia 29.08.2014 r.
Ponadto zapisy w dniu startu 7.09.2013r. w biurze zawodów.
VIII Świadczenia i nagrody
- elektroniczny pomiar czasu wykonywany przez firmę PULSARSPORT
- opieka medyczna na stadionie i na trasie
- bufet na ok. 3 ,6 ,9 ,12, 15,18 km
- posiłek regeneracyjny na stadionie
- kąpiel w hali sportowej oraz szatniach przy ul. Warszawskiej 80
- 8 szatni do dyspozycji zawodników ( 4 - ul. Warszawska 80, 4 - ul. Kusocińskiego 2)
- wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal oraz dyplom.
- Zawodnicy, którzy zajmą sześć pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz trzy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody pieniężne:
MĘŻCZYŹNI KLASYFIKACJA GENERALNA
MIEJSCE NAGRODA
I 500 zł netto
II 300 zł netto
III 200 zł netto
IV 100 zł netto
V 100zł netto
VI 100 zł netto

KOBIETY KLASYFIKACJA GENERALNA
MIEJSCE NAGRODA
I 500 zł netto
II 300 zł netto
III 200 zł netto
IV 100 zł netto
V 100 zł netto
VI 100 zł netto


KOBIETY KAT. DO 29 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł netto
II 150 zł netto
III 100 zł netto

KOBIETY KAT. DO 39 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł netto
II 150 zł netto
III 100 zł netto

KOBIETY KAT. POWYŻEJ 40 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł netto
II 150 zł netto
III 100 zł netto

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 29 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł netto
II 150 zł netto
III 100 zł netto

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 39 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł netto
II 150 zł netto
III 100 zł netto

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 49 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł netto
II 150 zł netto
III 100 zł netto

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 59 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł
II 150 zł
III 100 zł

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 69 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł
II 150 zł
III 100 zł

MĘŻCZYŹNI KAT. POWYŻEJ 70 LAT
MIEJSCE NAGRODA
I 200 zł
II 150 zł
III 100 zł

Rekord trasy 01:10:23
Wysokość nagrody 300 zł

- każdy uczestnik otrzyma koszulkę startową, którą ma obowiązek założyć na start honorowy
- wyniki biegu do odebrania w sekretariacie MOSiR, w ciągu tygodnia na stronie: www. pulsarsport.pl
www.mosir.sochaczew.pl
- organizator zapewnia bezpłatny noc leg w hali sportowej na matach/ własny śpiwór/.

Uwagi końcowe!
a.)Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

b.) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach.

c.) W przypadku ewentualnego remontu którejś z ulic, może nastąpić korekta trasy

Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym, dlatego biegniemy PRAWĄ STRONĄ.
UWAŻAĆ! na przejazdach kolejowych.
Po przebiegnięciu linii mety prosimy o zwrot chipu. Dotyczy także tych, którzy wycofali się wcześniej z zawodów.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy